Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ИНАТ И СВЕНЛИВОСТ РАЗБУНИХА ДЪРЖАВАТА

Тоталната правна неграмотност на българите, силно деформираните им представи за отговорността на държавните и съдебните органи и унищожителната амбиция на т. нар. политически елит са на път да изпокарат де що има структури на изпълнителната, съдебната и местната власт.
Поводът за поредния взрив на недоволство е известен. На 29 юни (миналия петък) тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожна заповед № РД-30/24.01.1995 г. на министъра на околната среда и водите Валентин Босевски - еколог № 1 по линия на БСП в периода 30 декември 1992 - 26 януари 1995 г. (т.е. в правителствата на проф. Любен Беров и на Жан Виденов). С нея, на основание чл.17 и чл.22 от действащия по онова време Закон за защита на природата (отменен през 2002 г.) министър Босевски създаде Природен парк „Странджа (с обща площ от 116 136.2 хектара) - при това само два дни преди да сдаде поста.
Административно дело № 2379/2006, което сега възпламени природозащитните страсти, е образувано по жалба на Петко Арнаудов - кмет на община Царево. Тя е депозирана от него във ВАС през октомври 2006 година. А разглеждането й е поверено на тричленка в състав: Андрей Икономов (председател) и членове - Юлия Ковачева и Иван Раденков.
На 29 юни 2007 г. върховните магистрати приключват своята работа. А решението им звучи повече от скандално за редовия български гражданин. И то е: че заповедта на министър Валентин Босевски за създаване на Природен парк Странджа е нищожна.
Върховните административни съдии от тричленката са категорични в мотивите за решението си:
С оглед на изложеното следва да се приеме, че в обжалваната заповед не са индивидуализирани земеделските земи, попадащи в обхвата на парка, и не са посочени границите на защитената територия. А предприетите след издаването на обжалваната заповед действия по индивидуализацията на имотите не съставляват част от административния акт или от процедурата, предхождаща издаването му:
Нещо повече, съставът на ВАС е подчертал, че:
Индивидуализацията на даден недвижим имот се извършва с посочване на неговото местоположение, граници, площ, трайно предназначение и начин на трайно ползване. В конкретния случай с така посочените в Заповед № РД-30 от 24 януари 1995 г. на министъра на околната среда и водите територии на земеделските земи е невъзможно Природен парк „Странджа да се индивидуализира като самостоятелен обект, включващ в себе си територии с еднакво трайно предназначение, а именно - защитени територии. Е, юристите могат да разшифроват тези послания на по-достъпен език, поне на демонстриращите лица. Стига да имат желание.
Освен това в хода на делото е установено и друго. Съгласно разпоредбата на чл.47, т.4 от действащия по онова време Закон за защитените територии (ЗЗТ), в изпълнение на своите правомощия, министърът на околната среда и водите Валентин Босевски е бил длъжен да внесе за утвърждаване в Министерския съвет План за управление на Природен парк „Странджа с приложени към него подробни карти.
По никому неизвестни причини обаче, а може би и поради недостиг на време в изпълнителната власт тогавашният държавен еколог №1 не е изпълнил това свое задължение. Което обяснява защо правителството на Жан Виденов не е утвърдило плана за управление на парк Странджа. Наследникът на Босевски в тогавашния червен кабинет - Георги Георгиев, и тези от правителствата на Иван Костов (Иван Филипов и Евдокия Манева), както и жълтата им колежка Долорес Арсенова също леко са се разсеяли по въпроса за Странджа. До четвъртък (5 юли) не по-различно бе и поведението на сегашния шеф на околната среда Джевдет Чакъров. Така че преди година и половина чергата на Природен парк Странджа съвсем закономерно пламва.
Първите огнени змийчета плъзват
в началото на февруари 2006 г., когато край с. Варвара, община Царево, започва строежът на ваканционно селище Златна перла. Още тогава на всички е ясно, че това начинание е незаконно, защото първата копка е направена върху терен, включен в Природен парк Странджа. Инвеститорът на обекта - софийската фирма Краш 2000 ООД, обаче парира всякакви опити за съпротива, размахвайки разрешение за строеж, подписано от кмета на община Царево - инж. Петко Арнаудов.
