Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Генерално сражение за евроадвокатите

Българските адвокати са готови за решителен отпор срещу намерението на кабинета да свали всички ограничения техни колеги от Европейския съюз да упражняват професията си у нас. Гилдията настръхна, след като миналия месец правосъдното министерство внесе законопроект за промени в Закона за адвокатурата (ЗА), който предвижда премахване на последните прегради пред юристи от страните членки да адвокатстват в България.


Родната адвокатура е решена да се защитава яростно - това стана пределно ясно в средата на този месец от безпрецедентно острото слово на председателя на Висшия адвокатски съвет (ВАС)Даниела Доковска, произнесено на традиционното тържество по случай Деня на конституцията и юриста. В присъствието на вицепрезидента и бивш правосъден министър Маргарита Попова и на представители на всички юридически професии Доковска порица сегашното ръководство на министерството за това, че е написало законопроекта в кулоарите на ведомството, без да ползва професионалния ресурс на адвокатурата и без да поиска мнението на Висшия адвокатски съвет.


По думите на Доковска българската адвокатура е силно разтревожена от това, че е демонстративно пренебрегната от Министерския съвет при изготвянето и приемането на проект за изменение на нейния устройствен закон. Председателката на ВАС го определи като некомпетентен, вреден и накърняващ правата не само на българските адвокати, но и на възможностите за защита на законните интереси на гражданите и на юридическите лица. Даниела Доковска даде да се разбере, че ако изпълнителната власт и депутатите не реагират на този протест, адвокатурата ще се обърне към международните институции, преди да се е стигнало до накърняване на обществения интерес. Новото ръководство на столичната адвокатура реагира още преди острото изказване на Доковска, което превърна поздравителното й слово в обвинително. На свое заседание в началото на месеца Софийският адвокатски съвет прие протестно решение, с което алармира, че на адвокати от страните членки, които упражняват професията у нас, ще бъдат дадени права, които в техните държави не дават на адвокати от Евросъюза.


В мотивите на подписания от премиера Бойко Борисов законопроект се казва, че целта е окончателно да бъдат преодолени несъответствията между Закона за адвокатурата и правото на Европейския съюз. Документът припомня, че през 2009 г. Европейската комисия започна процедурасрещу България заради несъвместимост на разпоредби от ЗА с правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги. То е регламентирано в Договора за създаване на Европейската общност и Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. Констатирани са несъответствия между общностното право и българското законодателство при третирането на адвокатите от ЕС и българските им колеги, както и наличието на ограничения за работата на европейски адвокати и адвокатски дружества у нас. Еврокомисията не останала доволна от отстъпките на България, направени с изменения в Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети през 2009 г. и с промените в адвокатския закон през 2010 година. Сегашният законопроект се сочи като спасителен, за да се избегне процедурата по нарушение в съдебната фаза.


Акцентите в законопроекта са няколко. Въвежда се понятието адвокат от Европейския съюз. В него са включени и колегите им от няколко страни извън Евросъюза, включени в Европейското икономическо пространство, както и Швейцария. Отпада изискването желаещите да работят у нас да са завършили юридическо образование в България. Достатъчно е дипломите на завършилите в тези страни да бъдат признати у нас по установения ред, за да се впишат в адвокатската колегия.


Либерализира се режимът на работа на чуждестранните адвокати. Понятието чуждестранни адвокати се заменя с трайно установени адвокати от ЕС, а понятието чуждестранен адвокат, оказващ съдействие и защита по определен случай - с адвокати от ЕС, временно упражняващи професията на територията на Република България. Признава се, че окончателното отстраняване на разликата в правата на българския адвокат и на адвоката от общността става по настояване на Еврокомисията, като в текстовете на всички разпоредби на Закона за адвокатурата, отнасящи се до права и задължения, са включени изрично и адвокатите от ЕС. Те ще могат да сключват свободно договори за сътрудничество с български адвокати и с адвокатски дружества, да създават безпрепятствено представителства, клонове или дъщерни дружества, предоставяйки името си с рекламна цел.


Във възражението си обаче Софийският адвокатски съвет сочи, че в директивите на ЕС, както и в актовете и договорите за присъединяване, подписани от България, няма разпоредби, задължаващи държава членка директно да предоставя възможност за упражняване на каквато и да е професия без съответната санкция на държавата, в която ще става това. Директивите предвиждат улесняване, но не и директно предоставяне на такава възможност. Изтъква се, че в държавите членки на ЕС и в Швейцария е недопустимо упражняване на адвокатската професия от адвокат, придобил квалификацията си не по националното право. Столичните адвокати напомнят, че в сега действащите разпоредби на ЗА са уредени възможностите за упражняване на адвокатската професия в България от чуждестранни адвокати и не може на адвокати от ЕС да се предоставят права, каквито в тези страни не се предоставят на български адвокати.


Поставят се и проблеми, които законопроектът не е уредил - например на кой език временно упражняващите професията у нас чуждестранни адвокати ще говорят, ще създават ли кантора и кой ще е адресът им за кореспонденция и призоваване, ще дължат ли встъпителна вноска на членски внос, къде ще пазят книжата си, ще подлежат ли на дисциплинарна отговорност, как ще се осъществява контролът върху клиентските им сметки с оглед на прането на пари и финансиране на тероризма, как ще се третират и отчитат доходите им, кой ще е приложимият закон в отношенията адвокат-клиент.


Дали кабинетът ще се съобрази с протеста на 12 000 юристи с адвокатски права, или ще следва сляпо диктата на евроинституциите е въпрос, който не може да бъде решаван на тъмно. Държавата има суверенното право да се намесва по законодателен път в уреждането на адвокатурата, но не бива да забравя, че тя все пак е самоуправляваща се професия. При това ключова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във