Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕВРОСЪЮЗЪТ НИ СНЕСЕ ОЩЕ ПЕТ БЪЛГАРСКИ ЕВРОМИЛИОНА

ОТ 1999 Г. НАСАМ БРЮКСЕЛ Е ПОХАРЧИЛ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА 25 МЛН. ЕВРО, СРЕЩУ КОИТО Е ПОЛУЧИЛ ЕДНО ГОЛЯМО... НИЩО.Висшата съдебна номенклатура постоянно бомбардира общественото мнение с примери, че не й пука много за европейското бъдеще на страната, за правата на гражданите и интересите на държавата. А случващото се напоследък в сферата на т. нар. реформа на съдебната власт за сетен път доказа, че обитателите на правосъдния Олимп (по-познат на обществеността като Висш съдебен съвет) изповядват една доста уродлива максима: това, което не трябва да бъде свършено срещу пари, няма да бъде свършено и срещу много пари. Неведнъж досега Параграф 22 е подхвърлял закачката, че паричните потоци на Европейския съюз, заливащи София от половин десетилетие насам, се разпределят и контролират от паралелни властови структури, които нямат нищо общо с официалната политика на Европейския съюз и с официално заявените потребности на България. Като се започне от събирането на проектите, мине се през уреждането на европейските консултанти и се стигне до отчитането и признаването на крайните резултати. За всички е ясно какво би се случило с една транснационална корпорация или международна фондация, ако нейното ръководство злоупотреби с 20-30 млн. евро, отпуснати й от Европейския съюз с конкретна цел. Но си остава пълна загадка защо Брюксел - и то най-категорично, избягва да попита София за какво точно са изхарчени стотиците милиони евро, отпуснати на България в хода на преговорния процес. Още по-непонятно обаче е защо никой досега не си поставя и друг основен въпрос: по силата на каква логика на депутатите, министрите и членовете на Висшия съдебен съвет им се плаща по два-три пъти за една и съща дейност?По закон всички тези люде получават заплати от държавата, за да се грижат за правилното функциониране на различните структурни звена, изграждащи трите власти - законодателната, изпълнителната и съдебната. В кръга на техните професионални задължения влиза още писането на смислени и действащи закони и подзаконови нормативни актове, грижата за професионалното израстване на талантливите и почтените им подчинени, решаването на проблемите, тормозещи обикновените граждани, и тъй нататък. Освен това споменатите депутати, министри и членове на Висшия съдебен съвет са абсолютно длъжни (не само по закон, но и по принцип) да уважават волята на онези, които са ги изстреляли по високите етажи на властта. И то с цената на всичко, независимо дали в понятието всичко се включват 10-15 безсънни нощи през годината, 100-200 пропуснати делови обяда или едноседмична лятна ваканция на Слънчев бряг, вместо разкошен месец из Карибско море.И накрая (но не на последно място) депутатите, министрите и членовете на Висшия съдебен съвет са длъжни да бдят зорко над всеки лев, който минава през техните ръце и през ръцете на подчинените им. Независимо от това по какъв начин се случва това зорко бдене - чрез седмични или месечни отчети, чрез система за вътрешен контрол или чрез периодично участие на външни ревизори. За най-голямо съжаление, след 15 години и 10 месеца демокрация, истината за отговорността на българските депутати, министри и членове на Висшия съдебен съвет е повече от печална. Оказа се, че те са единствените материално и морално отговорни лица в държавата, които не носят абсолютно никаква отговорност за недоразуменията, безобразията и понякога - за престъпленията, извършени по време на тяхното управление. Поне до момента не е известно някоя от партийните мегацентрали - БСП, НДСВ, ДПС и бившия СДС, да е потърсила сметка на някой от своите хора - минал през парламента, през правителството, през някое министерство или някоя агенция - и оставил след себе си диря като урагана Катрина. Още по-голяма загадка е защо през последните 14 години (от приемането на новата конституция през 1991 г.) управляващото мнозинство в Народното събрание нито веднъж не е привикало своите представители във Висшия съдебен съвет (11 от 25-те членове на ВСС се избират от Народното събрание) и не им е потърсило сметка за някои неща, които от години правят неприятно впечатление (меко казано) на обществеността. Примерно - за вихрещия се субективизъм (меко казано) при назначаването на редовите магистрати и на техните началници; за почти денонощното повишаване на съдии, следователи и прокурори в ранг и длъжност, водещо след себе си увеличаване на техните заплати; за тоталния хаос в подзаконовата нормативна уредба, регламентираща дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на звената в съдебната система; за тоталното нежелание на съвета да изпълнява две от най-важните си задължения, описани в чл.27 от Закона за съдебната власт: ВСС изисква и обобщава на всеки шест месеца информация от съдилищата, прокуратурите и следствените служби, както и годишните доклади за тяхната дейност. Внася ежегодно, но не по-късно от 31 юли, за сведение в Народното събрание годишния доклад за дейността на съдилищата, прокуратурите и следствените служби и го публикува в ИНТЕРНЕТ.