Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ИМУНИТЕТЪТ НА СОФИЯНСКИ ПОБЪРКА СЛУГИТЕ НА ТЕМИДА

Само за три работни дни два състава на Софийския градски съд изтълкуваха по два различни начина един и същи казус: има ли депутатски имунитет Стефан Софиянски, или може да бъде съден на общо основание. Във вторник (5 юли) слугите на Темида прецениха, че бившият вече столичен градоначалник все още не е народен представител и обявиха, че процесът за Бизнесцентър Гурко 1 продължава. Заедно със Софиянски по това дело е подсъдим и заместник-кметът на Столичната община Венцислав Николов.Още в началото на заседанието адвокатът на бившия кмет Даниела Доковска поиска спиране на делото, тъй като Софиянски вече е избран за депутат и срещу него не може да бъде водено наказателно производство. Тя се позова на двете решения на Централната избирателна комисия (ЦИК), обнародвани в Държавен вестник. С тях ЦИК обявява резултатите от парламентарните избори и публикува имената на избраните депутати. Освен това адвокат Доковска се мотивира и с две решения на Конституционния съд, според които имунитет се придобива веднага след самото избиране за народен представител, а не при полагане на клетва. Последният коз, който извади защитникът на Софиянски, бе самата конституция. Доковска цитира чл. 75 от основния закон, където се казва: Новоизбраното Народно събрание се свиква на първо заседание от президента на републиката най-късно един месец след избирането на Народно събрание. Ако в посочения срок президентът не свика Народното събрание, то се свиква от една пета от народните представители. Даже конституцията казва, че парламентът се свиква от 1/5 от народните представители, което категорично означава, че те вече са депутати, аргументира се в заключение Доковска. Двамата прокурори по делото Божидар Джамбазов и Роман Василев бяха на друго мнение. Според тях имунитет се придобива след полагане на клетвата, което става на първото заседание на новоизбрания парламент. Представителите на държавното обвинение се позоваха и на чл.112 от Закона за избиране на народни представители (ЗИНП), според който решението на ЦИК за изборите може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Конституционния съд. А този срок още не е изтекъл. Според юристи прокуратурата грешно се е позовала на ЗИНП, защото в случая обжалването не спира изпълнението на решението на ЦИК.След близо едночасово съвещание съдът отхвърли искането на адвокат Даниела Доковска за прекратяване на делото. Съдия Георги Колев също се мотивира с решение на Конституционния съд от 1991 година. В него се казва, че Народното събрание е колективен орган, мандатът му възниква като сложна съвкупност от акта на избора и акта на полагане на клетвата. От това произтича, че имунитет се придобива при полагане на клетва за народен представител, а не при обявяване на резултатите от ЦИК. С този аргумент Георги Колев даде ход на делото.Веднага след това обаче адвокат Доковска поиска съдът да си направи отвод. Тя изтъкна, че съдебният състав е предубеден, а правото на защита на Софиянски системно се нарушава. Без никакво основание му отказвахте да напусне пределите на страната и по този начин пречихте на работата на Столичната община. Всички ваши актове по отношение на пътуванията бяха отменени като незаконосъобразни от Софийския апелативен съд. Отказахте да спрете делото по време на предизборната кампания. Сега също отказвате да го спрете и нарушавате конституцията. Съдът явно не е безпристрастен, не буди доверие, заяви Доковска. Тя завърши с думите: Оттеглете се, делото трябва да се гледа от друг състав. Прокурорите се обявиха против това искане, призоваха съда да го отхвърли, а съдия Георги Колев тутакси изпълни призива на държавното обвинение. Той отказа да коментира определенията на апелативния съд и заяви, че нееднократно е разрешавал на Софиянски да пътува. А със следващите си думи той допусна сериозна процесуална грешка: Определението на съда за отхвърляне на искания отвод подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд. Всеки начинаещ юрист знае, че определение за отвод не се обжалва отделно от присъдата, защото чл.344, ал. 2 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) е категоричен: Не подлежат на проверка от въззивната инстанция отделно от присъдата определенията по чл. 35, ал. 2, чл. 247б, ал. 1, т. 1, членове 266, 272, 273, 276, 278, ал. 1, чл. 280, ал. 3, членове 285, 297, 300 и 311. А чл.272 от НПК гласи: Председателят разяснява на страните правото им на отводи срещу членовете на състава, прокурора, защитниците и секретаря, експертите, преводача и тълковника, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели. След като съдът се произнесе по отводите и възраженията, председателят разяснява на страните правата им, предвидени в този кодекс.В края на заседанието съдия Георги Колев насрочи следващото заседание по делото за 21 септември, въпреки че тогава депутатският имунитет на Стефан Софиянски ще бъде нормативен факт. Само две денонощия по-късно обаче друг състав на Софийския градски съд доказа, че за българската Темида няма невъзможни неща. В четвъртък (7 юли) делото срещу Софиянски за сделката за Централни хали АД бе спряно, а мотивът на съдиите бе обявен по възможно най-категоричен начин: бившият кмет е законно избран народен представител и може да бъде съден само ако парламентът снеме депутатския му имунитет. От Софийската градска прокуратура обещаха да протестират решението на съда за прекратяването на делото за Централни хали АД, но това едва ли ще наруши спокойствието на г-н бившия градоначалник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във