Без ни най-малко да се притеснява от шумотевицата, кметът Арнаудов обяснява, че е парафирал заветния документ въз основа на друго разрешение, издадено в София. То било подписано от заместник-министъра на околната среда и водите Йордан Дардов и удостоверявало, че изграждането на ваканционното селище с нищо не застрашава екологичното равновесие в района.
Веднага след кметското изявление заместник-министър Йордан Дардов отрича да е подписвал каквато и да било заповед, свързана със строителството на ваканционното селище. А на 16 февруари същата година директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Бургас, издава заповед № РД-12/16. 02. 2006 г., с която спира строителството край Варвара.
Съвсем естествено, инвеститорът на обекта - Краш 2000, пуска жалба срещу тази заповед до министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Той обаче не й обръща никакво внимание и случаят се озовава във Върховния административен съд.
На 26 юни 2006 г. тричленен състав на ВАС обявява заповедта на РИОСВ-Бургас за спиране на строежа за нищожна, като основният аргумент за това решение гласи горе-долу следното: строежът на ваканционното селище е незаконен, ако се извършва в нарушение на План за управление на Природен парк „Странджа, разработен от МОСВ и утвърден от Министерския съвет. Такъв план обаче
никога не е приеман от правителството
така че няма как строителството да се осъществява в негово нарушение.
След протест на МОСВ и Върховната административна прокуратура петчленен състав на ВАС отменя решението на колегите си от тричленката и оставя в сила заповедта на РИОСВ-Бургас за спиране на строителството. Председател на петчленката е шефът на Върховния административен съд Консантин Пенчев, а присъдата, издадена на 1 ноември 2006 г., е категорична: решението на тричленнния състав се отменя, защото той неоснователно е приел, че РИОСВ-Бургас не разполага с правомощия да спира строежи в защитени територии, а спорът на първа инстанция е трябвало да бъде решен от Бургаския окръжен съд.
Докато Краш 2000 и Министерството на околната среда и водите мерят сили пред Върховния административен съд, положението на общинарите в Царево става все по-деликатно и по-деликатно. От една страна, те трябва да приветстват атаката на институциите срещу Краш 2000, защото са длъжни да защитават общинските и респективно държавните интереси. От друга страна обаче, техните избиратели са на път да ги убият (образно казано) с камъни, защото вилното селище се гради върху 16 декара частни земеделски ниви, а прекратяването на неговото строителство ще се превърне в прецедент, който ще обрече на глад и мизерия две трети от собствениците на земя в общината.
Ето защо кметът на Царево
Петко Арнаудов е принуден да направи неочакван ход
И през октомври 2006 г. атакува заповедта на червения ексекологичен министър Валентин Босевски от януари 1995 г. с идеята държавата (в лицето на правителството) най-сетне да изпълни задължението си по закон и категорично да каже: оттук - дотук е парк Странджа, а оттук - дотук е разрешено всякакво строителство.
Звучи екстравагантно, но добре стана, че миналия петък (29 юни) тричленката на ВАС обяви за нищожна заповедта за създаването на Природен парк Странджа от 24 януари 1995 година. В противен случай в понеделник (2 юли) стотина от най-емоционално настроените софийски еколози едва ли щяха да блокират незаконно столичните кръстовища Орлов мост и т.нар. Синьо кафе (на бул. Евлоги Георгиев и бул. Драган Цанков), и да се сбият с полицията.
Тоест - скандалът никога нямаше да избухне с такава сила, а българската общественост още дълго щеше да тъне в неведение, че проблемът с незаконното строителство в Природен парк Странджа е можел да бъде решен и без да се стига повторно до услугите на Върховния административен съд.
В сряда (4 юли) пресслужбата на прокуратурата разпространи съобщение, в което най-после широката общественост бе информирана за участието на държавното обвинение в предисторията на скандала.
