Параграф22 Weekly

§22 Анализи

И съвет за превенция на престъпността!

Поредна хранилка за чиновници майсторят в сектора по сигурността

След безбройните уверения на вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов, че е извил врата на престъпността, той предложи на кабинета да създаде Национален съвет за превенция на престъпността и да утвърди правилник за дейността му. Това изисквала и приетата през април Стратегия за превенция на престъпността (2012-2020).

Съветът ще е към МВР, а негов председател ще е министърът на вътрешните работи, в случая - Цветанов. Членове ще са главният секретар на ведомството, директорът на Главна дирекция Национална полиция, директорът на Националния институт по криминалистика и криминология, ректорът на Академията на МВР, по един зам.-министър на правосъдието, на труда и социалната политика, на образованието, на културата, на спорта, определени от съответния министър, както и председателят на Държавната агенция за закрила на детето, директорът на Националния център по наркомании, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, председателят на УС на Националното сдружение на общините.


В доклада си Цветанов обяснява, че смисълът на съществуването на съвета е да подобрява взаимодействието и координацията между ангажираните в превенцията на престъпността институции. Структурата е замислена като свързващо звено между ведомствата, местната власт и неправителствения сектор, ангажирани с превенцията. Дейността на съвета щяла да е предимно аналитична (каквото и да означава това). Структурата ще отговаря за реализирането на националната политика по въпросите на превенцията на престъпността и ще организира изготвянето на проучвания и периодични доклади за равнището и тенденциите на престъпността, ще анализира съществуващите практики, ще прави препоръки за въвеждане на различни мерки, ще предлага на Министерския съвет да разработва документи, нормативни актове и прочее канцеларщини.


В пълен дисонанс със заявените цели и обем дейности съветът ще се събира от дъжд на вятър. Според предложението на Цветанов той трябва да провежда най-малко едно заседание годишно. На задължителното заседание пък едва ли ще остане време да бъде свършено нещо полезно, тъй като на него трябва да бъдат приети докладът за дейността на съвета за предходната година и планът за следващата година. За капак половината от членовете му може изобщо да не се мяркат, тъй като кворумът за провеждане на заседанието е точно 50 на сто.


Има обаче и уловка. Освен че решенията ще се вземат с обикновено мнозинство,това ще става по специален ред. Проектът за правилник урежда провеждането на дистанционни заседания при спешно възникнали въпроси по преценка на председателя. Но така могат да се приемат решения и извън редовното заседание. Достатъчно е членовете да уведомят писмено секретариата, който ще е помощен орган към съвета, но и част от администрацията на вътрешното министерство. Излиза, че в съвета трима-четирима души от МВР ще дърпат юздите, а бумащината ще се възложи основно на чиновници от същото ведомство срещу съответното допълнително заплащане. Във всички случаи добри пари ще взимат и всички членове, пък било то само да се съгласяват с вътрешния министър.

nbsp;


nbsp;

БОРКОР се отчете


Създаването на новата структура плаче за съпоставка със злополучния антикорупционен център към Министерския съвет, станал популярен като БОРКОР. Преди три седмици звеното представи отчета си за извършеното от март досега. Осведомени бяхме, че анализаторите му започнали самостоятелна дейност на база на създадения софтуерен прототип за изпълнение на първата възложена задача - изработване на комплекс от мерки, съставляващи цялостна интервенционна система в областта на обществените поръчки.


В първия отчет, който направи бившият шеф на БОРКОР Румен Миланов преди година, се посочваше, че от миналия август, когато звеното уж започна работа, до края на януари тази година е сформиран организационен щаб от 14 души и планът му за действие е представен на Европейската комисия. Обзаведени са също офисите и е започнало обучение на първите 30 специалисти.


И вторият доклад почва от собствената аналитична дейност на базата на някакъв софтуер, а иначе отчита предимно битовизми. Назначени били вече 23-ма души, но трябвало да станат 155-има - 40 постоянни и 115 - временно преместени от други администрации. От август 2011 г. досега за дейността на центъра са похарчени над 2 млн. лв., но само 20 процента от тях са отишли за издръжка и за заплати на персонала и на външни консултанти. Останалите 80 процента били похарчени за осигуряване на функционирането на комплексния модел БОРКОР. Докато се готвеха да заработят (което отне година), служителите и консултантите прибраха извън трудовите си възнаграждения над 100 хиляди лева по граждански договори и като бонуси. И вероятно продължават да прибират. Според доста наблюдатели на тези процеси пък Румен Миланов бе освободен не само заради идеята му да се въведе втори силов вицепремиер, който да координира взаимодействието между спецслужбите, но и заради силно спадналия ентусиазъм в Брюксел по отношение на ползата от БОРКОР.


За разлика от Миланов приемничката му Елеонора Николова е далеч по-приказлива пред медиите. Сходното е, че в същия стил продължава ударно да усвоява пари на данъкоплатеца. Тази седмица Николова одобри обществена поръчка в размер на 750 000 лв за доставка на инфраструктурни компоненти и за тяхното внедряване за постигане на оперативна самостоятелност при изграждане на цялостен базов модел на интервеционната система по проект БОРКОР. Обществената поръчка се реализира по специалния режим на договаряне - без обявление за възлагане. Практиката показа, че той дава и най-добри възможности за уреждане на предварително избрана фирма. Едно от изискванията към поканените участници пък е направо куриозно - от тях се изисква да опишат в детайли как разбират реализацията на модела БОРКОР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във