Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ФИНАНСОВОТО РАЗУЗНАВАНЕ И ПРАНЕТО НА ПАРИ

В Русия започна от февруари работа службата за финансово разузнаване под кодовото наименование Комитет по финансов мониторинг. Тя бе създадена с указ на руския президент Владимир Путин, подписан на 31 октомври 2001 година. Основната цел на новата служба ще бъде да анализира информацията за всички големи финансови операции, извършвани с кешови плащания. Руското финансово разузнаване бе създадено принудително - под натиска на страните, които влизат в групата на най-яростните борци срещу прането на пари, обединени под името FATF (Financial Action Task Force). През февруари 2000 г. организацията разработи списък с 25 признака, по които може да се идентифицира коя страна се е превърнала в перачница на пари. Един от тези признаци е липсата на държавна служба за финансово разузнаване и съвсем логично Русия влезе в черния списък на FATF. От 22 юни 2000 г. всички западни банки бяха задължени да смятат операциите по сметките на руските граждани и фирми за... подозрителни.В това отношение България успя да изпревари Русия с две години и половина. Но и днес дейността на нашето Бюро за финансово разузнаване (БФР) продължава да е една от загадките на прехода към демокрация. То уж непрекъснато пресича нерегламентирания внос или износ на стотици милиони мръсни долари (естествено - с цел препиране), хем нито един от по-сериозните играчи досега не е докоснат с пръст. Напротив - за последните три години се знае, че има образувани 10-12 следствени дела за пране или за незаконен износ на пари, но какво става с тях и докъде са стигнали нещата - никой не казва. От съображения за сигурност!?КАК ГО ПРАВЯТ ПО БЕЛИЯ СВЯТ В САЩ, според закона за банковата тайна и други законодателни актове, основният орган, който се занимава със събирането на информация за финансовите престъпления, е групата за борба с финансовите престъпления (FinCen). Тя е към Министерството на финансите на САЩ и събира информация както по собствени агентурни канали, така и от държавните и частните финансови организации, които са задължени да й сътрудничат. FinCen няма власт да провежда собствени разследвания и да предава делата в съда, а предоставя всички събрани материали на други подразделения на Министерството на финансите и на ФБР.До неотдавна във Великобритания функциите на финансовото разузнаване се изпълняваха от съответните отдели на разузнаването и контраразузнаването. В момента тази задача е възложена на Националната служба за криминално разузнаване при Министерството на вътрешните работи.В Италия функциите на финансовото разузнаване се изпълняват от съответните подразделения на Финансовата гвардия, която е относително самостоятелно звено в състава на Министерството на вътрешните работи.В Швейцария финансовото разузнаване има три структури - специален отдел в Министерството на финансите; Финансова полиция в състава на Министерството на вътрешните работи и Служба за борба с прането на пари, която е автономно подразделение на федералната полиция.Във Франция Центърът за събиране и анализ на информацията за финансови сделки съществува отдавна. В него постъпват сведения за всички сделки със суми, надвишаващи 50 000 франка или при откриване на сметки с такива суми. През последните години всички финансови учреждения във Франция са задължени да съобщават в центъра както за наемане на банкови сейфове, така и за рязкото увеличаване на парите в сметките на редовни клиенти.В Япония финансовото разузнаване действа като част от състава на Управлението на финансовите служби на страната, но то е независимо правителствено учреждение, ръководено от чиновник с ранг на министър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във