На 14 юни 2006 г. Върховната административна прокуратура (ВАП) е образувала проверка за законност и е възложила на Дирекция Национален строителен контрол (ДНСК) да установи за какво става дума. Едновременно с това ВАП е наредила на Бургаската окръжна прокуратура да протестира и
други десет разрешения за строеж
Те са издадени от главния архитект на община Царево и са предназначени да вдигнат рейтинга на ваканционното селище чрез допълнителното изграждане на няколко вилни сгради, панорамен бар и хотел.
На 17 ноември 2006 г. Регионална дирекция Национален строителен контрол - гр. Бургас, рапортува пред Бургаската окръжна прокуратура и пред ръководството си в София, че строителни и монтажни работи не се извършват и обектите не се захранват с ток и вода.
Но най-важното в съобщението на прокуратурата, разпространено в четвъртък - година и малко след събитието, гласи, че през юни 2006-а на Бургаската окръжна прокуратура й е било разпоредено да извърши наказателна проверка, която по-късно е прераснала в досъдебно производство за престъпления по служба и за документни престъпления. Предварителното разследване все още не е приключило, но е готова графологичната експертиза, която установява, че подписът в писмо с изх. № НС-ЗП-5347/17.10.2005 г., издадено от името на заместник-министъра на МОСВ - г-н Йордан Дардов, с което по същество се разрешава строителството на Ваканционно селище Златна перла, е фалшифициран, се казва още в съобщението на държавното обвинение.
Какво би трябвало да се случи оттук нататък?
Ако следваме логиката на писаните закони, Бургаската окръжна прокуратура трябва да даде
инвеститорите от Краш 2000
на Комисията Кушлев, която пък да заведе дело в Бургаския окръжен съд и върху обекта да бъдат наложени всякакви видове забрани - за по-нататъшно строителство, за продажба на цялото селище или на отделни апартаменти, за безвъзмездно прехвърляне на имота или на обособени части от него и т. н.
Следващата крачка е държавното обвинение, Агенцията за финансово разузнаване и Националната агенция за приходите да обединят усилията си и да установят откъде съдружниците в Краш 2000 ООД имат около милион-милион и половина евро за строителство на ваканционно селище. След като фирмата е регистрирана през 2003 г., а нейните собственици, според информационната система Дакси, са с изключително скромни бизнес биографии зад гърбовете си?
И накрая, крайно време е главният прокурор Борис Велчев да разпореди на подопечния си инспектора към Върховната касационна прокуратура да извърши проверка, която да отговори на два основни въпроса: кога точно експертите са установили, че подписът на заместник-министъра Йордан Дардов е фалшив и защо Бургаската окръжна прокуратура досега не е погнала собствениците на Краш 2000 поименно, както се казва по друг повод. При това не за използването на фалшив документ, а заради строителните работи във ваканционното селище, които... никой никога не е прекратявал. Включително и по време на тазседмичния скандал. (§22)

МИНИСТЪР ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ ОТСЕЧЕ: ПАРК СТРАНДЖА ОСТАВА ЦЯЛ!
Ден след сблъсъка между еколозите и полицията в София, кметът на Царево Петко Арнаудов нададе вопъл, че общината не работи в полза на т. нар. строителна мафия. Във вторник (3 юли) на специална пресконференция той поиска от правителството да наложи двегодишен мораториум върху строителството в Природен парк Странджа, по време на който неговия статут да бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба. При това - след публично обсъждане на въпроса с жителите на община Царево.
В четвъртък (5 юли), след упорито мълчание, продължило около година и половина, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров най-сетне се обади и... удари мощно рамо на Арнаудов, но само донякъде.
Правителството има категорична воля да запази парка такъв, какъвто е в момента със съответните граници и статут. Ще обжалваме решението на тричленния състав на ВАС за нищожността на статута на Природен парк Странджа и ако то бъде потвърдено - ще наложа двегодишен мораториум върху строителството в парка, заяви министър Чакъров на специална пресконференция, след като на редовното си заседание в четвъртък Министерския съвет му даде карт бланш да продължи борбата докрай.
