Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ИМАНЯРИ ОТЪРВАХА ЗАТВОРА, РОВЕЛИ БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛНО

В средата на юни постановление на Районна прокуратура - Чирпан, за прекратяване на следствието срещу неколцина иманяри от Пловдив за пореден път хвърли старозагорци в недоумение. Правосъдието отново напомни на археолози и историци, че колегите им от подземния свят са единствените, които имат и средствата, и правото необезпокоявани да копаят земята и да търгуват с намереното. Почти открито и съвсем безнаказано.Шестимата иманяри бяха заловени от служители на РПУ-Чирпан на 6 ноември 2001 година. Това стана при една от тракийските могили в местността Найденови могили, намираща се в землището на чирпанското село Мирово. Те са част от могилен некропол с общо 12 надгробни могили. Обектът е обявен за паметник на културата с национално значение с постановление на Министерския съвет от 21 октомври 1962 година. Иманярите са спипани в изкоп с размери четири на два метра. В северната страна на изкопа бил издълбан кладенец с дълбочина 7.5 м и ширина 1.5 м, водещ към центъра на могилата. Иманярите признали, че разкопават могилата, за да търсят златни предмети. При ареста от тях били иззети обичайните инструменти - лопати, тесла, кофи, въжена стълба, метални колчета и пръчки.Срещу Стойчо Игнатов, Сергей Джамбазов, Рашко Бончев, Айнур Асанов, Стефчо Грозданов и Селим Хасан е образувано наказателно производство по чл.278б от НК. Следствието е приключено в двумесечен срок и преписката е предадена в Районната прокуратура с мнение за съд над иманярите.Със случая се захваща лично районният прокурор на Чирпан Надежда Банова. След като се запознава с материалите, събрани в хода на предварителното производство, на 12 юни тази година тя издава постановление, с което прекратява следственото дело. Според текста от НК, по който иманярите са обвинени, наказателна отговорност носи всеки, който извършва археологически разкопки, теренни геофизически и подводни проучвания на паметници на културата, като за тази цел използва технически средства. Наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба. Надежда Банова прекратява следствието, тъй като според нея обвиняемите не са имали за цел да извършват археологически разкопки, нито археологически проучвания, а са извършили разкопаването с цел намиране и вземане на евентуално намиращи се в могилата ценни вещи - по думите им - злато. Поради това и извършеното от обвиняемите деяние не осъществява признаците на археологически разкопки, пише в прокурорското постановление.Друг мотив за прекратяване на делото е, че иманярите не са успели да открият нито една археологическа находка, нито пък са повредили или разрушили съоръжения или антични предмети. Дори и да е налице разкопаване на могила, обявена за паметник на културата, липсва реално повреждане на паметник на културата, е написала прокурор Надежда Банова.Опазването на културно-историческите ценности е регламентирано с четири текста от Наказателния кодекс. Според тях, престъпление е когато едно лице открие съкровище (при случайно или преднамерено търсене) и в продължение на две седмици не съобщи това на властта (чл. 208 НК). Наказателна отговорност носи и лице, което унищожи, разруши или повреди паметник на културата или архивен материал, както и длъжностно лице, което разреши подобни действия. За престъпление се смятат и случаите, при които без надлежно разрешение извън границите на страната се изнасят паметници на културата (чл. 278 НК). Законът предвижда наказание и когато в продължение на две седмици съзнателно не е съобщено на властта за новооткрит паметник на културата или ценна археологическа находка (чл. 278 а НК), както и за археологически разкопки за проучване на паметници на културата, извършвани без съответното разрешение (чл. 278 б НК). Според съществуващата нормативна уредба, над 2100-те надгробни и селищни тракийски могили на територията на Старозагорска област изобщо не се броят за паметници на културата. С разпореждане на Министерския съвет от 22 октомври 1962 г. те са били обявени за такива. На 27 май 1998 г. обаче влиза в сила Наредба N5 на Министерството на културата, според която даден обект може да бъде обявен за паметник на културата само чрез Държавен вестник. Предвид огромния брой на тракийските могили у нас обаче такива публикации в Държавен вестник почти няма, поради което те не са утвърдени като обекти с национално значение. А щом не са паметници на културата - иманярските атаки срещу тях вече не са престъпления. Каква е равносметката? Повече от тъжна. Откакто на бял свят се появява злощастната Наредба N5, само в Старозагорско (къде брутално, къде по-деликатно) са разровени почти всички тракийски могили и са похитени близо 100 тракийски колесници. Експерти твърдят, че от продажбата на една такава колесница на части (зад граница естествено) добър играч би могъл да заработи средно 50 000 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във