Параграф22 Weekly

Елена Маркова: изпълнителен директор на Агенцията по вписванията

Готвим мерки срещу кражбите на фирми

Елена Маркова, изпълнителен директор на АВ

Г-жо Маркова, да започнем с най-важния въпрос: т. нар. кражби на фирми. Напоследък темата стана особено актуална, имаше цяла серия  скандали, заради които медиите дори нарекоха Агенцията по вписванията "пробита бъчва". Пробита ли е наистина "отвътре" системата за регистрация на търговците? Има ли длъжностни лица, които са злоупотребили с правомощията си и са позволили да се извършат тези измами, а търговците да бъдат лишени от собствените си дружества?

- Категорично не. Нито системата е "пробита", както вие се изразявате, нито са установени злоупотреби на длъжностни лица от Агенцията по вписванията при  всичките проверки, които вече приключиха. Не са открити нарушения на служители в агенцията в нито един от случаите, които вече станаха обществено достояние, а и за много други, по които са образувани досъдебни производства.

Колко са тези случаи, за които текат разследвания? Казахте веднъж, че става дума за около 17 сигнала, но изобщо има ли статистика колко кражби на фирми са извършени, колко са осуетени, колко извършители са наказани?

- Ако трябва да бъда честна, тази информация ще ви я дадат в най-пълен вид от полицията и прокуратурата. Защото при нас тя постъпва само ако разследващите органи ни уведомят за образувано досъдебно производство, или ако самият потърпевш ни сезира. Но съм категорична, че виновни действия на служители на АВ не са констатирани.

Добре де, как става така - човекът си губи дружеството, имотите на дружеството, дори банковите сметки му опразват, а виновни няма? По-добре ли е, ако регистрациите се извършваха както беше преди - в съда?

- Вижте, законът изрично очертава правомощията на длъжностното лице по регистрацията от Агенцията по вписванията. Тези правомощия имат определен обем, който служителите не могат да надскачат. Проверката, която те правят при вписването на някакво обстоятелство в Търговския регистър, се прави върху документите, които им се внасят, при това много често това не са оригинални документи, а сканирани. Законът не дава право на служителя да проверява дали документите действително са подписани от собственика на капитала, или от управителя на дружеството, дали подписите са подправени, или не. Дори и да има някакви съмнения - служителят не може да назначи експертиза, той няма правно основание за това. Подобно действие би излязло извън обема на неговите правомощия. Служителите не са разследващи органи и това много ясно трябва да се разбере. Проверката им е по-скоро формална и стриктно следва разпоредбите на закона. Точно такава впрочем беше тази проверка и когато регистрацията на дружествата се правеше в съдилищата.

И какво тогава да правят търговците? Как да защитят правата и собствеността си?

- Най-простичкото, което могат да направят, при това незабавно, е да поискат да ги известяваме с SMS всеки път, когато по партидата на тяхното дружество бъдат подадени документи за каквато и да било промяна - в управлението или в собствеността върху капитала. От 1 януари 2015 г. тази услуга е напълно безплатна за търговците, а дотогава се заплащаше - в съвсем минимален размер - таксата е 6 лева с ДДС и включваше известяване за 10 търговски субекта. За съжаление обаче твърде малко от търговците знаят и са поискали да ползват тази услуга. От декември 2012 г., когато действаше "платеният" вариант, SMS известяване са поискали едва 6010 търговци, а от началото на 2015 г. са се включили още 3942. Сами направете сметка какъв процент е това на фона на общо 750 000 регистрирани дружества и еднолични търговци - за мен е просто нищожно малък. Аналогично впрочем е положението и с SMS-известяването за Имотния регистър - много малко хора знаят, че то изобщо съществува. Общо и от него са се заинтересували общо към 6000-7000 собственици на имоти, въпреки че услугата е факт от 2013 г. и в момента вече също е напълно безплатна.

С какво си обяснявате този слаб интерес? Все пак става дума за система, която трябва да охранява собствените ни пари и имоти и която на всичкото отгоре се предлага безплатно?

- Не мога да кажа защо е така, аз съм директор на агенцията все пак едва от април тази година. Но това, което вече видях, е, че всъщност липсва всякаква разгласа на тази услуга, търговците не са били запознати с тази възможност. И са се обръщали към нас за нея случайно - ако стане някакъв гаф, за който да заговорят медиите. Сега вече сме се заели да използваме всички възможни канали за информация. Сложихме указания на сайта, отделно сме изпратили писма и до търговските аташета в посолствата, за да могат да разяснят на чуждестранните търговци, ако ги потърсят за съвет.

Нека обясним простичко как действа тази система и какво всъщност трябва да направят търговците?