Планът за устройството на Природен парк Странджа е готов още от 2005 г., но досега не е приет заради възражения на кметовете. Най-вероятно ще се наложи да го преработим така, че да включим в него защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 и едва тогава ще го внесем в правителството за обсъждане и приемане. Повече пазарлъци обаче няма да има. Странджа остава цяла, заяви още министър Чакъров.
И ние искаме, и ние искаме... унило проплакаха защитените територии във Витоша, Рила, Пирин, Родопите и Стара планина, но от мощния рев на багерите и пронизителния писък на моторните резачки никой не ги чу. (§22)

СОБСТВЕНИКЪТ НА ФАЛШИВИЯ ПОДПИС
Йордан Георгиев Дардов е роден на 1 февруари 1955 г. в гр. Брацигово. През 1981 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски, а през 1984 г. специализира международно право в САЩ. През 1998 г. той завършва магистратура по международно бизнес и търговско право в университета Фордам, Ню Йорк, САЩ, и две специализации: Законодателни аспекти по защита на конкуренцията и Международен търговски арбитраж и медиация.
За разлика от стотици и хиляди негови колеги, трудовата кариера на Йордан Дардов започва... в САЩ, където до 1990 г. той работи в няколко адвокатски кантори. След завръщането си в родината, през 1992 г. той се вписва в Софийската адвокатска колегия и до назначаването му за заместник-министър на околната среда и водите през лятото на 2005 г., е адвокат на свободна практика.
Тесните специалности на Йордан Дардов са няколко: международно и европейско търговско право, международно корпоративно и финансово право, международен търговски арбитраж. Владее писмено и говоримо английски и руски език.

ИНВЕСТИТОРЪТ НЕПУКИСТ
КРАШ 2000 ООД е регистрирано на 1 декември 2003 г. с решение на Софийския градски съд по фирмено дело № 11873/2003, а в графата предмет на дейност е записано: производство; търговия в страната и в чужбина; посредничество и представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина; пълни туристически, транспортни или таксиметрови услуги в страната и в чужбина с лични и фирмени леки коли, лекотоварни и товарни автомобили; пълна вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в чужбина; бартерни сделки и реекспорт; предприемаческа и туристическа дейност; счетоводни услуги; строително-монтажна дейност, вкл. изграждане на обекти и предаването им до ключ; търговия, посредничество при продажба на недвижими имоти, рекламна и всякаква разрешена със закон дейност.
Собственици на Краш 2000 ООД (с равно - 25-процентно, дялово участие), според фирмените документи, са: 28-годишният Емил Емилов Иванов, 39-годишната Бахтишен Ехлиманова Казанджиева, 29-годишната Даниела Спасова Петрова и 29-годишната Ния Кристаленова Белчева.
Оттук нататък картинката е следната. Единственото бизнес начинание, в което Емил Иванов и Даниела Петрова участват (според Дакси) е Краш 2000 ООД. Тяхната съдружничка Ния Белчева, освен в ООД-то, през 2002 г. е регистрирала в Софийския градски съд ЕТ Ния Белчева с предмет на дейност: търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки.
Безспорният бизнес авторитет в дружеството е Бахтишен Казанджиева, която е свободен предприемач още от 10 октомври 1991 г., когато Шуменския окръжен съд регистрира ЕТ Бахтишен Казанджиева - Бах-Тишен. Седалището на тази фирма е с.Кочово, област Шумен, община Велики Преслав, ул. Панайот Волов № 9, а предметът й на дейност е дейности на туроператори и туристически агенции и спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде.
Първоначално управител на Краш 2000 е Емил Иванов, но според последната публикация в Държавен вестник, бр. 6 от 20 януари 2006 г., като управител на ООД-то е вписана Бахтишен Казанджиева, но дружеството се управлява и представлява от Емил Иванов и Бахтишен Казанджиева заедно и поотделно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във