Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ФИРМИТЕ

Алфа-93 ООД (ф. д. N25917/93). Предмет на дейност: търговия и услуги, производство, строителство, посредничество и комисионна, консултантска, външнотърговска, лизингова и рекламна дейност. Съдружници: Божидар Христов Брусев, Радион Грозев Кацаров и Стоил Георгиев Славов. Арес - 2 ООД (ф. д. N13806/94). Предмет на дейност: търговско представителство, комисионерство, агентство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, външно- и вътрешнотърговска дейност. Съдружници: Любчо Веселинов Василев, Стоил Георгиев Славов и Набил Саадедин Рамадан.Агротрейд - 94 ООД (ф. д. N24022/94). Предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, експорт, импорт, реекспорт, спедиторска и транспортна дейност, рекламна и маркетингова дейност, търговско представителство и посредничество. Съдружници: Тодор Георгиев Ангелов, Стоил Георгиев Славов и Петър Николаев Василев.Интерпетролеум енд партнърс (ф. д. N24061/94). Предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със суров петрол, петролни деривати и всякакви нефтопродукти, организация и експлоатация на бензиностанции и търговски обекти, посредническа и представителска дейност на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм. Съдружници: Румен Гоцов Николов, Венцеслав Димитров Стефанов, Младен Йорданов Михалев и Стоил Георгиев Славов.Интерлоза ООД (ф. д. N17818/95). Предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговия с нефтопродукти, откриване и експлоатация на бензиностанции, външноикономическа, маркетингова, сервизна и пласментна дейност от свое име и на комисионни начала, търговско представителство и посредничество на чуждестранни фирми в България. Съдружници: Интерпетролиум енд партнърс ООД и Лоза 42 ООД. Дружеството се управлява и представлява от Стоил Георгиев Славов и Стефан Методиев Ставрев.Алфа 97 ООД (ф. д. N2337/96). Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, агентство и посредничество, хотелиерска, рекламна, ресторантьорска, туристическа, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с недвижими имоти и т. н. Съдружници: Любчо Веселинов Василев, Стоил Георгиев Славов, Орлин Чавдаров Стефанов и Валентин Василев Аначков.Варос - груп ООД (ф. д. N12745/97). Предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки, бартерни и реекспортни сделки, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, рекламна дейност, инженерингова дейност, покупка на недвижими имоти, строителство, транспортна и спедиторска дейност. Съдружници: Стоил Георгиев Славов, Васил Василев Павлов и Росислав Любомиров Орешаров.Ес Ви Ви - 3 ООД (ф. д. N14252/99). Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, дейност на търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, програмни, импресарски или други услуги и т. н. Съдружници: Стоил Георгиев Славов, Венцислав Петков Борисов и Валентин Василев Аначков.СС - Контакт ЕООД (ф. д. N14538/99). Предмет на дейност: производство на хранителни стоки и изделия и търговия с тях, покупка на стопански или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на територията на страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и т. н.Сова - СС ЕООД (ф. д. N3833/2003). Предмет на дейност: производство, търговия, покупко-продажба на автомобили, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и т. н. ВС Маркет ООД (ф. д. N3832/2003). Предмет на дейност: производство, търговия, услуги, посредническа и представителска дейност на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство. Съдружници Васил Василев Павлов и Стоил Георгиев Славов.Интергаз ООД (ф. д. N1086/2003 по описа на Старозагорския окръжен съд). Предмет на дейност: търговия с петролни продукти, бутилиране на газ пропан-бутан, търговска, транспортна дейност, комисионна търговия, внос и износ, разкриване на търговски обекти и т. н. Съдружници: Интерпетролеум енд Партнърс ООД, представлявано от Стоил Георгиев Славов, и Елпо - 2000 ООД, представлявано от Денко Иванов Денков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във