Параграф22 Daily

§22 Анализи

Инспекторатът на ВСС бил сезиран за спецсъдия Андон Миталов

Спецсъдията Андон Миталов, на когото властите в САЩ удариха черен печат заради корупция, е трябвало да бъде проверяван от Инспектората на ВСС (ИВСС)  по сигнал от наблюдаващия прокурор в Специализираната прокуратура Мария Макрелова. Сигналът е изпратен до бившия главен прокурор Сотир Цацаров във връзка с досъдебното производство, в което обвиняем е Николай Малинов, лидер на движение "Русофили".

Според сигнала съдия от спецсъда е разрешил на Николай Малинов, обвинен в шпионаж в полза на Русия, да напусне страната, въпреки  забраната за напускането на България. Както е известно, Малинов е обвинен, че е събирал данни за две руски организации – „Двуглав орел“ и „Руски институт за стратегически изследвания“. Те са свързани с ген. Леонид Решетников, който получи забрана от ДАНС за влизане в България през следващите 10 години.

В писмото си до ИВСС Цацаров посочва, че спецсъдът е бил сезиран с искане да се отмени забраната за напускане на страната. Той обаче не се е произнесъл по него, а директно е разрешил пътуването, т.е. забраната е продължила да действа. Това е друга процедура, заявява Цацаров. Според него Малинов е трябвало да поиска разрешение за пътуване от наблюдаващия прокурор и едва след като му бъде отказано, да обжалва пред съда.

В сигнала се казва следното: "На 03.11.2019 г. /работен ден поради установените дежурства в ПРБ/, е получен сигнал от Мария Макрелова, прокурор в Специализираната прокуратура, наблюдаващ прокурор по д. п. № 133/19 г. по описа на тази прокуратура. По досъдебното производство, в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 105 ал. 1 НК, е привлечен Николай Симеонов Малинов, с мярка за неотклонение „парична гаранция в размер на 50 000 лв.“ С постановление от 10.09.2019 г., на основание чл. 68 ал. 1 НПК, на същия е наложена забрана да напуска пределите на Република България. От сигнала и приложенията към него се установява следното: На 21.10.2019 г., до Специализирания съд е постъпило искане от адв. Димитър Вълчев и адв. Лъчезар Таков, с искане наложената мярка за процесуална принуда да бъде отменена /чл. 68 ал. 6 вр. ал. 5 НПК/. Сочи се, че конкретен повод за това искане са мероприятия за периода 01.11 – 05.11.2019 г. в Руската федерация, организирани от Фонд „Руский мир“ и Международния славянски съюз, на които Малинов е поканен за участие и връчване на правителствена награда, както и покана за подобно мероприятие в края на м. ноември 2019 г. На 23.10.2019 г. искането от защитниците на обвиняемия Малинов е изпратено до Специализираната прокуратура, за окомплектоване с делото. Това е изпълнено и на 28.10.2019 г. цялото досъдебно производство е изпратено в съда. На същата дата съдия Андон Миталов е постановил определение по НЧД № 4014/2019 г. на СпНС, с което „Разрешава на Николай Симеонов Малинов … да напусне пределите на Република България за времето от 01.11.2019 г. до 05.11.2019 г. включително. “ Определението е окончателно, като е постановено препис от него да се изпрати на ГД „Гранична полиция“. Сигналът е изпратен до мен от наблюдаващия прокурор от Специализираната прокуратура, с оглед допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 68 НПК. Съдът е бил сезиран с искане за отмяна на мярката за процесуална принуда „Забрана за напускане на пределите на Република България“ – чл. 68 ал. 6 НПК. В рамките на това производство, той може да отмени забраната или да остави искането без уважение. Вместо това, съдия Миталов е разрешил на обвиняемия Николай Малинов да напусне страната за определен период от време /01.11.2019 г. – 05.11.2019 г./, без да се произнася по направеното пред него искане за цялостна отмяна на мярката и без е надлежно сезиран , т. е. произнесъл се е по жалба срещу несъществуващ прокурорски отказ по чл. 68 ал. 4 НПК. На практика, съдията се е произнесъл по реда на чл. 68 ал. 4 НПК – разрешение за напускане на страната за определен период от време, при действаща по принцип забрана по чл. 68 an. 1 НПК. За да го направи обаче, е нужно обвиняемият или неговият защитник да са отправили такова искане до наблюдаващия прокурор, в срока по ал. 3 той да е отказал исканото разрешение и отказът му да бъде обжалван пред съда – чл. 68 ал. 4 НПК. Така, искането е за отмяна на мярката по чл. 68 ал. 1 НПК, а произнасянето с цитираното определение – за еднократно разрешение за напускане на страна, като то е направено „директно“, без да има произнасяне на прокурор под формата на отказ и без съдът да е сезиран с жалба срещу такъв отказ. Прави впечатление, че в мотивите на определението се сочи като ред за производството чл. 68 ал. 5 НПК и че предмет на разглеждане е депозирано „искане“, което обаче впоследствие се определя като „жалба“. Предлагам, съобразно правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет по чл. 54 ал. 1 т. 2 и т. 5 ЗСВ, да извършите проверка на организацията по образуването и движението на НЧД № 4014/2019 г. на Специализирания наказателен съд, като се прецени наличието на основанията по чл. 54 an. 1 т. 6 ЗСВ или по чл. 197 ал. 5 т. 3 ЗСВ".
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във