Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ГАЗЕНЕТО НА ПРАВИЛАТА ВОДИ ДО ВОЙНА ПО ПЪТИЩАТА

Г-н Байрактарски, с идването на зимата особено актуални станаха предлаганите от Министерския съвет промени в Закона за движение по пътищата и ограниченията за младите шофьори, залегнали в тях. Това достатъчно ли е за да се намали броят на жертвите от войната по пътищата на България?
- В промените на Закона за движението по пътищата, които предложи МС, не може да се отрече волята на законодателя да намери някакво решение на съществуващите проблеми, свързани с ограничаване на нарушенията, на престъпленията, на тежките пътнотранспортни произшествия.
Ограничения, които поставиха по отношение на младите шофьори, може би са една от необходимите мерки според законодателите. Лично аз обаче не адмирирам особено това решение. В крайна сметка става въпрос за пълнолетни лица, които са минали някакъв житейски път, положили са изпити, за да станат правоспособни водачи, след което не мисля, че трябва да бъдат ограничавани.
Тази теза мога да подкрепя с примери от моята практика като съдия и прокурор. Имал съм немалко случаи, свързани с пътнотранспортни произшествия. Мога да кажа, че в една изключително малка част от тях шофьорите са били младежи.
Напротив, далеч повече престъпления, с които съм се занимавал, са били извършени от дългогодишни правоспособни водачи на моторни превозни средства, в това число и от професионални шофьори с огромен опит. Но по една или друга причина нарушили закона. Не мисля, че липсата на опит е огромен и основен проблем. Да, той до някаква степен е такъв. Повишеното внимание би компенсирало всичко от една страна, но най-важното за всеки водач на моторно превозно средство - независимо от неговата възраст, шофьорски опит и от наличието на опитен придружител водач, е да спазва правилата за движение, което не е чак толкова трудно. И това не е свързано с наличието на опит или с изкуственото прокарване на някаква възрастова граница.
В този план не би ли трябвало да се обърне повече внимание върху качеството на обучение при провеждане на курсовете за водачи на моторни превозни средства. Там като че ли системата куца и мерките не са достатъчни?
- Би следвало това качество да се повиши. И съответно - тези курсове да се провеждат съвестно, да има по-сериозен контрол и да излизат водачи, които да могат поне толкова, колкото другите, придобили по-рано своите умения.
Като че ли за първи път в законодателството ни се дава възможност записите от технически средства от толкова хваленото напоследък Видеонаблюдение да се използват като веществени доказателства. Това всъщност добре ли е като вариант по отношение на наказанията, които ще последват за хванати в нарушение шофьори?
- Не е за първи път. Тази възможност съществува в Наказателнопроцесуалния кодекс. Що се отнася до административен закон, който използва подобни средства и такива доказателства - предвидено е те да се използват и допускат и в така наречения Закон за футболното хулиганство. Там се използват записи от камери и в този смисъл това не е новина. Моето лично мнение е, че във всички случаи ще помогне. В съдебната зала се ползват най-различни прийоми, за да се избегне отговорността, а това не би могло да се случи при използването на подобни записи.
Вярно ли е, че липсата на указателни табели и пътни знаци нерядко е мотив за оправдаване на провинилите се шофьори. Защо става така?
- Да, това е факт. Най-често, когато липсват указателните табели за началото и края на населено место. Органите на КАТ и Пътна полиция са наложили правилно санкцията, но потърпевшият я атакува в съда и какво се получава? От една страна застават полицаите, като свидетели, които казват: Да, караше с превишена скорост в населено място. От другата страна е самият нарушител заедно с действителни или мними спътници, които отричат, и се получава трудноразрешим спор. В този случай съм абсолютно категоричен, че наличието на подобни материали би довело до избягване на проблеми от такъв характер.
Много често съдът наказва провинили се шофьори с общественополезен труд. Често тази мярка се прилага и за водачи, употребили алкохол. Какво е вашето мнение за тази мярка?
- Има известно сходство между нея и така наречените пробационни мерки, заложени като санкция в Наказателния кодекс. Полагането на обществен труд съществува като наказание и в Закона за футболното хулиганство, за който вече стана дума. В крайна сметка една подобна санкция би изиграла своята превантивна и възпитателна роля. Смятам, че човек, който е нарушил закона и на когото са наложени кумулативно няколко санкции, наистина би следвало да си вземе поука от това, което е сторил, и наказанието да изиграе роля.
Между другото преди години точно при употреба на алкохол в Закона за движение по пътищата имаше наказание, където се предвиждаха глоба, лишаването от правоуправление, както и задържане в поделенията на Министерството на вътрешните работи. Но към днешна дата точно това, което се предвижда като промяна, има своето място в живота.
На практика почти всеки ден в информационния бюлетин на полицията се оповестяват данни за водачи, шофирали след употреба на алкохол. Те попадат за 24 часа в стая с решетки в РПУ, след което срещу тях се образува и досъдебно производство. След промените производството ще отпадне ли, или ще върви заедно с общественополезния труд?
- Няма да отпадне. Тук трябва да диференцираме нещата. Става въпрос за разликата между административни нарушения и престъпления. Законодателят е приел, че административно нарушение е употребата на алкохол в границите между 0.5 и 1.2 промила. Именно в тези случаи ще намерят приложение мерките, за които говорим и които ще бъдат въведени след изменение в Закона за движение по пътищата.
Когато се установи над 1.2 промила алкохол у водача, вече се говори за престъпление и тогава при тези случаи се провежда наказателно производство във всичките му фази - досъдебна, съдебна и се налага предвиденото в закона наказание. Според НК това е лишаване от свобода до една година, което пък във всички случаи е съпроводено с лишаване от правоуправление, можещо да стигне до четири години в зависимост от степента на обществена опасност.
Стигнахме до глобите, които ще се завишат - като се започне от незаконното спиране и паркиране и се стигне до причиняване на пътнотранспортни произшествия. Тук можем ли да търсим превантивната мярка, ще се съобразяват ли шофьорите с големите глоби и каква е гаранцията, че ще се ограничат нарушенията?
- Българинът е показал, че когато му бръкнеш по-дълбоко в джоба, има респект и в този смисъл аз съм привърженик на тази идея, дано тя изиграе своята роля.
Според мен още по-добра роля би могло да изиграе и нещо друго. Не е тайна, че в ред случаи съществуват сериозни проблеми със събирането на тези вземания от страна на държавата. Би било полезно, ако се приеме следната идея: ако самият нарушител внесе глобата в един сравнително къс срок, би могло част от нея да му бъде опростена. По този начин ще се постигне справедливо бързо наказание на нарушенията, а и бюджетът ще се попълва по-лесно със средства, като различните вземания ще бъдат събирани навреме.
Оптимист ли сте в прогнозата ще се спре ли войната по пътищата, взимаща десетки жертви?
- Труден въпрос с много отговори. Повишаването на санкциите ще играе своята роля, от една страна. От друга страна, трябва и самите хора да променят своето мислене. Веднъж завинаги трябва да разберем, че живеем в едно по-организирано общество, подчиняващо се на железните правила, приети от ЕС, на който и ние сме членове и където наистина респектът към спазване на закона е най-важното нещо. Самите ние трябва да се опитаме да променим начина си на живот, защото няма нищо по-важно при функциониране на държавата от спазването на правилата и нейните закони. И трябва да разберем като граждани на тази държава, че ще живеем по-добре, ако тези закони се спазват.
Разговора води Жана Иванова

Facebook logo
Бъдете с нас и във