Параграф22 Daily

§22 Анализи

Глътка въздух за длъжниците с ипотеки, но ако мине...

Единственото жилище на длъжник, което ипотекирано в полза на банка, вече ще може да се продава само след като съдът се произнесе на първа инстанция дали дългът наистина съществува и в какъв размер е той.

Това ще стане, ако Народното събрание приеме окончателно (на второ четене) промените в Гражданския процесуален кодекс, които вече получиха одобрението на парламентарната правна комисия. Очаква се законопроектът да влезе за гласуване още преди коледната ваканция на депутатите.

Да припомним, че промените в ГПК бяха предизвикани от заплахата Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу България, след като установи по жалби на граждани, че  у нас няма достатъчно ефективна защита на длъжниците. Особено в случаите,  в които срещу тях се водят неоснователно изпълнителни процеси, но това стане ясно впоследствие - като имуществото им е било продадено на трети лица.

Досега текстът на чл. 445 от ГПК беше категоричен, че от защитата на несеквестируемостта (б.ред. установена в закона невъзможност един имот да се продава принудително), не могат да се ползват длъжниците „ относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор”. Т.е. даваше се възможност единственото жилище също да бъде продавано по искане на  банката-кредитор, при това по така нареченото „бързо производство”  - със заповед за незабавно изпълнениие, без да има влязло в сила решение на съд, с което да е установено задължението. Практиката приемаше, че това е така, защото длъжникът сам се е отказал от законовата защита над единствения си дом, сключвайки ипотеката за него.

По предложение на депутата Християн Митев обаче, между първо и второ четене на проекта за промени в ГПК, беше вкарана идеята  до влизане в сила на заповедта за изпълнение да не може да се пристъпва към публична продан на единственото жилище, въпреки наличието на ипотека.

Това предложение всъщност предизика един от най-яростните спорове на 27 ноември, по време на обсъждането на промените в ГПК от депутатите в правната комисия, на което присъстваха правосъдният министър Данаил Кирилов, бившият и настоящ омбудсмани Мая Манолова и Диана Ковачева, съдии, адвокати, представители на браншови и граждански организации, нотариуси и ЧСИ.

Бързо стана ятана ясно, че и в момента банките не бързат да вадят за публична продан ипотекираните имоти, когато те са единствени жилища за длъжниците им и те поискат съдът да се произнесе за размера на задълженията им.  Но в момента това се прави на добра воля на банките.

Предложението да се чака влизането в сила на заповедта за изпълнение (особено при всеизвестната бавност на софийските съдилища, в които процесът може да се търкаля по 3-4, че и повече години) обаче  не срещна одобрението на депутатите. А и не само на тях.

Присъстващи на заседанието на комисията представители на банките  изразиха опасения, че новото положение няма начин да не рефлектира върху самото кредитиране. И напомниха, че се готви влизането ни в Банковия съюз и съответно в Еврозоната, което изисква оценка на активите на банките и на обезпеченията, а тази разпоредба със сигурност ще повлияе върху оценката на активите.

Георги Дичев от Камарата на ЧСИ пък направо предупреди, че длъжниците масово ще започнат да възразяват срещу задълженията си, дори да нямат никакви основания за това само и само да протакат с години принудителното им събиране: „Една огромна част от хората по изпълнителните производство в това положение, ще подадат възражения, само и само мотивирани от идеята, че по този начин ще спечелят години. Ще се обезсмисли заповедното производство, в тези случаи банките просто няма да правят заповедни производства, а ще си водят общ исков процес. Казвам това, защото съм убеден, че така ще стане като практика, от гледна точка на поведението на хората. У нас са свикнали да си отлагат проблемите, а не да ги решават своевременно...”

В крайна сметка с 20 гласа „за” и нула „против” комисията прие „компромисен” вариант: ако ще има забавяне, то да е максимум до произнасянето по спора на първата съдебна инстанция. С идеята, че това изчакване ще е достатъчно, за да подскаже дали оспорването на задължението е основателно или просто се използва, за да се забави плащането му във времето. И че така ще се изпълнят препоръките за повече защита на длъжниците, които ни дават от Еврокомисията.

Дори и в този си „смекчен” вариант обаче проектът предизвиква множество въпроси, които така и останаха без отговор: депутатът Димитър Лазаров например съвсем логично попита какво ще стане, ако един неизряден длъжник е ипотекирал единственото си жилище, пък после през годините придобие по наследство второ и го продаде – за да остане пак с единствен дом и да се ползва от защитата на закона, това няма ли да е злоупотреба с право?

Това обаче съвсем не е единственото спорно предложение в проекта за промени в ГПК, така че в пленарната зала се очаква дебатите да бъдат повече от разгорещени.

Част от другите промени касаят спирането на изпълнението при възражение на длъжника. Правната комисия не прие предложението всяко възражение автоматично да спира изпълнението на заповедите за незабавно изпълнение – с мотива, че това на практика ще ликвидира бързото производство. Но се допуснаха други варианти за спиране на изпълнението: срещу обезпечение за кредитора, с документи, с които се доказва недължимост или при неравноправност на клаузите, както и ако е неправилно изчислено.

Освен това съдът ще е длъжен (и това вече изрично се записва в закона) да следи служебно за неравноправни клаузи в потребителските договори – включително и в заповедните производства. За целта към заявлението за издаване на заповед кредиторите ще са длъжни да приложат цялата документация и общите си условия. Изрично се записва и че споровете с потребители са граждански и не могат да бъдат търговски – т.е. „разчиства” се пътят за обжалване пред ВКС, който в момента се оказва препятстван от спорната практика на съдилищата.

Всичко това обаче засега са само предложения - какво ще излезе накрая от Плнарната зала на НС никой не може да предскаже...

Facebook logo
Бъдете с нас и във