Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Евтино еленско месо на тезгяха в НСО

Националната служба за охрана (НСО) е продавала месо от дивеч по стари цени, в нейния автосервиз са извършвани неразрешени ремонтни дейности, ведомствени жилища са ползвани от външни хора, получаваните горива не са били надлежно документирани. Това са част от нарушенията, открити при проверка на Сметната палата за дейностите през 2011 година. През въпросната година ловното стопанство Кричим е продало елени и еленско месо за 19 038.90 лв. по цени на агенцията по горите от 2007 година. По закон обаче цените на продажба на жив дивеч и дивечови продукти се определят всяка година. От 1 август 2012 г. това стопанство вече е на подчинение на Министерството на финансите.


При извършените проверки на документите за десет доставки на горивапрез 2011-а е установено, че не са изготвени приемно-предавателни протоколи, каквито трябвало да има според договора с Лукойл. Одиторите установили също, че има разлика между количествата горива, отразени във фактурите, в боновете от бензиновозите и в отчетените количества от нивомерната система.


Количествата на горивата са заприходени по данните от нивомерната система, в резултат на което са заведени 2955 л по-малко гориво. НСО твърди, че тази разлика се дължи на факта, че производителят фактурира горивото при 15 градуса по Целзий, а полученото гориво се заприходява при различна от тази външна температура. В зависимост от нея разликата би могла да бъде положителна или отрицателна. В конкретния случай външната температура е била по-висока от 15 градуса, поради което и разликата е отрицателна.


Одиторите са установили, че три от ведомствените жилища не са ползвани от служители на НСО, а от външни лица. Тези лица обаче и към настоящия момент отказвали да освободят доброволно жилищата въпреки неколкократните писмени напомняния. НСО многократно е сезирало писмено областния управител за стартиране на административна процедура за принудително изземване на обитаваните апартаменти. Категорично заявяваме, че службата не е получила нито един лев наем за горепосочените апартаменти, обясниха от НСО по повод одита на Сметната палата. А колкото до извършваните нерегламентирани автоуслуги за служители на службата, шефовете й обясниха, че тази дейност вече е регламентирана в проекта за нов Закон за НСО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във