Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Гражданският съвет не вярва в диалога с ВСС

Новосформираният граждански съвет към новия Висш съдебен съвет (ВСС)е песимистично настроен за качеството на диалога си с правителството на съдебната власт. Още на първото заседание на консултативния орган, проведено тази седмица, включените в него неправителствени организации изразиха опасения, че участието им ще е формално и безрезултатно. Реалната дейност на гражданския съвет трябва да започне на 11 февруари с обсъждане на правила за работата му, но ако се съди по общия тон на очакванията, тази структура няма да просъществува дълго и ефективността й ще е нулева. Предпоставка е постановката, че правомощията на органа са да упражнява граждански контрол върху дейността на ВСС единствено чрез препоръки и съвети - при това положение провалът на идеята ще е основно по вина на съвета. Чуха се оценки, че и сегашният ВСС не стартира според очакванията.Заместник-председателят на Съюза на юристите в България Йосиф Герон заяви, че никой тук няма да се съгласи да играе ролята на параван, а начинът, по който ще се разглеждат предложенията на гражданския съвет, ще покаже дали ще се обръща внимание на мнението му, или ще се претвори поговорката Кучето си лае, керванът си върви. Герон описа и начина, по който си представя работата с ВСС - по модела на американския брак. Преди сватбата се пита: Който има да говори, да говори сега или да замълчи завинаги. Ние трябва да си казваме всичко, преди да се вземат решенията. Такъв модел трудно ще проработи тук при наличието на съдебната ни олигархия. Обстоятелството, че нещата ще бъдат казвани предварително от представители на неправителствения сектор, не означава, че съдебните началници ще ги приемат в разрез със своите интереси и с интересите на онези, които обслужват. Пожеланията гражданският съвет да бъде легитимен партньор и истински коректив, чиито отношения с ВСС да се отличават с високо ниво на чуваемост, едва ли са по вкуса на членовете на съвета. С пълно право гражданските организации напомниха, че доверието към ВСС е критично ниско и те не могат да разчитат на кредит на доверие единствено заради това, че са новоизбрани.


Самата процедура по допускането на заявилите желание за членство в консултативния орган неправителствени организации беше съпроводена от скандал. ВСС отряза сдружението България на гражданите, близко до партията на Меглена Кунева, и варненското Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА). Мотивът беше, че те не отговарят на изискването да са реализирали проекти в сферата на съдебната власт. С този акт съдебните началници не само си спечелиха гласовити противници, но и демонстрираха политически пристрастия в подкрепа на управляващите. Във ВСС явно са се усетили, че бъркат, защото представляващата съвета Соня Найденова по-късно допусна пред медиите, че с утвърждаването на правила за работа на гражданския съвет в него може да бъдат допуснати и други участници.


Покрай оценката, че към етичната комисия на предишния ВСС също имало граждански съвет, но той е осъществявал конкретна дейност по причини, които са останали във времето неясни, Найденова ни осведоми и каква съдебна реформа да очакваме. Най-важната тема за активността на този граждански съвет, по мое виждане, е и една от темите, която е приоритетна и в дейността на състава на Висшия съдебен съвет - темата за кариерното развитие и оценяване на дейността на магистратите. Другата важна тема, разбира се, е осигуряване на равномерна натовареност на магистратите, работещи в съдебната система, каза Найденова. По-ясно - здраве му кажи! За магистратите - кариерен растеж и разтоварване, за останалите - каквото и досега.

Facebook logo
Бъдете с нас и във