Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Иде решителната битка за спецсъда

Смятаме, че създаването на специализиран съд в България ще има голямо значение подобно на създадения в Испания Национален съд за борба против тероризма и тежката престъпност. Твърдението е на бившия испански премиер Хосе Мария Аснар, пристигнал в София във вторник (7 септември) по покана на Бойко Борисов, за да участва във форума Ролята на дясното управление за справяне с последствията от световната финансова и икономическа криза. Сред многото четки, които Аснар направи на българския премиер, тези думи прозвучаха по-реалистично и напомниха за предстоящата развръзка на спора около на най-знаковата и екзотична промяна в съдебната система - проекта на ГЕРБ за създаване на специализирани съд и прокуратура по наказателни дела.
Темата позаглъхна през парламентарната и съдебната ваканция, но несъмнено ще бъде един от есенните хитове. Особено на фона на липсващия напредък по важните за управляващите наказателни процеси. Необходимите промени в НПК и в Закона за съдебната власт в края на миналата седмица минаха на първо четене в парламентарната правна комисия с мнозинството на гласовете на ГЕРБ, а примирението на опозицията се дължи явно на обстоятелството, че разчита повече на генерално сражение в пленарната зала.
Междувременно в правната комисия се счепкаха по друг процесуален текст, въведен с последните промени в НПК през пролетта - фигурата на т.нар. вечен обвиняем, т.е. възможността едно лице да бъде разследвано без ограничение във времето и краен срок, в който досъдебното производство да приключи. Повторното й въвеждане, след като беше премахната през 2003 г., накара БСП да внесе свой законопроект, който отново да я премахне чрез връщане на правилата в старата Глава 26 на НПК. Те позволяваха на обвиняемия да поиска от първоинстанционния съд делото му да бъде разгледано, ако от повдигането на обвинение за тежко престъпление срещу него са изминали повече от две години, а в останалите случаи - повече от една.
Новият сблъсък по този вече влязъл в сила текст е показателен и за бъдещия ход на дебата за специализирания съд и прокуратура. Фигурата на вечния обвиняем беше една от най-спорните при последните промени в НПК, наред с тази на резервния защитник и с постановката за възможността да се произнесе присъда и само на основата на доказателства от СРС и на показания на анонимен свидетел. Вярно, разправията около вечния обвиняем не достигна такива децибели, както при другите два процесуални института, но пък и управляващите с нищо не защитиха повторното въвеждане на възможността прокуратурата да води на отчет безкрайни досъдебни производства без краен срок за тяхното прекратяване или вкарване в съда. Самотният аргумент на правосъдния министър Маргарита Попова, че държавата не може да се лиши от възможността за провеждане на наказателна репресия срещу престъпниците, не дава отговор на основните въпроси - защо прокуратурата не се вмества в рамките на тези две години и какво повече ще свърши след тяхното изтичане.
Опозиционният проект беше отхвърлен, но с 12 гласа за и с 12 въздържали се. За премахването на вечния обвиняем гласуваха дори някои депутати от ГЕРБ. Това може да се тълкува като предзнаменование как ще приключи делото по този текст в Конституционния съд, който по всяка вероятност ще се произнесе в полза на премахването му от НПК. Макар и отхвърлен, законопроектът на БСП показва развитие в тактиката на опозицията - от отрицателен вой до съпротива с предлагане на алтернатива. Целта е на аргументите за постигане на ефективност и бързина в наказателния процес с помощта на специализирани съд и прокуратура да се противопоставят аргументи, сочещи, че това може да стане и по друг начин. Индиректно това трябва да каже, че опозицията не е срещу по-бързия и по-ефективен процес и ден и нощ мисли как до го постигне.
Внесеният от Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова законопроект предвижда други възможности за ускоряване на наказателното производство, които да ударят специализирания съд: прокурорите да провеждат бързо или незабавно производство винаги когато са налице предпоставките за това, а ако в тези случаи се налага разследване по общия ред, то да става с мотивирано прокурорско постановление. Предлага се и намаляване на максималната продължителност на задържането под стража от една година на осем месеца (при за тежко умишлено престъпление) и от две години на година и шест месеца (при задържане за престъпление, за което се предвижда затвор над 15 години). Предлага се също прокурорът да дава указания на разследващия само в писмена форма и те да не подлежат на възражение.
Че балансът между справедливо и бързо правосъдие остава непостижим за съдебната ни система свидетелства и отхвърлянето на друг опозиционен законопроект. Предложените от Любен Корнезов ограничения върху прилагането на съкратеното съдебно следствие не бяха приети. Аргументът бе, че този институт за ускоряване на процеса пести време и усилия. Обществото обаче така и не оцени тази бързина положително, при положение че възможността в закона масово бе ползвана като инструмент за избягване на адекватно наказание. А именно тези инструменти изобилстват в наказателното ни право и в извращаването им участват както обвиняемите и техните защитници, така и съдии и прокурори.
Специализираният наказателен съд може да добие и много по-различен вид след влизането си в пленарната зала, но е абсурдно да се мисли, че управляващи и опозиция ще сближат дотолкова позициите си, че да стигнат до вариант, който да подкрепят вкупом. И то не защото проектът на ГЕРБ е изключително радикален и противоречащ на общите правни и конституционни принципи, а основно заради недоверието в намеренията на управляващите. Ако проектът стане закон, опозицията няма да пропусне да го оспори в Конституционния съд. Остава обаче рискът междувременно спецсъдът да създаде впечатление за решително нов тип правораздаване, съпротивата срещу което да донесе негативи за неговите противници.