Онова обаче, което депутатите от 38-ото и 39-ото Народно събрание нито веднъж не сториха (а депутатите от 40-ото Народно събрание все още не смеят да сторят), е да съберат куража и да теглят чертата на парите, които Висшият съдебен съвет и Министерството на правосъдието са похарчили в името на съдебната реформа от... 2000 г. насам. Крайно време е подобно нещо да се случи, защото по данни на Европейската комисия за последните пет години в страната са влезли общо 25 млн. евро. Внушителна сума, срещу която явно не е свършено нищо особено, защото съдебната система, казано най-общо, продължава да работи по старому, т. е. бавно и неефикасно, и да тъне в познатата на всички битова и технологична мизерия. И изведнъж - о, чудо. На хоризонта се задават още 5.2 млн. евро, които също трябва да бъдат усвоени в името на европейското бъдеще на българската Темида. Пръв се похвали Висшият съдебен съвет (ВСС), който на 30 септември стартира двегодишен туининг проект под заглавие Подобряване на правния статут на магистратите и укрепване на капацитета на ВСС, финансиран по Програма ФАР. Партньори в полезното начинание са Генералният съвет на съдебната власт на Кралство Испания (тамошният Висш съдебен съвет) и германската Фондация за международно правно сътрудничество.Европейската делегация разчита на ролята, която ще има ВСС в процеса на реформиране на съдебната система, и в процеса на работата по проекта ние ще подпомогнем за присъединяването на България към Европейския съюз, каза при откриването му адвокат Анита Михайлова, член на ВСС от парламентарната квота. Като оставим настрана факта, че Висшият съдебен съвет доста късно се загрижи за членството на България в ЕС, по-интересно е как върховният административен и ръководен орган в съдебната система смята да подобри правния статут на магистратите и да се самоукрепи институционално. Поне засега е известно, че тези две магистрални цели ще бъдат постигнати с написването на дългоочакваната Наредба за дисциплинарните производства срещу магистрати, в която най-после ще се уточни кой за какво и как трябва да бъде наказван. Целта е процедурата да бъде синхронизирана с европейските стандарти. Тя не изключва възможността да бъде създадена и специална постояннодействаща комисия към ВСС, която да се занимава само с дисциплинарните производства срещу провинилите се магистрати. Това обаче ще зависи от съветите, които ще дадат испанските и немските експерти в хода на съвместната ни работа, заяви Анита Михайлова, която е ръководител на проекта от българска страна.Засега никой не казва по какви причини ВСС не е сътворил подобна наредба още преди две-три години, но истината за бездействието не е чак толкова непосилна за разгадаване: държавата никога не е имала намерение да подари на ВСС 300 000-400 000 лв., с които да бъде овъзмезден трудът на неколцината капацитети, които ще участват в писането на епохалното съчинение. По линия на фаровския проект Висшият съдебен съвет смята да запретне ръкави и да сътвори още една наредба - за атестирането на съдиите, прокурорите и следователите. Периодичното препитване и оценяване на магистратите, като задължително условие за растежа им в йерархията, бе въведено в конституцията и в Закона за съдебната власт през есента на 2003-а. В продължение на две години обаче на никого във ВСС не му хрумна, че въпросното въвеждане задължително трябва да бъде последвано от подзаконов нормативен акт, в който да бъдат регламентирани критериите и процедурите за атестирането на магистратите и за тяхното назначаване, преназначаване, повишаване. Вместо това ВСС назначи и преназначи на работа близо 800 административни ръководители в съдебната система и увеличи заплатите на поне още толкова слуги на Темида, повишавайки ги в ранг и в длъжност. В началото на седмицата (понеделник, 3 октомври) Министерството на правосъдието също рапортува, че стартира нов двегодишен проект, финансиран по програма ФАР. С това начинание дирекция Съдебна охрана към Министерството на правосъдието най-сетне ще заприлича на структура, която може да осигури сигурността на магистратите и съдебните палати, както и да се захване с едно от най-важните си задължения - издирване и принудително довеждане на зачезналите обвиняеми и подсъдими. Общата стойност на проекта е 3.7 млн. евро (от тях 750 000 евро поема българското правителство), а ръководството му е поверено на една от най-опитните полицейски служби в Ирландия, калена в близо вековна битка с терористите от Ирландската републиканска армия (ИРА) - НАЙ-КО.В Съдебна охрана работят 1155 служители, като 30 от тях са отделени в спецзвено, което работи само по прословутата Програма за защита на свидетелите и което в момента пази... един очевидец на престъпление. Иначе, откакто службата е създадена - през 2003 г., от нейните услуги са се възползвали само 12 магистрати. И е цяло щастие, че българската организирана престъпност все още продължава да пипа с кадифени ръкавици. Защото на целия този незавиден реформаторски хал ни липсваше само... една агресивна мафия. Като руската например, за която няма значение кого точно рекетира - дребни търговци по пазарите или достолепни магистрати с по няколко неправителствени организации зад гърба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във