Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Хучбаров-Кадзоев става нашенец?

Съдът на Европейските общности в Люксембург най-сетне се произнесе в понеделник (30 ноември) по т.нар. казус Хучбаров-Кадзоев, произтекъл от главоблъсканицата около задържания у нас преди три години чеченец с недоказана самоличност. Европейските магистрати мъдруваха над случая по искане на Софийския административен съд (САС).
Както е известно, САС на два пъти помоли колегите си от Люксембург да разгледат случая по процедурата за спешно преюдициално производство - първия път през 2008 г. и отново през август 2009 година.
Според правилата обичайният срок за постановяване на решение на европейския съд по подобни случаи е около 18 месеца, но за Хучбаров-Кадзоев - за разлика от българските си колеги, европейските магистрати се напънаха и го решиха за по-малко от три месеца.
Преюдициалното запитване се отнасяше до тълкуването на разпоредбите на Директивата относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. В частност основният въпрос бе свързан с максималния срок на задържане в Дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци.
Саид Шамилович Хучбаров, гражданин на Република Чечня, кисне в Дома за временно настаняване на чужденци в с. Бусманци от 3 ноември 2006 г. и оттогава не е напускал пределите му. А е задържан на 21 октомври 2006 г. в близост до турската граница, в района на Свиленград.
Властите се видели в чудо как да процедират с него, тъй като чеченецът първоначално се е представил под името Саид Хучбаров, роден на 11 февруари 1979 г. в гр. Грозни, Чечня. Малко след задържането му на наша територия обаче Саид изненадващо заявил, че истинската му фамилия е Кадзоев. Според временното удостоверение за самоличността му, издадено от Чеченската република, обаче той все пак се казва Хучбаров, а не Кадзоев.
Главоблъсканицата става яка, когато българските власти изпращат питане до властите в Руската федерация ще ли бъдат така добри да си приберат Хучбаров-Кадзоев у дома. Според нашите органи РФ трябвало да реши кой е кръстникът на чеченеца и на кого той ще купи нови риза за името си. Руснаците обаче върнали отговор, че не смятат въпросния индивид за свой гражданин и няма да му издадат нужния документ (пасаван), за да се върне в родината.
Саид или както му е името, от своя страна подава различни декларации, в които заявява, че иска да бъде отведен в трета сигурна за него страна. За тази цел той пожелал да се срещне с дипломати на Латвия, Турция и Грузия. Навсякъде обаче ударил на камък.
Така се стига до следния казус - човекът-фантом Хучбаров-Кадзоев не притежава валидни документи за самоличност, не е български гражданин и не му е предоставен статут на бежанец и хуманитарен статут по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ). Министерството на правосъдието на свой ред не му издава разрешение за пребиваване у нас в съответствие със Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Освен това Хучбаров-Кадзоев не притежава и кьорава стотинка, за да се издържа тук, няма и от кого да вземе назаем. Това логично води до въпрос, от който на софийските административни съдии им се изправят косите - какво да направят с нежелания от никого чеченец.
Междувременно Хучбаров-Кадзоев показва чеченските си рога. Както сочат данните, предоставени от дома в Бусманци на съда, Саид проявявал трайно агресивно поведение към останалите обитатели, не зачитал вътрешните правила и най-редовно ги нарушавал. Освен това за трите години, прекарани зад стените на дома, той успял да извърши и престъпление, за което се води досъдебно производство.
В отговор на питането на САС съдиите от Люксембург отговарят, че в конкретния случай максималната продължителност на задържане, предвидена във въпросната директива, е надхвърлена още преди приемането й. Според националното право, докато тече процедура за предоставяне на статут по ЗУБ (на бежанец или хуманитарен статут), заповедта за извеждане от България не подлежи на изпълнение.
Любопитно е и друго тълкувание на европейските магистрати. В споменатата директива пише, че когато стане ясно, че вече не съществува разумна възможност за извеждане по правни или други съображения (...) , задържането престава да бъде оправдано и засегнатото лице се освобождава незабавно. И съдът в Люксембург отсича - не съществува разумна възможност за извеждане, когато изглежда малко вероятно засегнатото лице да бъде прието от трета страна в предвидените срокове. В решението на съда се казва: Съдът решава, че директивата трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска при изтичане на предвидения максимален период на задържане засегнатото лице да не бъде незабавно освободено на основание, че не притежава валидни документи за самоличност, има агресивно поведение и не разполага със собствени средства за издръжка, нито с жилище или със средства, предоставени за тази цел от държавата членка.
Макар и витиевато написано, все пак става ясно едно - Хучбаров-Кадзоев трябва да бъде пуснат на свобода, за да се оправи сам с имената си. По всичко личи, че единствената възможност това да се получи е може би той да стане български гражданин. И да купи нова бяла риза на Божидар Димитров, министъра без портфейл, който отговаря за бежанците...

Facebook logo
Бъдете с нас и във