- Първо да кажем, че търговците получават всъщност два SMS-а: първо, когато бъдат подадени документи за промени по тяхната партида - например документи за смяна на управител или за прехвърляне на собственост. И втори път: когато бъде постановено вписването на тази промяна. Ако търговецът получи първото съобщение, а не е поискал вписването на такива промени, той незабавно трябва да сезира съответния окръжен съд по регистрация на фирмата, а за София - в Софийския градски съд, да представи нужните документи и да поиска спиране на вписването. Има цифром и словом три дни, в които да направи това и колкото по-бързо се обърне към съда, толкова по-добре. През тези три дни вписване не се извършва. Длъжностното лице по регистрацията има 24 часа, за да се произнесе по едно искане и то го прави. Документите обаче не се вписват веднага, чака се да изтече този тридневен срок, предвиден като възможност търговците да поискат спиране на процедурата - не само с оглед кражбите, има и други хипотези: например ако се откажат от сделката, ако решат все пак да не си сменят управителя и т.н. Затова са предвидени тези три дни. Но в никакъв случай не трябва да се чака вторият SMS, защото тогава вече ще е късно.

Но защо търговците трябва да ходят в съда? Не може ли директно да дойдат в Агенцията по вписванията, да се легитимират и да бъде спряно вписването на промените? Не е ли твърде тромава тази защитна система? И как ще задейства този механизъм сега, когато тече т.нар. съдебна ваканция например?

- Не мисля, че е тромава. Лично аз смятам, че съдебният контрол е твърде важен в такъв момент, защото в противен случай всеки може да идва в Агенцията по вписванията, да си заявява каквото иска и да блокира дори и напълно законосъобразни промени в търговските дружества. Не може пред един и същи орган да се развиват две паралелни и взаимноотричащи се производства. Нужна е друга, по-горна инстанция, това гарантира стабилност. Освен това съдебната ваканция в никакъв случай не пречи - има дежурни съдебни състави, има отработен механизъм, колегите в съда се произнасят буквално в същия ден, в който са били сезирани. Определенията им се изпращат при нас незабавно и вписванията се спират. За целта обаче търговецът трябва да реагира веднага: незабавно след като получи SMS, трябва да отиде в съда.

А възможно ли е ваши служители да проявят необяснима прибързаност и да не спазят този тридневен срок?

- Не. Най-малкото, защото ако го направят - те ще носят отговорност. Няма как неспазването на този алгоритъм да остане скрито.

Колко такива "предотвратени" кражби имате благодарение на тези SMS-и?

- Не мога да Ви кажа точно, такива искания за спиране на вписвания идват всеки ден и са по съвършено различни поводи. Така че няма как ние оттук да направим такава статистика.

Очевидно обаче само с SMS-ите няма как да пресечете измамите с имоти и кражбите на фирми. Това признава и Министерството на правосъдието, което вече обяви, че прави нарочна работна група за обсъждане на пакет от промени в законодателството с цел, ако не да прекратят, то поне значително да затруднят измамниците. Какво всъщност ще се промени с поисканата нотариална заверка върху документите на търговците, преди те да бъдат дадени за вписване в АВ?

- Ние също участваме в работната група по тези промени в законодателството. Предлагаме простички неща: протоколът от общото събрание, с което се сменя управителя на едно дружество, както и от общото събрание, с което се сменя собствеността върху капитала, да бъдат заверявани нотариално, преди да ни бъдат подадени за вписване. Причината: съдружниците или акционерите ще се явят пред нотариусите лично, за да заявят, че положените подписи действително са техни. Нотариусите разполагат с възможността да проверят самоличността на хората, които са отишли в канторите им, да сравнят данните в личните им документи. А това ще направи практически невъзможно например прехвърлянето на дяловете в едно дружество от един собственик на друг, без той изобщо да подозира.

Да не би да искате да кажете, че и едно дружество с 1000 акционери ще трябва да ги строи всичките пред кантората на някой нотариус?

- Е, не, разбира се. Не смятам, че тези нови правила ще обхващат и публичните дружества, които регистрират акциите си на борсата. Пък от измами и т.нар. кражба на фирми са потърпевши основно дружества с един или най-много двама собственици на капитала. Публичните дружества не са "мишени" на престъпниците. Вярно е, че с тези промени ще увеличим, надявам се - не твърде много, административната тежест за добронамерените търговци - тези, които спазват законите. Но пък ще дадем по-голяма сигурност, защото другите - недобронамерените, ще бъдат изключително затруднени да извършват измами или фиктивни сделки.

Как това изискване за нотариална заверка ще се съвмести с електронния подпис? Все пак 80% от търговците у нас вече предпочитат да общуват с агенцията по електронен път, така им е и по-евтино, и по-удобно?

