Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ФИЛЧЕВ И ГРИГОРОВ СЕ ЗАУДРЯХА ПОД ПОЯСА

Въпреки че през седмицата най-често цитираната народна мъдрост гласи Никога не е късно човек да стане за резил, това не е съвсем вярно. Причината е, че поредната грозна разправия между съда и прокуратурата за сетен път доказа, че у нас резилът е общоприето състояние на духа, а подигравката със закона и с общественото мнение се смята за най-висша професионална добродетел.
Точно три дни след като председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров лансира идеята спецкомисия да проверява парите и имотите на магистратите и техните семейства, прокуратурата отвърна на удара. В сряда (15 февруари) четирима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от прокурорската квота връчиха на правосъдния министър Георги Петканов, който председателства работата на ВСС, и на колегите си докладна записка, в която се казва:
В изпълнение на решенията на Висшия съдебен съвет от 16 ноември 2005 г. Ви изпращаме сигнали на МВР, които съдържат данни за прояви на корупция от Председателя на ВКС - ИВАН ГРИГОРОВ (оригиналният правопис е запазен - бел. ред.), както и справка за извършена проверка от ВКП - с оглед на Вашите правомощия по чл.29 във вр. с чл. 28 от Закона за съдебната власт, поради наличието на действия, които накърняват престижа на съдебната власт.
Под този лаконичен текст, с който на практика се иска отстраняването на Иван Григоров от длъжност, са поставили автографите си заместниците на Никола Филчев - Христо Манчев (шеф на Върховната касационна прокуратура) и Митьо Марков (шеф на Върховната административна прокуратура), Николай Ганчев - ръководител на отдел Военен във ВКП, и Цеко Йорданов - шеф на отдел Следствен във Върховната касационна прокуратура. А като доказателство, че това тяхно искане е основателно, четиримата са приложили 9-странична справка, в която са описани няколко прегрешения на председателя на ВКС, плюс цяла папка с копия от съдебни актове, договори за наем, за ремонт и за замяна на недвижими имоти, писма от мобилни оператори и т. н.
Обикновеният човек сигурно ще си помисли, че членовете на ВСС са се почувствали като ударени с мокър парцал, след като са получили прокурорската справка. И наистина, от гледна точка на нормалния разум, подобна реакция би трябвало да е естествена, защото за първи път в историята на България шефът на държавното обвинение иска отстраняването на шефа на Върховния съд. При това - за корупция и създаване на корупционни вериги.
Нищо подобно. Оказа се, че като юристи с над 15-годишен стаж (това е едно от условията за членство във ВСС) кадровиците на Темида явно са преживели не една и две подобни ситуации. Казано в прав текст - и мускул не трепна по лицата им, когато получиха скандалната разработка и разбраха за какви прегрешения трябва да отговаря председателят на ВКС. Вместо това те хладнокръвно решиха да се запознаят с данните в справката и на едно от следващите си заседания да решат какво точно да направят.
Самият Иван Григоров се размина с унижението да получи и той своята папка, полагаща му се като член на ВСС. Съвсем предвидливо той напусна заседателната зала след приключването на съдийските точки от дневния ред, но за това пък ответният му удар бе повече от зашеметяващ. Около час и половина по-късно (в сряда) той разпространи прословутата вече епикриза на Никола Филчев, правена още през 1986 година. А на следващия ден, когато се оказа, че въпросният документ е пълно менте, Григоров поиска от правосъдния министър Георги Петканов да свика Висшия съдебен съвет на извънредно заседание и съдържанието на прокурорската справка да бъде обсъдено пред очите и ушите на медиите.
Всъщност, като стана дума за правосъдния министър Георги Петканов, длъжни сме да отбележим, че неговият коментар по повод на скандала продължава да се откроява като бяла кръпка на черна риза. След края на заседанието на ВСС в сряда (15 февруари) той заяви, че става дума за стара история от 2004 г., по която не е работено. Тогава като министър на вътрешните работи изпратих сигнали до прокуратурата и те сега си разчистват бюрата и ни го връщат, обобщи Георги Петканов и допълни, че идело реч за ремонта на Съдебната палата.
Донякъде правосъдният министър е прав, защото в прокурорската справка наистина има един пасаж, посветен на новия облик на храма на Темида. Останалите данни и обстоятелства в четивото обаче са посветени на други теми и Георги Петканов прекрасно знае за какво става дума. И то само поради една много простичка причина: две трети от тези данни и обстоятелства са събирани от служители на МВР, докато той е бил вътрешен министър. Включително и чрез използването на специални разузнавателни средства, разрешени лично от него. А накрая, сякаш за капак, от справката си личи, че по мобилния телефон на Иван Григоров също е работено, въпреки че той е с магистратски имунитет и никой няма право да го разследва или подслушва без разрешението на Висшия съдебен съвет.
Какво ще се случи оттук нататък е тъмна Индия, както се казва по друг повод. За да си измие ръцете, най-вероятно ВСС ще образува комисия, която да установи дали в прокурорската справка има нещо вярно, или става дума за нескопосана ченгесарска разработка от най-долнопробен вид.
Според досегашната практика в подобни случаи, най-вероятно комисията на ВСС ще работи по случая дотогава, докато... бурята отмине и всички забравят за инцидента, след което ще го приключи по стандартната процедура: на закрито заседание и с апел към председателя на Върховния касационен съд да се вслуша в гласа на собствената си съвест. Тоест - той сам да прецени дали да си подаде оставката, или да помоли ВСС да снеме имунитета му, за да докаже правотата си в съдебната зала като обикновен човек.
Ако се съди по реакцията на професионалната юридическа общност, разплитането на деликатната ситуация ще бъде връчено на новия главен прокурор Борис Велчев, който встъпва в длъжност на 23 февруари (четвъртък) и пред когото има само два варианта за изход от задънената улица. В единия случай той трябва да изтегли прокурорската справка от Висшия съдебен съвет и да образува две наказателни производства. Първото трябва да е срещу неизвестни длъжностни лица от Върховния касационен съд, за да може безпроблемно да бъде извършено пълно разследване по делата, които уж са уреждани със съдействието на Иван Григоров. Второто наказателно производство трябва да е срещу неизвестни длъжностни лица от Върховната касационна прокуратура, които през 2004 г. и 2005 г. са си мълчали за корупционните практики във ВКС, вместо да внесат случая във ВСС за обсъждане и решаване.
Втората възможност на новия главен прокурор Борис Велчев е да поиска от ВСС да обсъди и да гласува предложението на четиримата прокурори за отстраняването на Иван Григоров от поста председател на Върховния касационен съд. Ако ВСС удовлетвори това искане, няма пречка срещу Иван Григоров да бъде образувано наказателно производство, което да бъде възложено на Националната следствена служба и да бъде наблюдавано от Върховната касационна прокуратура. Стига, разбира се, председателят на ВКС да не атакува решението на съвета пред Върховния административен съд и с това да забави нещата до... окончателното забравяне на случая.
Ако се съди обаче по реакцията на парламентарно представените политически сили, най-вероятно скандалът ще бъде употребен съвсем прагматично в името на... прословутото депутатско кюфте (образно казано). Тоест - третият ремонт на конституцията ще приключи така, както всички народни представители искат: с частичното ликвидиране на независимостта на съдебната власт (повече подробности на стр.4-5) и със запазване на депутатския имунитет с оглед защита от бъдещ рекет чрез подобни прокурорски компромати.

