Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Иде развръзка на спора в адвокатурата

Четири месеца след скандалното общо годишно събрание на адвокатурата в страната спорът около избора на новите й ръководни органи е напът да бъде решен. На 21 юни Върховният касационен съд (ВКС)ще проведе вероятно последното си заседание по делото: адвокатът от Варненската адвокатска колегия Орлин Симеонов обжалва резултатите от гласуването в края на февруари. Симеонов остана последният мохикан измежду недоволните адвокати. Първоначално той обжалва резултата в компанията на други трима адвокати от Софийската адвокатска колегия - Христо Иванов, Мариела Стайкова и Стоян Желев.


Освен че се оспорват резултатите от най-скандалния избор за ръководство на адвокатурата в цялата й история, делото се открои и с първото участие на председателя на ВКС Лазар Груев в съдийски състав. Той е длъжен да го направи по закон, а такова дело досега не е имало. В него като прокурор трябва да участва и обвинител 'b91 Борис Велчев, което очертава една крайно екзотична гледка. Законът обаче позволява да се яви и негов заместник и това бе Галина Тонева. Досега са проведени три заседания на два различни съдебни състава, но последната дума ще има именно председателстваната от Груев тричленка, в която освен него участват Таня Митова и Емил Томов. В жалбите си четиримата адвокати искат отмяна на избора на Ралица Негенцова за председател на Висшия адвокатски съвет, както и на избора на част от членовете на другите ръководни органи - контролен съвет и дисциплинарен съд.


Вотът е безпрецедентен, тъй като в него не участваха избраните вече 123-ма делегати на най-голямата адвокатска колегия в страната - Софийската. Дни преди провеждането му старият Висш адвокатски съвет, председателстван от Даниела Доковска, остави без право на глас столичните адвокати, а те са близо половината от всички защитници в страната. Мотивът за елиминирането им беше, че са избрали незаконосъобразно делегатите си за общото събрание на адвокатурата в страната - гласували са анблок предварително договорен редуциран делегатски списък, вместо да гласуват поименно всяка от предложените кандидатури.


Решението за касиране на избора не беше обжалвано, тъй като Законът за адвокатурата не предвижда такава възможност. Представители на Софийската колегия опитаха да отложат събранието, като убедят колегите си от провинцията да не гласуват без тях. Поискан беше срок от два месеца, в който столичните адвокати да проведат ново общо събрание за избор на делегати. Но вместо да прояват солидарност, провинциалните колеги гласуваха послушно и единодушно против, сякаш проблем няма. Стигна се до остри пререкания и викове Мафия, което не трогна делегатите от страната. В крайна сметка единствената възможност остана някой да оспорва избора в съда чрез индивидуална жалба.


Орлин Симеонов настоява съдът да обяви за нищожни всички решения на общото събрание и да постанови сега действащото ръководство да насрочи ново събрание с присъствието и на представители на Софийската адвокатска колегия (САК). Симеонов предлага за това да бъде даден срок от четири месеца, за да има технологично време столичните адвокати да проведат нов избор на свои делегати. Симеонов смята, че сегашното ръководство на адвокатурата целенасочено налага удобни нему кандидатури и умишлено лишава адвокати от техни конституционни права.


В края на март съставът на ВКС, председателстван от Лазар Груев, спря делото, като остави без разглеждане жалбата на тримата софийски адвокати. Тя бе определена като процесуално недопустима, тъй като те не са били делегати на събранието и съответно нямат право да обжалват изборните резултати. За недопустима беше обявена и жалбата на Симеонов в частта, в която той обжалва изцяловсички решения на общото събрание на адвокатите в страната. Мотивите са, че по общо правило решенията на Висшия адвокатски съвет са задължителни за адвокатите и за органите на адвокатурата, а компетентността на ВКС да се произнася по жалби срещу тях е ограничена - по конституция адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се професия. Допусната за разглеждане беше само частта от жалбата на Симеонов, с която се иска отхвърляне на решението на избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата. Определението на съда беше обжалвано от четиримата адвокати, но друг състав на ВКС начело с Борислав Белазелков го остави в сила.


Последва възобновяване на делото от първия състав, а Симеонов поиска да бъдат допуснати нови доказателства. Някои минаха, други - не, а процесът беше насрочен за 7 юни. Очакваше се това да е последното заседание, но процесуалните представители на варненския адвокат поискаха отлагане, за да се запознаят с новите документи. Груев първоначално отказа, но после ръководеният от него състав отложи делото за 21 юни.


Ако изборът за ръководство на адвокатурата бъде признат за незаконосъобразен, съдът ще предпише да бъде проведен нов. За целта трябва да бъде свикано и ново общо събрание в едномесечен срок. Изходът на делото изглежда обаче предопределен и такова решение няма да има. При отхвърляне на жалбата избраните вече членове на новото ръководство ще встъпят в длъжност, а Ралица Негенцова ще замени Даниела Доковска като председател на Висшия адвокатски съвет. Дали обаче такъв финал на продължаващите трета година изборно-съдебни битки в адвокатурата ще донесе умиротворение, или ще задълбочи разделението, е трудно да се предскаже.


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във