Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ИМПЕРИЯТА НА ГЕН. ВАСИЛЕВ

ДиректорЗаместник-директорЗаместник-директорНаправление А - Криминална полиция01 сектор Престъпления против личността02 сектор Грабежи03 сектор Детска престъпност04 сектор Наркотици05 сектор ИздирванеГрупа Реагиране и проникванеНаправление Б - Криминална полиция01 сектор Престъпления против собствеността02 сектор Престъпления, свързани с МПС03 сектор Престъпления, свързани с културно-историческите ценностиОперативно обслужване на местата за лишаване от свободаОперативно внедряванеНаправление Икономическа полиция01 сектор Промишленост, строителство и транспорт02 сектор Селско стопанство, търговия и туризъм03 сектор Бюджетни организации и организации с идеална цел04 сектор Финансовокредитна система и застрахователно дело05 сектор Митници и данъчна администрацияНаправление Охранителна полиция01 сектор Териториална полиция02 сектор Патрулно-постова дейност и сили за реагиране03 сектор Контрол върху общоопасните средства04 сектор Кинология и племенно делоНаправление Пътна полиция01 сектор Пътен контрол02 сектор МПС и водачи03 сектор Отчет на пътнотранспортните произшествия, превантивна дейност и АНДСОД НОБОС Банков трансферНаправление Документи за самоличност и чужденци01 сектор Административно управление, документи за самоличност и миграционни процеси02 сектор Автоматизирани информационни системи и обучениеНаправление Човешки ресурси01 сектор Организация на полицейската дейност02 сектор Личен съставНаправление Правнонормативно обслужване01 сектор Правно обслужване02 сектор Подзаконови нормативни актовеГрупа ЖалбиМеждународно сътрудничество и мисии на ООННаправление Координация и информационно-аналитична дейност 01 сектор ОДСЦ и комендатура02 сектор Информация и анализ03 сектор Координация, планиране и развитие04 сектор ИИЦ05 сектор СекретариатНаправление Транспортна полициясектор Финансово-стопански дейностисектор Управление на собственосттагрупа Бойна и мобилизационна готовностгрупа Оперативно-статистически отчетВръзки с обществеността-----* По най-груби изчисления в момента на щат в ДНСП са не по-малко от 450-500 души. Което, както и да го погледне човек, си е... множко.* Структурата на ДНСП бе публикувана през 1999 г. в юбилейно списание, посветено на 120-годишнината от създаването на националната полиция. Цяло чудо е, че ген. Василев успя да опази непокътната империята си до ден днешен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във