Из Закона за съдебната власт

Чл. 29. (1) Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се освобождават преди изтичането на мандата им само при:
1. навършване на 65-годишна възраст;
2. подаване на оставка;
3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година;
5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт;
6. несъвместимост с длъжности и дейности по чл.16, ал.4 и по чл.132, ал.1.
(2) Основанията за предсрочно освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор се установяват от Висшия съдебен съвет с решение, прието по реда на чл.28, ал.1-8, след което се предлага на президента на Република България освобождаването им.

Чл. 28. (1) На Висшия съдебен съвет се предлагат за избор с тайно гласуване кандидатурите за председател на Върховния касационен съд, за председател на Върховния административен съд и за главен прокурор.
(2) Предложения за решение по ал.1 могат да правят не по-малко от една пета от общия брой на членовете на Висшия съдебен съвет, както и министърът на правосъдието, при откриване на процедура за това, но не по-рано от два месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.29, ал.1.
(3) Предложенията се правят в двете поредни заседания, следващи заседанието, на което е прието решение за откриване на процедурата. Висшият съдебен съвет преценява кога да изслуша кандидатите по азбучен ред.
(4) Предложението се прави в писмена форма и към него се прилага кадрова справка на кандидата по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет.
(5) Предложенията се внасят за разглеждане във Висшия съдебен съвет от неговия председателстващ не по-късно от 7 дни преди заседанието, на което ще бъдат разгледани.
(6) Решението по ал.1 се приема с мнозинство повече от две трети от общия брой на всички членове на Висшия съдебен съвет.
(7) Когато при първото гласуване не са събрани повече от две трети гласове от броя на всички членове на Висшия съдебен съвет, изборът се повтаря за двамата кандидати, получили най-много гласове.
(8) При изготвяне на ново предложение, когато президентът на Република България откаже да назначи предложен от Висшия съдебен съвет кандидат, изборът се извършва по реда на ал.1-7.

Facebook logo
Бъдете с нас и във