Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕВРОПА КАЗА: ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ВСС Е МАРИОНЕТКА

Механичното наливане на пари в съдебната система далеч не означава подобряване на дейността й. Едно от най-важните условия за повишаването на нейната ефективност е подходящо и ясно законодателство, което да не се променя през няколко месеца. Това са само два от тъжните изводи от досегашната работа по тригодишния туининг проект Усъвършенстване на правния статут на магистратите и укрепване капацитета на Висшия съдебен съвет, разработен от Висшия съдебен съвет, Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания и Германската фондация за международно правно и финансиран по програма ФАР на Европейския съюз.
Междинните резултати бяха представени в четвъртък (8 февруари) на специално организирания форум Бюджет на съдебната власт в България: настояще и бъдеще. От българска страна в него участваха: Андрей Икономов - председател на комисия Бюджет и финанси на ВСС; Петър Димитров - председател на Парламентарната комисия Бюджет и финанси; Стоил Сотиров - председател на Съюза на съдиите в България; експерти от Министерство на правосъдието и Министерство на финансите, представители на редица неправителствени организации и съдебни репортери. А задграничните партньори бяха представени от Чарлз Фарел от Инициативата за укрепване на съдебната система към Американската агенция за международно развитие (USAID) и Мануел Масоелос - предсъединителен съветник на правосъдното министерство по туининг проекта.
Специално за целта от Испания долетяха Хосе Мария Маркес Хорадо - главен администратор на Генералния съвет на правосъдието в Испания, Росарио Маркос Ортиз - експерт от Съвета за правосъдие и публична администрация към автономното правителство на Андалусия. Двамата представиха пред аудиторията си доклад, евфемистично озаглавено Анализ на очакваните промени в проекта за нов Закон за съдебната власт. На практика обаче съдържанието на четивото окончателно разби илюзиите на управляващите, че онова, което те правят, може да бъде наречено съдебна реформа.
Като най-съществени недостатъци испанските експерти посочиха хаотичната и противоречива законодателна политика и системата, по която се определя бюджетът на третата власт. Според тях, нормотворческото поведение на управляващите е толкова непоследователно, че в определени моменти достига до своя абсурд: в България действат нормативни актове, които за 18-те години на прехода са променяни над 50 пъти, но от това за магистратите и гражданите не е произтекло нищо добро.
Изводите в доклада сочат, че при формирането на бюджета на съдебната система правосъдното министерство разполага с далеч по-големи правомощия, отколкото Висшият съдебен съвет. А процесът на съставяне и приемане на бюджет е твърде сложен. Участието на консултативен съвет, в който влизат представители на различни министерства, имащи отношение към бюджета, е прецедент в Европа и само забавя процедурата. А привличането на толкова субекти, включително и на Сметната палата, предполага липса на доверие във ВСС при изработването и последващото изпълнение на бюджета на съдебната власт, категорични са авторите на доклада Хосе Мария Маркес Хорадо и Росарио Маркос Ортиз.
Прави впечатление и процедурата, по която Народното събрание обсъжда и приема бюджета на съдебната власт. На практика то разглежда три различни предложения - два проекта на изпълнителната власт (на правосъдното министерството и на правителството) и проекта на Висшия съдебен съвет, който също се внася в парламента от Министерството на правосъдието. Това означава, че съдебната власт е оставена на заден план при определянето на нейния собствен бюджет, категорични са испанските специалисти.
В края на форума, по стара европейска традиция, участниците дефинираха няколко основни извода и препоръки, които в ясен и сбит вид са призвани да стигнат до умовете и сърцата на управляващите, след което те да прогледнат и да... влязат в правия път:
- Министерството на правосъдието разполага с далеч по-големи правомощия, отколкото Висшият съдебен съвет, който е върховен кадрови и административен ръководен орган на съдебната власт;
- Законът за съдебната власт съдържа противоречия, дублирания и празноти, които по никакъв начин не изясняват реалните правомощия на Висшия съдебен съвет;
- участието на консултативен съвет в изготвянето на бюджета на съдебната система, включващ представители на различни институции, които нямат нищо общо с дейността на съдебната система, е без прецедент в Европа. Неговата дейност ненужно удължава процеса и никой не знае каква е реалната полза от съществуването на този консултативен съвет;
- в държавите членки на ЕС съществуват различни модели за разпределение на правомощията между изпълнителната и съдебната власт при формирането на бюджетите на съдебните системи, но тенденцията е еднопосочна: постепенно увеличаване на бюджетните правомощия на независимата трета власт.
Изводите и препоръките на европейските експерти бяха подкрепени категорично и от представителите на Големия Бял Брат - експертите на USAID. Това обаче нищо не означава, защото българският управник отдавна е доказал, че слуша, когато взима, и прави каквото си иска, когато трябва да дава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във