Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ГРИГОРОВ НА НОЖ С ВСС ЗАРАДИ ЧИСТИТЕ РЪЦЕ

Но второ поредно заседание Висшият съдебен съвет (ВСС) не можа да се разбере за операция Чисти ръце в съдебната система. В сряда (26 юли) членовете му се скараха заради наредбата за подаване, съхранение и достъп до имуществените декларации на магистрати.
Както вече е известно, на 3 май тримата големи - председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров, председателят на Върховния административен съд (ВАС) Константин Пенчев и главният прокурор Борис Велчев внесоха предложение във ВСС за провеждане на операция Чисти ръце в магистратурата. Идеята бе всички членове на съвета, шефовете на ВКС и ВАС, техните заместници, главният прокурор и неговите заместници, председателите на апелативните съдилища и апелативните прокуратури в страната и техните заместници, както и директорът на Националната следствена служба и неговите заместници да подават декларации за доходите и имуществото си и за това на съпрузите си за последните пет години. Освен това в документа да има раздел за банкови влогове, акции, кредити и какви средства се дават за издръжка на децата.
На 23 юни ВСС натовари Иван Григоров, Константин Пенчев и Борис Велчев да изготвят правила за подаване, съхранение и достъп до декларациите. А почти месец по-късно (на 19 юли) председателят на ВКС внесе наредбата. Но още тогава част от членовете на съвета имаха забележки към нейното съдържание. Затова и бе възложено на комисията по атестирането към съвета да изготви становище и на заседанието в сряда документът най-накрая да бъде приет.
В сряда председателят на атестационната комисия Венета Марковска обяви, че наредбата е била обсъдена заедно с правната комисия на ВСС. Забележките били две. Първо, документът не може да бъде назован наредба, защото нямало изискване в Закона за съдебната власт за създаването на такъв поднормативен акт. По-разумно било да се казва Правила за подаване, съхранение и достъп.
И второ, не може да се търси дисциплинарна отговорност от магистратите, които попълнят невярна или неправилна информация в декларациите за притежаваното от тях имущество, защото подаването било доброволно. Ние не можем да бъдем сигурни дали съпрузите ни дават вярна информация. В Закона за съдебната власт са изброени основанията, на които може да се търси дисциплинарна отговорност. И ние сега добавяме нови, каза Марковска. Тя допълни, че членовете на двете комисии се разделили на две групи. Едните искали въобще да се отхвърли наредбата в този й вид и да се изготви съвсем нова. А други пък предлагали обсъждането й пак да се отложи, докато не се изчистят спорните текстове.
Думите й вбесиха Иван Григоров. В ръководството на съдебната власт има сериозен проблем, защото от 74 души по-малко от половината са подали декларации. Правим някаква декларация, която бе одобрена от ВСС, а сега никой не иска да носи отговорност за това, което декларираме. Правим лошо впечатление пред обществото, повиши тон председателят на ВКС.
Неговият заместник Румен Ненков се опита да укроти топката. Той заяви, че идеята е била хората да видят, че магистратите не получават доходи извън нормативно определените възнаграждения. Той подкрепи идеята наредбата да се преименува на правила, но защити и шефа си, че е редно да се носи някаква дисциплинарна отговорност за невярна информация.
След като един магистрат попълва декларацията доброволно, той трябва да напише истината. Попълването на документите не е лесно, някой може да обърка например движението по влоговете си, но не може да сбърка колко имота има. Ако се установи, че някой е излъгал, то това е нарушение на етичните правила и може да му се търси дисциплинарна отговорност, обясни Румен Ненков.
Сега пък тази размяна на реплики вбеси Константин Пенчев. Той отсече, че му е писнало и че си прави отвод като член на Комисията за изготвяне на правилата. Но отказът му не бе приет. Министърът на правосъдието Георги Петканов дружески го потупа по рамото и му каза, че остава в състава.
В крайна сметка магистратите решиха да отложат още веднъж приемането на документа, за да може все пак да се регламентира как ще се казва той и кой за какво може да носи дисциплинарна отговорност.

Министърът на правосъдието Георги Петканов се държа странно по време на заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС) в сряда (26 юли). Той постоянно пришпорваше членовете на ВСС бързо да гласуват точките от дневния ред, прекъсваше ги или не им даваше думата.
Така например председателят на бюджетната комисия на ВСС Андрей Икономов се опита да докладва постъпило в сряда писмо от заместник финансов министър, който ги кани на среща на 31 юли, за да обсъдят бюджета на съдебната власт за следващата година. Но Икономов бе безпардонно прекъснат от правосъдния министър.
Това писмо пристигна много късно, едва днес след началото на заседанието (в сряда след 10 ч. - бел.ред.). Нека отлежи малко, отсече Петканов.
Андрей Икономов се опита да обясни, че няма време за отлежаване, че срещата ще се проведе на 31 юли, но пак бе прекъснат с думите: Давайте нататък.
Така и не стана ясно за къде бърза правосъдният министър. Но излизайки от сградата на ВСС, той бе посрещнат от разгневена жена, която го обвини за съдбата на медицинските сестри в Либия. Вие сте виновни. Няма правосъдие в тази държава. Аз ви осъждам вас, Джордж Буш и Кондолиза Райс, развика се жената. Министърът се опита нещо да й обясни, после се отказа, качи се в колата си и си тръгна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във