- По същия начин, както е и сега. Не очаквам да има затруднения в тази област. Просто протоколът за смяна на управител например трябва да се завери при нотариус, да се сканира и да ни се прати по електронен път. Документите няма да се подават лично на гише, а с електронен подпис - и в този случай лицето ще е ясно идентифицирано.

Така ли ще се процедира и с неправителствените организации, за които се предвижда от догодина да се регистрират не в съдилищата, а в Агенцията по вписванията?

- Засега това е само проект, въпреки че се надявам Народното събрание да успее да го приеме още през тази законодателна сесия. Идеята е практиката да бъде уеднаквена - както за търговците, така и за юридическите лица с нестопанска цел.

А как ще се затегне контролът при сделките с имоти?

- Тези сделки и сега минават през нотариус, който извършва проверка, а и при повторна проверка - преди вписването, която пък се прави от съдиите по вписванията по местонахождението на имота.

И как при това положение все пак се правят такива измами?

- За съжаление измамниците винаги намират начин да заобиколят правилата, каквито и да са те. Всъщност и към настоящия момент съществува единен регистър на пълномощните, който е на нотариусите. Но той не включва пълномощните, заверявани от кметове, от капитани на кораби или от дипломатически представители в чужбина - затова се предлага в регистъра да се включат и те. Целта е да може във всеки един момент да се направи проверка това лице дали наистина има представителна власт, дали наистина е посочен от собственика на един имот или не, дали има право да извърши исканата сделка, или да поиска съответната услуга. Впрочем има идея да се направи такъв регистър и за търговците - общ, който да събере всички подписвани от тях пълномощни. Но това все още е въпрос на срещи и на обсъждания, които ще се правят през целия септември. Амбицията ни е пакетът от мерки за промени в законодателството по т. нар. кражба на фирми и имотните измами да е готов в началото на октомври...

Малко подозрително е това бързане... Толкова ли е зле положението?

- Нека да кажем, че просто моментът за подобни действия вече е назрял.

Ще съумее ли агенцията да поеме всичките тези нови дейности, които се предвижда да й бъдат прехвърлени от началото на 2016 година? Освен НПО-тата при вас се предвижда да се прехвърли и Регистърът на особените залози?

- Ами само за вписването на юридическите лица с нестопанска цел са ми нужни още 14 длъжностни лица по вписването и 28 деловодители. Това е щат, който трябва да покрие цяла България. Що се отнася до Централния регистър на особените залози - те ще се прехвърлят към нас заедно с техните 28 служители, така че с тях проблеми няма да имаме. Но е факт, че агенцията работи на ръба. Задъхваме се, защото тази година на два пъти съкратихме по 5% от служителите. Освен това и бюджетната ни издръжка е твърде недостатъчна, за да покрие разходите по поддръжката на системата - все пак един електронен регистър се прави и поддържа с пари, не с мускули...

Странно изглежда да си говорим за недостиг на пари, след като се знае, че агенцията събира и изпраща милиони левове към хазната. Какви са приходите, които давате на бюджета? И не сте ли и вие "приходна" агенция като НАП и Митниците, в чиито бюджети остава процент от събраните суми, с които да могат да си покриват нуждите?

- Ето я справката: към 31 декември миналата година сме внесли приходи от Имотния регистър в размер на 35 млн. лв., от Търговския - 16 млн., от БУЛСТАТ над 602 000 лв. и от РИОС - 150 хил. лева. А само за първото шестмесечие на 2015 г. сме вкарали в бюджета още 29 млн. лева. До 2012 г. е имало наредба, според която 25% от приходите са оставали в агенцията и са служили за поддържане и подмяна на софтуер, за ремонт, за каквито нужди е имало. Наредбата обаче е отменена и нова няма - сега всичко отива в бюджета, от който чакаме да ни се отпуснат някакви пари за издръжка и заплати. Такава е ситуацията в момента. Знам, че не само ние изпитваме подобни затруднения. Но се надявам, че при един сериозен анализ от страна на Министерството на финансите ще се вземат адекватни решения. Още повече че с внесените от Министерството на финансите промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с офшорни дружества се предвижда към Агенцията по вписванията да бъде създаден нов специален регистър.

 

Визитка

Юрист с богата биография: бивш адвокат, член и заместник-председател на ЦИК, съветник на министъра на отбраната, директор на правна дирекция в Министерството на отбраната, главен юрисконсулт в администрацията на президента. От пролетта на 2015 г. е изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Твърди, че тази длъжност е поредното предизвикателство пред нея и стъпка, която прави с една-единствена цел: да улеснява гражданите в достъпа им до услугите на държавната администрация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във