Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕЗИКОВЕДСКО

Сега пред езикознанието и пред методиката на езиковото обучение стои задача с огромна важност - да се открият върху основата на сталинското езикознание пътища и средства за по-конкретна и плодоносна работа при усвояването на речниковия материал...
Тези редове са написани от известния езиковед Любомир Андрейчин някъде около 50-те години на миналия век. Почерпили са вдъхновение от труда на Й.В. Сталин Марксизмът и въпросите на езикознанието. Както е известно, Сталин се е изказвал по редица въпроси, включително и за киното.
Как се е развило родното езикознание после, може да се провери в архива на Института по български език. В Русия (тогава СССР) обаче се появява прочутата блатная песничка Любимому товарищу Сталину к юбилею (тя започва със строфата Товарищ Сталин, вы большой ученный...).
Днес у нас също има пътища и средства за плодоносна работа в областта на граматиката. Например с оглед на прекалената употреба от политиците на бъдеще време при глаголите крайно време е то да бъде изхвърлено. Засега, както бе оповестено, мярката ще се експериментира сред ръководството и служителите на МВР - те и без друго от години са безглаголни от реформи.
Заслужава адмирация и идеята да се изчисти речниковият запас от някои глаголи. Бъдещето (пардон!) на замразявам, спирам вече е ясно. Такава трябва да е съдбата и на крада, подкупвам, лъжа, мамя и други. В този ред на мисли полезно е да се направи списък на правилните глаголи. И пълна ревизия на останалия речников материал. А събраните доказателства да се предадат на прокуратурата. Да припомним друг израз на Сталин: Езикът отразява измененията в производството веднага и непосредствено, като не чака измененията в базиса. Въпросът е кога се появяват песните...

Facebook logo
Бъдете с нас и във