Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ГЛАСОВЕТЕ НА ТЕМИДА

Малко странно звучи, но е факт: 7 пресаташета ще осигуряват връзките на 16 съдилища в 5 апелативни съдебни окръга с над 200 медии. В дъното на идеята е сдружението Правна инициатива за обучение и развитие (ПИОР), което вече една петилетка се бори за очовечаването на съдебната ни система и отварянето й както към средствата за масова информация, така и към обикновения човек. На практика, проектът стартира още през 1996 г. с три семинара за журналисти (в София, Пловдив и Варна), които работят в съдебния ресор - заяви пред Параграф 22 г-жа Миглена Тачева, заместник-министър на правосъдието и председател на Управителния съвет на ПИОР. - Именно на тези семинари се очертаха и основните проблеми, произтичащи от затвореността на съдебната система и липсата на координация между третата и четвъртата власт, каза тя (интервюто с г-жа Тачева поместваме отделно).Първата копка е направена във Варна, където през цялата 2000 г. в районния и апелативния съд работи щатен пресаташе - Милослава Георгиева, която днес е ръководител на проекта. Именно резултатите от работата й с медиите окуражават хората от ПИОР да предложат създаване на пресслужби в петте апелативни съдебни района в страната - София, Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. В проекта се включват още Капка Костова - председател на Софийският районен съд, председател на Съюза на съдиите и координатор на проекта, Нели Куцкова - председател на Софийския окръжен съд и Владислав Славов - председател на Върховния административен съд. Единствените, които категорично отказват да се присъединят към начинанието са шефът на Върховния касационен съд Иван Григоров и Емил Марков - председател на Софийския градски съд.Финансирането на проекта е осигурено от фонд COLPI Реформа на съдебната система на фондация Отворено общество, а Американската асоциация на юристите - правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA-CEELI) ще организират общо седем семинара, в които освен пресаташетата, ще участват още съдебно-криминални журналисти и специалисти по връзки с обществеността.Престаташе на Варненския апелативен и Варненския районен съд е Деляна Петкова, а в Бургас Веселина Павлова. Връзките с медиите на Върховния административен съд ще осъществява Роза Георгиева, на Софийския районен съд - Милка Георгиева, а на Софийския апелативен и Софийския окръжен съд - Виктория Лулева. Мариана Кирезиева поема връзките с медиите на пловдивските съдилища, а Цветана Боева - на съдилищата във Велико Търново.

Facebook logo
Бъдете с нас и във