Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ГРЪНЧАРОВА ПРИШПОРИ ВСС

След визитата, която направи вицепремиерът Меглена Плуглиева на Висшия съдебен съвет на 15 юли, и последвалия скандал с доклада на европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, ето че тази седмица и министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова уважи висшите магистрати - отново по нелицеприятен повод. В сряда (30 юли) Грънчарова се появи на редовната сбирка на ВСС, за да сведе критиките на Брюксел от последния доклад на Европейската комисия, които се предъвкват повече от седмица.
Докато няма влезли в сила присъди по знакови дела, всички други действия ще изглеждат палиативни, отсече евроминистърът. Тя даде цифром и словом шест месеца на висшите магистрати да се извади от блатото, в което е затънала, нашата Темида. Между другото този срок бе посочен неотдавна и от главния прокурор Борис Велчев. Критиките към съдебната система влизат в трети пореден евродоклад и България очевидно не може да си позволи още един такъв, който би се оказал фатален. Магистратите бяха призовани към драстична промяна в работата. Те ще трябва да изготвят информация за дейността си в края на всеки месец, която Грънчарова ще представя в Брюксел. Общото мнение на членовете на ВСС беше, че за да се изпълнят исканията на Брюксел, трябва да се промеят законите.
Грънчарова обеща до края на септември или октомври да се внесат предложения за промени в наказателните закони, които да регламентират отделянето на дребните от крупните престъпления, а до края на годината да бъде изградена цялостна стратегия за наказателна политика на България за години напред.... Дотук добре. Интересно обаче как ще се постигне това в тези кратки срокове, след като законотворците си дадоха вече почивка до 5 септември, а някои от тях дори вече бяха засечени да правят тен на морето.
Забравила присъщия си лежерен тон, Грънчарова призова инспектората към ВСС да прави изненадващи проверки на всеки съд, дори в най-отдалеченото място на страната, с повече акцент върху корупцията и оплакванията за корупция, за пълна публичност на съдебните решения. Като илюстрация на проблемите с публичността членът на Висшия съдебен съвет Иван Димов огласи статистика, според която едва 56 съдилища в България (което е около една трета от общият им брой) нямат ИНТЕРНЕТ страници за публикуване на съдебните решения.
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лазар Груев се ангажира да проведе национално съвещание през есента с всички председатели на окръжни съдилища, на което ще се анализират причините за необоснованото връщане на дела, а той е подготвил и искане до Конституционния съд за тълкувателно решение на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) за съкратеното съдебно производство.
На заседанието на ВСС екип на Световна банка, воден от индиеца Амит Мукерджи, представи на магистратите основните изводи от прегледа на публичните разходи в съдебната система, направен от експерти на банката. Според доклада между 2001 и 2007 г. бюджетът на съдебната власт се е увеличил повече от два пъти в номинално изражение (нарастване с 223%), докато действителните разходи между 2001 и 2006 г. са се увеличили със 180 на сто. По-голямата част от това увеличение е финансирано от централния бюджет, чийто дял в бюджета на съдебната власт нараства от 62% през 2001 г. до 84% през 2007 година.
През 2007 г. предоставеният на съдебната власт бюджет достига 313 млн. лв. (или около 2% от правителствените разходи и 0.6% от БВП), които включват 262.5 млн. лв. от бюджета и 50.5 млн. лв. от собствените приходи на съдебната власт от такси и други източници. В бюджета за 2008 г., който бе одобрен от Народното събрание през декември 2007 г., предоставените на съдебната власт средства са 385 млн. лв., което е приблизително 2.2% от правителствените разходи. Това означава номинално годишно увеличение от 23 процента. Как тези публични инвестиции са се отразили на ефикасността на системата и какво може да се направи, за да се подобрят резултатите - това са част от основните въпроси, поставени в доклада, чието публикуване предстои.
Окончателният доклад на Световната банка, озаглавен „България: Ресурси за функционирането и отчетността на съдебната система, ще бъде представен в началото на октомври. Изследването е част от аналитичната помощ на банката, която се предоставя по силата на приетата през 2006 г. Стратегия за партньорство, и се фокусира върху управлението на публичните финанси в съдебната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във