Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ХВАЛА ВАМ!

В петък по обед (2 юни) пресцентърът на правосъдното министерство разпространи важно съобщение, в което се казва:
Официално приключи българо-испанският проект Реформа в наказателното производство, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз и реализиран от Министерството на правосъдието в партньорство с Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания.
Проектът стартира на 2 декември 2004 г. и продължи точно 18 месеца. Той се приема за един от най-значимите и пълноценно изпълнени проекти на Министерството на правосъдието по Програма ФАР.
Ключовите постижения с национално значение, които екипът постигна, са:
1. Изработен беше проектът за нов Наказателнопроцесуален кодекс (НПК) в съответствие с изискванията на Европейската комисия.
2. Осигурена беше подготовка за по-пълноценното приложение на новия НПК на приблизително 400 съдии, прокурори и следователи от всички 28 съдебни окръга в България - бяха организирани 8 семинара в 7 града, като лектори бяха изтъкнати практици от България, Испания, Великобритания, Северна Ирландия, Германия и Франция.
3. Заключителната национална конференция в София беше проведена в средата на месец април 2006 г. с участието на около 200 представители на съдебната система, на адвокатурата, на академичните среди и на неправителствените организации.
Програма ФАР на Европейския съюз финансира изпълнението на проекта с приблизително 1 000 000 евро, а българското правителство отпусна допълнително приблизително 100 000 евро.
Какво може да бъде добавено още? Нищо повече от едно изречение: в България работят още около 4000 съдии, прокурори и следователи, до които лекторите по проекта Реформа в наказателното производство така и не успяха да стигнат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във