Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ХОЛАНДИЯ ИНВЕНТАРИЗИРА МАФИЯТА СИ ПРЕЗ ДВЕ ГОДИНИ

Дълго време холандските власти не само че не признаваха, но дори и отричаха съществуването на организирана престъпност в страната. През 1988 г. обаче тази илюзия бе разбита по изумителен начин: без много шум в Страната на лалетата беше извършена национална инвентаризация на активните престъпни групировки. Главната цел бе събирането на информация чрез внедрени или вербувани хора за дейностите на престъпните групировки, връзките помежду им и контактите със сродни организации в чужбина. Събирането на тези данни и тяхното прономероване и прошнуроване спомогна за разкриването на криминалните структури, контактите и действията им на територията на цяла Холандия. Холандските власти проучват престъпните структури по пет основни показателя. Първият е йерархията във всяка организация. Идентифицирани са били босовете, които стоят на мафиотския връх, както и техните контакти и връзки на регионално, национално и международно ниво. Описани са членовете на най-близкото им обкръжение и механизмите, по които отделните групи контактуват помежду си, създавайки престъпната мрежа. На второ място са поставени санкциите, предназначени да поддържат предаността и лоялността във всяка престъпна структура, както и начините, по които тези санкции се прилагат. Третият показател е диверсификацията. Този термин е познат на всички икономисти и гласи: Никога не дръж всички яйца в една кошница. Холандските анализатори стигат до извода, че извършването на различни по рода си престъпления прави групировката по-малко уязвима и затова една от най-важните задачи на разузнавателните отряди е да очертаят професионалното разделение на труда сред подземните организации. Корупцията заема четвърто място сред показателите, но е призната за най-важната характеристика на холандската организирана престъпност. Видовете корупция са два - инструментална и ендогенна, т. е. вътрешна. Първата е свързана директно с престъпния акт, например - плащания на митнически или данъчни служители, а втората има пряко отношение към органите на реда: тогава, когато държавни служители стават информатори на престъпниците срещу заплащане. Последният показател е прането на пари, което не е характерно за начинаещите или обикновените бандити, които харчат парите си за луксозни стоки. Става дума за високоорганизираните и преуспели престъпни групировки, чиито постъпления са прекалено големи и налагат инвестирането на парите в най-различни легални дейности. За най-голяма и приятна изненада на холандските власти през 1988 г. само три от проучените престъпни групировки са покрили и петте показателя. Резултатите от изследването и анализите, направени въз основа на тези резултати, са дълбоко засекретени, но... в медиите, естествено, изтича достатъчно информация: на върха на организираната престъпност в страната са групировките на холандеца Клаас Браунсма, турската Офлу и китайската Таи Ху Чай. И трите структури се занимават предимно с наркотици.От 1988 г. насам инвентаризацията на организираната престъпност в Холандия се извършва на всеки две години. Още през 1991 г. към петте основните характеристики за изследване на мафиотските структури са добавени още три:- брой на фирмите, използвани от организираната престъпност за прикритие - колкото по-голям е техният брой, толкова по-сериозно е проникването на престъпната структура в легалния бизнес;- период на активност - всяка групировка, действала повече от три години, се смята за стабилна и просперираща;- Интимидации (заплахи) и ликвидации - честотата, с която дадена групировка използва насилие и убийства, за да се утвърди на пазара или да елиминира конкурентите си. Въз основа на тези характеристики, дефинирани още преди 13 г., холандските власти са разделили престъпните групировки на три вида: с ниска, средна и висока степен на организация. И, ако една структура покрива поне шест от осемте основни показатели, тя се възприема като високоорганизирана, а неутрализирането й се превръща в приоритетна задача за полицията и спецслужбите. През 1991 г., по време на втората инвентаризация, в Холандия са описани 59 високоорганизирани престъпни групировки; през 1993 г. те вече са 98, а няколко години по-късно официалната им бройка надхвърля сто. Благодарение на редовното прономероване и прошнуроване на холандския криминален контингент, официалните власти са наясно и с разделението на труда в местния подземен свят. Близо 85% от престъпните групировки в Страната на лалетата се занимават с наркотици, като половината от тях търгуват едновременно и с меки наркотици (марихуана, ганджа, хашиш), и с твърда дрога (кокаин, хероин, ЛСД). Установено е още, че 33% от въпросните структури печелят допълнително от измами, 17% - от рекет и изнудване, 18% - от незаконна търговия на оръжия, а 12% - се подвизават в сексиндустрията.Към края на 90-те години на миналия век е изяснен окончателно (поне засега, разбира се) и етническият състав на организираната престъпност: около 50 холандски групировки, близо 25 чуждестранни и трийсетина смесени. Най-силни от чужденците са турците - с общо десет свои групировки, следвани от мароканците, суринамците, иранците и китайците. Холандските власти са уточнили и кой с какво се занимава: суринамците, идващи от бившата южоноамериканска холандска колония, държат кокаина, турците са монополисти в трафика на хероин, а мароканците - в търговията с хашиш.

Facebook logo
Бъдете с нас и във