Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ ТЪРСИ НЕЗАВИСИМОСТ

Пореден пирон в ковчега на сегашния Закон за МВР заби не кой да е, а самият вътрешен министър Румен Петков. Пред Юрген Бишоф, ръководител на туининг-проектите по програма ФАР на Европейския съюз в Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП), и германския съветник в МВР Ханс Дьоринг министър Петков оповести намерението си Гранична полиция да бъде извадена от Генерална дирекция Полиция и да се обособи също като генерална под шапката на Национална служба Полиция. Това стана по време на отчета за работата на ГДГП през последните две години и половина във вторник (29 януари).
Смисълът на тази промяна е продиктуван от необходимостта от по-сериозни правомощия на ГДГП в контактите й с Агенцията за външни граници на ЕС - Фронтекс, и намеренията страната да участва в Шенгенското пространство от март 2001 година. Позицията на Петков срещна одобрението на Ханс Дьоринг и Юрген Бишоф. Както бе казано, тримата единодушно стигнали до извода, че ГДГП трябва да приеме статут на генерална дирекция заради високите отговорности на страната ни като външна граница, както и заради нуждата от ефективен всекидневен обмен на информация и на конкретна съвместна работа с граничните служби от съседните държави.
МВР-шефът затвърди намерението с думите, че това обособяване е разумна идея и заради факта, че нашата страна има водещо място като държава, която излъчва сигурност и стабилност на територията на региона.
Ръководителят на туининг-проектите за ГД Гранична полиция Юрген Бишоф пък похвали дирекцията така, както и самият Румен Петков не може:Българската гранична охрана от войски от времето на Варшавския договор се превърна в една модерна европейска гранична полиция. Предстоящото влизане на България в Шенгенското пространство предполага много тясно оперативно сътрудничество и съвместна работа както с Фронтекс, така и с държавите на Шенген. България трябва да помисли уместно ли е българската гранична полиция да продължава да бъде зависима част от националната полиция. Ръководителят на българската гранична полиция, контактувайки с Фронтекс, трябва да е достатъчно упълномощен и самостоятелен, за да може да концентрира своите ресурси в охраната на държавната граница, заяви Бишоф.
На първо четене промяната е възможна дори и в рамките на сега съществуващия ЗМВР - достатъчно е да се пипнат текстовете за устройството на МВР, както и Правилника за прилагане на ЗМВР. С ножицата вече бяха резнати и онези членове, които описват дейността на НСС и Дирекцията Защита на средствата за връзка. Ако обаче си припомним изказаната в края на миналата година идея на мястото на бегълката НСС да се ситуира ново подобно звено, става ясно, че само с пудра сегашният закон за МВР не може да мине. В тази посока се изказа и бившият главсек на МВР Илия Илиев, който видя необходимост от създаването на цели три генерални дирекции - Полиция, Борба с организираната и тежката престъпност и Пожарна безопасност и защита на населението.
Логично е вътрешният министър и двамата германски експерти да са обсъдили възможностите за ситуирането на новата генерална дирекция в рамките на сегашния закон за МВР. Как точно ще бъдат формулирани те и дали ще бъдат приети, ще разберем до месец-месец и половина, когато промените в сега действащия закон бъдат внесени в парламента за гласуване.
(§22)

Facebook logo
Бъдете с нас и във