Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НИ

Стефан Капелуш, криминален следовател в отдел Финансови и високотехнологични престъпления към главния секретариат на Интерпол в Лион, Франция Г-н Капелуш, какво, според вас, е нивото на българските фалшификатори на банкноти? - Българските доларови фалшификати са много добри. Използвани са много сложни техники за офсетов печат, имитирани са водният знак, както и защитната лента. Споменахте, че нямате екземпляр от фалшивите банкноти евро, заловени преди месец във Варна? - Видях един от тях в Германия. Германските полицаи посетиха Варна и взеха мостри. Сътрудничеството между българските и немските полицаи е много добро. Не мислите ли, че би трябвало да има централизирана организация, която да отговаря за обмяната на информация в подобни случаи? - Да, генералният секретариат на Интерпол би трябвало да бъде тази организация. Твърде често на международно ниво се получава следният проблем - бюрото на Интерпол, например в София, не получава информация или е твърде трудно да я получи от местните полицейски управления, които разследват конкретните случаи. Каква е причината за тази липса на координация? - Проблемът е, че полицаят на улицата често не осъзнава предимствата от това. Когато той изпрати информацията до нас, това е само в негова полза. Може би проблемът просто е, че според полицаите става въпрос само за допълнителна работа или те може би нямат време да изпратят докладна - бавят се, забравят и информацията така и не пристига. Но не трябва ли поне полицейските началници да са подготвени да вършат това и да имат волята да го правят и изискват от подчинените си? - Да, трябва да имат воля, трябва да стимулират своите подчинени да попълват формулярите и да ги изпращат. Има и още един проблем - различието в компетенциите. Националната полиция е отговорна за престъпленията в национален мащаб, а когато в страната има бюро на Интерпол, то е отделна структура, което предизвиква затруднения. Няма директна обмяна на информация, често се получава ситуация на конкуренция, на завист. Не мислите ли, че трябва да има една национална база данни, която да ползват всички правоохранителни органи, включително и бюрата на Интерпол? - Силно бих приветствал да има единна база данни във всяка страна. Това обаче е въпрос, който трябва да се реши на политическо ниво.

Facebook logo
Бъдете с нас и във