Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Иде ДАР, сбогом НРС?

Иде ли последният час на сегашната Национална разузнавателна служба (НРС) - това е въпросът, който вече е на дневен ред, след като в петък (15 октомври) депутатите от Синята коалиция Иван Костов и Димо Гяуров внесоха в парламента законопроект за създаване на Държавна агенция за разузнаване (ДАР).Това коментира Димо Гяуров, народен представител, член на Антикорупционната комисия и бивш началник на НРС.
Според идеята на вносителите агенцията ще е правоприемник на активите, пасивите, архива, ще наследи личния състав, правата и задълженията на Националната разузнавателна служба и Служба Военна информация към министъра на отбраната.
Важното в предложения проект е, че ако той бъде приет, и разузнавателната дейност ще премине в ръцете на кабинета. Законопроектът предвижда службата да е на прякото подчинение на министър-председателя, който ще определя и задачите при осъществяване на дейността на ДАР. Премиерът ще приема и отчета за изпълнението им.
В мотивите на законопроекта вносителите са подчертали, че в повечето случаи дейността на българските разузнавателни служби се дублира. Това води до изразходване на огромни средства, без да се постига желаната ефективност, пишат в мотивите си вносителите. Посочено е също, че въпреки изискването на Закона за отбраната и въоръжените сили устройството и дейността на НРС и на Служба Военна информация да се регламентират с отделни закони, такива все не са предложени.
Липсата на закони, които да регламентират работата на разузнавателните служби, води до слаб контрол върху тях. Няма предвидени мерки за граждански контрол върху дейността им, които да гарантират върховенството на гражданското общество, а това е основно изискване за хармонизиране на българското с европейското законодателство, твърдят вносителите. В тази връзка практиката в САЩ, в Германия и в други страни от ЕС показва, че след обединяването на дейността на тези служби ефективността им нараства, а разходите им намаляват, аргументират се сините депутати.
Според тях предлаганото решение за създаването на Държавна агенция за разузнаване предполага по-ефективното използване на ресурса на сега съществуващите две разузнавателни служби и кореспондира с вече действащата единна структура за контраразузнаване. Както е известно, в сега съществуващата ДАНС се вляха звена както от бившата НСС, така и от някогашното Военно контраразузнаване (ВКР).
В момента военното разузнаване все още е без началник, след като на 17 август държавният глава Георги Първанов не утвърди предложението на правителството комодор Валентин Гагашев да поеме службата. Според президента не е била спазена процедурата за предварително съгласуване на кандидата. Постът стана причина за задочен спор между него и министъра на отбраната Аню Ангелов.
НРС е на разпореждане на президента и се ръководи от генерал-лейтенант Кирчо Киров. Разузнавателната служба, която е ябълка на раздора между няколко президенти и правителства в годините на демократичния преход, е създадена с Указ № 152 от 05.02.1990 г. на Държавния съвет на Народна република България. В действащия Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, който е в сила от 12.05.2009 г., е посочено, че по отношение на Националната разузнавателна служба, на правомощията на нейния ръководител и на статуса на служителите й се прилагат Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилникът за прилагането му, до приемането на закон за организацията и дейността на службата. Там още се казва, че по отношение на службата директорът на НРС има правата на министър по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
В момента не съществува единен законодателен акт, който да урежда правното положение, задачите и дейностите на Националната разузнавателна служба, както и да регламентира правното положение на нейните служители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във