С всеки нов епизод сагата около спецсъда ще нажежава все повече и самата съдебна система. Все пак става дума за магистратски длъжности с повече пари и привилегии при по-малък брой на разглежданите дела. Новата структура, която по замисъл ще бъде създадена през есента и ще започне да действат от 1 януари догодина, ще разглежда около 250-300 дела годишно според прогноза, направена на базата на броя дела, разгледани от Софийския градски съд през 2008 и 2009 г. (270 за 2008 г. и 228 за 2009-а).
Подсъдни на новата магистратура ще са организираната престъпност, отвличанията, трафикът на хора, присвояването на евросредства, включително и ако извършителите им заемат висши държавни длъжности - заместник-министри, главни секретари на ведомства, областните управители, кметовете, шефовете на държавни агенции и комисии, както и магистратите, когато са обвинени в присвоявания, измами, изнудване, стопански престъпления, престъпления по служба, подкуп или документни престъпления. Съдебните заседатели за спецсъда ще бъдат предлагани от Столичния общински съвет и ще ги одобрява общото събрание на съдиите от второинстанционния апелативен специализиран наказателен съд. Висшият съдебен съвет трябва да назначи първо шефовете на специализираните структури (спецпрокуратура, първоинстанционен спецсъд, апелативен специализиран наказателен съд), а до края на годината - и съдиите, и прокурорите в тях. Съгласно проекта за промени в Закона за съдебната власт до 1 ноември пък кабинетът трябва да осигури сгради.
За спецсъдиите ще се иска да имат най-малко десет години стаж, от които поне пет като съдия по наказателни дела, като прокурор или следовател. Изискването за апелативните съдии е съответно дванайсет години общ стаж и осем години практика с наказателни дела. Заплатите на спецсъдиите на първа инстанция ще са като на апелативните магистрати, а на втората - като на върховните. В момента основната заплата на апелативен съдия е около 2500 лв., а на върховен - около 3000 лв., и то без да броим двапроцентните годишни надбавки за прослужено време, парите за премии и за дрехи. ВСС ще определи броя на магистратите в новосъздадената структура, а щатните бройки в нея ще бъдат формирани от незаети работни места в съдебната система.
Законопроектът е подписан от председателя на правната комисия Искра Фидосова и 114 депутати и според вносителите му е изпратен за мнение във Венецианската комисия към Съвета на Европа, а нейните отзиви били положителни. Няма нищо извънредно в спецсъда, включително и във възможността да са му подсъдни хора с имунитет от рода на депутати и магистрати, тъй като те ще бъдат съдени само за най-тежките престъпления от ранга на участие в организирана престъпна група за трафик на хора, отвличания с цел откуп и други, заяви в парламента съвносителката на проекта Искра Фидосова.
Ако прегазиш дете, но переш пари, ще те съди специализираният наказателен съд, предвижда още законопроектът. Когато срещу един човек е повдигнато обвинение за няколко престъпления, дори ако само едно от тях е подсъдно на новото съдебно звено, всички престъпления на въпросния човек стават подсъдни на специалния съд. В закона се предвижда спецсъдилищата да се занимават и с простъпките на членовете на ВСС и на инспектората към него, а също на съдии, прокурори, следователи, както и на заместник-министри и главни секретари на ведомствата. Към спецсъдилищата ще бъдат създадени прокуратури и следствени звена.
Съдебните заседания ще са открити, първото ще се провежда в 15-дневен срок от насрочване на делото. В същия срок прокурорът трябва да реши дали да прекрати, да спре, или да внесе делото в съда. Мотивите ще се пишат до 10 дни след приключването на последното заседание по делото. Явяването пред спецсъда е задължително дори ако свидетел или адвокат е призован в същия момент по друго дело. При неявяване на редовно призовава участник в процеса той ще бъде довеждан принудително в съдебната зала за следващото заседание. При опасност за живота или сигурността на свидетел разпитът пред съдия ще се провежда по правилата за свидетел с тайна самоличност. Обвиняемият и адвокатът му ще могат да поставят въпроси към защитения свидетел единствено в писмен вид.
Граждански искове в рамките на наказателното производство няма да се допускат, за да не се бавят процедурите. А пък пострадалите от престъплението ще бъдат принудени да си платят чудовищната 4-процентна държавна такса, за да заведат гражданско дело след края на наказателното. Специални разузнавателни средства ще могат да се използват спрямо членове на ВСС, на инспектората към него и към всички магистрати. Според друго предложение в проекта при дела за пране на пари и финансови измами в голям размер главният прокурор ще има право да изисква от банкерите съответните сведения. Данните от банките ще влизат в специален регистър - както при обвинител №1, така и в БНБ.
Ще минат ли и как през НС всички тези предложения? И ако все пак спецсъдът отвори врати от началото на 2011 г., както обещават от ГЕРБ, кой ще бъде първият му клиент. Той ще бъде показател дали намеренията на управляващите са били чисти, или са подчинени на политическа корист.

Facebook logo
Бъдете с нас и във