Параграф22 Daily

§22 Анализи

Финансовото министерство не хареса предложенията за промени в ЗОДОВ

Финансовото министерство "скочи" срещу предложението да се промени Закона за отговорността на държавата за вреди (ЗОДОВ) и държавата да започне да плаща обезщетения на гражданите заради отменените или обявени за нищожни подзаконови актове (наредби, правилници и др.), които бълват министерствата и общинските съвети.

Да припомним, че през пролетта на тази година в деловодството на НС се събраха няколко законопроекта за изменение в ЗОДОВ и Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които целяха да решат поне част от съществуващите проблеми при търсенето на отговорност от държавата за незаконните действия или бездействия и актове на нейните ведомства. Освен реда за обезщетяване на вредите от подзаконовата нормотворческа дейност на министерствата и общинските съвети,  трябваше да се уреди и отговорността на върховните съдилища и Народното събрание, които също дължат обезщетения заради нарушаване на правото на ЕС. Сред останалите по-важни промени, които са належащи, е и необходимостта да се поправи разпоредбата, която освобождава от пропорционални такси касационните спорове, свързани със социалното осигуряване, но не и тези за социално подпомагане - а те касаят най-бедните хора в държавата.

Очакваше се, че най-жежки дебати ще предизвика промяната в закона, която предвижда ред за плащане на обезщетения от двете върховни съдилища и Народното събрание. Но вместо това споровете се завъртяха около отменените подзаконови актове и вредите от тях.

"Не подкрепяме предложената промяна, която ще доведе до необосновано разширяване на обхвата на закона", категорични са експертите от Министерството на финансите. И припомнят, че в закона (в чл. 195 от АПК) съществува специален ред, по който "виновният" административен орган може да "уреди" правните последици от отменения си подзаконов акт.

Всъщност от МФ казаха точно това, което постановиха преди три години съдиите от Върховния административен съд в тълкувателно решение №2/2016, което буквално отряза всяка възможност гражданите да бъдат обезщетявани за вредите, понесени от тях заради незаконни наредби, например.

В становището на финансовото министерство обаче липсват няколко "подробности": първо, признанието, че въпросното тълкувателно решение беше прието с 32 "особени мнения" на съдии от ВАС (почти половината от целия му състав), които не бяха съгласни, а подобно разделение в мненията на върховни магистрати не се случва толкова често. Освен това за три години, след като ведомствата бяха оставени сами да решават как да "уредят" проблема с потърпевшите граждани, не се чу за нито един пострадал, който да е бил обезщетен заради това, че е плащал "незаконна" такса смет, например.

И най-важното: от МФ пропускат, че самият Върховен административен съд явно вече е узрял да "ревизира" спорното си тълкувателно решение - и това се вижда ясно в становището, изпратено от ВАС по същия този проект за изменение в ЗОДОВ. В него върховните магистрати подробно, изчерпателно и ясно са обяснили до какви последици е довело тълкувателно решение 2/2016 за гражданите. И заявяват подкрепа за промяната в закона, която би позволила на хората да получат обезщетения за понесените вреди.

"Отричането на правото на иска за вреди от действието на отменените или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове, направено не изрично в закон, а с тълкувателен акт на съда, създава затруднения в практиката при защита правата на гражданите. Достъпът до съд за провеждане на исков процес е преграден, а друг ред за удоволетворяване на вземането за вреди от действието на акта не съществува", признават сега съдиите от ВАС. И обясняват, че в момента потърпевшият гражданин не може да се обърне нито към граждански, нито към административен съд, а обезщетяване на вредите му не може да бъде извършено и по административен ред (по реда на 195 ал.2 от АПК), защото законът не предвижда нито задължение, нито процедура за това.  "За да може орган, издал незаконосъобразен или нищожен подзаконов нормативен акт  реално да обезщети увредените граждани или организации, или да върне недължимо платени суми, той трябва да е оправомощен за това изрично със закон", казват съдиите от ВАС. Но норми, които да задължават администрацията да започне и приключи определена процедура и да възмезди пострадалите граждани, няма.

Много подробни мотиви, включително с преглед на цялата практика на Съда на ЕС в Люксембург, са изложени в подкрепа на промените в ЗОДОВ и от Министерството на външните работи. И там са на мнение, че е налице "необходимост от преосмисляне" на последиците от Тълкувателното решение на ВАС от 2016 година.

Всичките становища по промените в ЗОДОВ бяха "изсипани" на сайта на Народното събрание в последните няколко дни. Което най-вероятно означава, че обединеният проект за изменение в ЗОДОВ ще бъде внесен за гласуване на второ четене преди края на парламентарната сесия - в навечерието на лятната депутатска ваканция.

Остава да се види какво ще решат депутатите. Рискът е в това народните избраници да са вече дотолкова отдадени на мечтите си за плаж и море, че да гласуват набързо каквото им кажат "отгоре", без да му мислят много-много. При все че този път ще гласуват и за собствената си отговорност за вреди...

На контра

Финансовото министерство възразява и срещу предложението да се намалят таксите за социално слаби граждани, които дръзват да съдят държавата заради бездействия или неправомерни действия на социалните ведомства. 

Най-често с този вид дела се оспорват откази за отпускане на социални помощи (включително и за помощни средства за инвалиди) или за отопление.

В момента в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) се предвижда за обжалване пред касационна съдебна инстанция тези бедни граждани да плащат пропорционална такса - върху размера на материалния интерес по делото. Ако съдът прецени, че те не могат да си позволят да платят дори и лев, може да ги освободи от таксите. Единственото изключение от пропорционалните такси е предвидено за делата, свързани с пенсионно, здравно и социално осигуряване - за тях се плаща 30 лв. такса за разглеждане пред последната инстанция.

С предлаганата промяна в АПК се  иска освен при споровете за социално осигуряване, за които е предвидена проста такса от 30 лева, същата ниска такса да се плаща и при делата за социално подпомагане. Очевидно е и защо се прави това предложение: за да не превръща държавата с таксите си правосъдието в недостъпен лукс за едни от най-затруднените хора в страната.

Само че според експертите на Владислав Горанов обаче ако се въведат по-ниски такси за този вид дела, ще пострада бюджетът на съдебната власт.

"Не подкрепяме направените предложения за промени в Административнопроцесуалния кодекс, касаещи намаляването на държавните такси в касационното производство и таксите за частни жалби, доколкото същите биха довели до промени в приходната част на съдебната власт, в това число и до намаляване на приходите от такси и изцяло отпадане на таксите от граждани за частни жалби по дела за социално подпомагане. Липсва оценка за финансовите последици по бюджета на съдебната власт", настояват от МФ.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във