Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ГРИГОРОВ ИСКА ЧИСТИ РЪЦЕ ДА Е В СЪДЕБНИЯ ЗАКОН

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров отново бе попарен от колегите си от Висшия съдебен съвет (ВСС) заради идеята му за провеждане на операция Чисти ръце в магистратурата.
В сряда (19 юли) той внесе в съвета Наредба за подаване, съхранение и достъп до декларациите за доходите и имуществото на магистрати. Веднага след внасяне на предложението обаче част от членовете на съвета възроптаха срещу някои разпоредби. Други пък заявиха, че това са правила за съхранение на документите, а не наредба, която да се изисква със Закона за съдебната власт.
Както вече е известно, на 3 май тримата големи - председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров, председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев и главният прокурор Борис Велчев внесоха предложение във ВСС за провеждане на операция Чисти ръце в магистратурата. Идеята бе всички членове на съвета, шефовете на ВКС и ВАС, техните заместници, главният прокурор и неговите заместници, председателите на апелативните съдилища и апелативните прокуратури в страната и техните заместници, както и директорът на Националната следствена служба и неговите заместници да подават декларации за доходите и имуществото си и това на съпрузите си за последните пет години работа. Освен това в документа да се попълва информация за банкови влогове, акции, кредити и какви средства се дават за издръжка на децата.
Още тогава членовете на съвета се разбраха подаването на декларациите да е доброволно и че не може да се търси никаква отговорност от тези, които откажат да я подадат или пък не попълнят всички данни. И тъй като имаше други възражения по документите, членовете на съвета си дадоха три седмици, за да ги изчистят. Окончателният вариант бе приет на 23 май. Тогава бе решено да се изготвят правила за подаване, съхранение и достъп на декларациите.
В сряда основният протест бе срещу чл.6, ал.7 от поднормативния акт, където се предвижда започване на дисциплинарно производство срещу онези съдии, прокурори и следователи, които невярно или непълно декларират имуществото и доходите си за последните пет години работа в съдебната система.
Какво ще стане с тези хора, които вече са подали декларация? Дали те ще бъдат наказани заради непълна декларация, или ще трябва да я подават наново?, попита председателят на Пловдивския апелативен съд Радка Петрова. Тя поиска ден-два време, за да се запознае детайлно с разпоредбите в декларацията и да изложи своите възражения. Колегите й от ВСС обаче решиха да възложат на правната комисия да изготви становище по въпроса и на следващото заседание на ВСС на 26 юли отново да обсъдят правилата за съхранение.
След заседанието на ВСС Иван Григоров заяви, че от всичките 74 души, които трябва да подадат декларации, до момента са го направили по-малко от половината. Но за него това е голям успех за акцията, защото хората ще видят кой има нещо за премълчаване. Според него идея публичността на имуществото на висшите магистрати трябва да се заложи в Закона за съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във