Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Фалстарт за нов наш съдия в Люксембург

България не успя да излъчи свой кандидат за съдия в Съда на Европейските общности в Люксембург, който да замести досегашния ни представител там Теодор Чипев. Шестгодишният европейски мандат на бившия член на Конституционния съд и бивш министър на правосъдието трябваше да приключи в края на 2012 г., но той подаде оставка заради влошеното си здраве в края на юни тази година. Министерството на правосъдието обяви, че предстои избор на нов съдия, който да довърши оставащите две години от мандата на Чипев. С постановление № 214 на Министерския съвет от 21 септември тази година беше утвърдена процедура за провеждане на избор на кандидат за поста му.
Резултатите от проведения конкурс станаха ясни тази седмица - не е номиниран никой от допуснатите до конкурса 11 кандидати. Така е решила назначената от министъра на правосъдието Маргарита Попова специална комисия, председателствана от проф. Александър Янков и с членове доц. Пенчо Пенев, съдия Вероника Имова, съдия Павлина Панова и Ренета Николова. Най-добри оценки е получил Димитър Стефанов, сега помощник (наричан референдер) в кабинета на Чипев в Люксембург. Той е изкарал 6.00 на изпита по френски език и 5.50 на изслушването. Оказа се обаче, че не му стига юридически стаж за длъжността, който е 12 години.
Станалото е всъщност крайно показателно за хватките в кадруването и намирисва на скандал. Такъв стаж се изисква от всички съдии в Люксембург, а конкретните срокове са посочени индиректно чрез препращане към националните законодателства. Нашият Закон за съдебната власт (ЗСВ) изисква 12 години стаж за заемане на висша съдебна длъжност. В постановлението на кабинета обаче това изискване е заобиколено с добавката, че такъв стаж не се изисква, ако кандидатът е юрист с призната компетентност. Това обаче противоречи на Договора за функциониране на ЕС, който има предимство пред вътрешното ни законодателство. А трикът в случая е направен дори не със закон, а с подзаконов акт. Няма спор, че норма от вътрешното право не може да противоречи на правото на ЕС. Но това се е получило с чл. 5 от Постановлението на МС, мотивира комисията отказа си да номинира Стефанов.
В юридическите среди се говори, че Стефанов се ползва с протекции и се упражнява натиск за избирането му. Правниците критикуват както въвеждането на обтекаемата добавка, изключваща задължителния 12-годишен стаж, така и изискването за отлично владеене на френски език, поставено наравно с познанията на кандидатите върху механизмите на работа на Съда в Люксембург. Чуха се дори гласове кандидатите и членовете на комисията да бъдат проверени за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на армията. Залогът е не само довършването на мандата на Чипев, но и евентуален втори шестгодишен мандат, на който съдиите в Люксембург имат право. Повече от ясно е, че във всеки конкурс за избор на такъв съдия предимство ще има онзи кандидат, който е заемал вече тази длъжност, тъй като останалите нямат възможност да натрупат подобен опит.
За класираната на второ място Марияна Кънчева комисията твърди, че при събеседването създала впечатление за незадълбочени познания по въпроси, засягащи съществото на дейността на Общия съд. На изпита по френски език над 5.50 са изкарали четирима от кандидатите: Ана Миленкова, Димитър Стефанов, Жасмин Попова и Марияна Кънчева. Но Миленкова и Попова не са се явили на финалното събеседване. Причините не са посочени в доклада на комисията. Дали някои от кандидатите ще изрази публично недоволство предстои да узнаем, но създалата се ситуация предполага промяна в конкурсната процедура.
Съдът в Люксембург е създаден по силата на Договора за Европейската общност за въглища и стомана през 1952 г. - на негова основа започват да се формират европейските институции. Той гарантира законодателството на ЕС да се тълкува и прилага по един и същи начин във всички държави членки на ЕС. Съдът разполага с правомощия да урежда юридически спорове между държавите членки на съюза, институциите на ЕС, предприятията и частните лица. В Съда влиза по един съдия от държава членка, но той рядко заседава в пълен състав. Най-често заседава в разширен състав от 13 съдии или според случая в състави от петима или трима съдии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във