Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ИНТРИГАТА

На 6 декември 1999 г. във Висшия съдебен съвет се получава плик, изпратен от директора на спецследствието Бойко Рашков. В придружителното писмо пише следното:През лятото на 1998 г. получих молба за среща с обвиняемия Пламен Иванов Митрев, задържан под стража в Софийската окръжна следствена служба. Митрев изрази желание да ме информира за редица неразкрити тежки престъпления, което наложи да бъдат проучени съответните дела и да бъде разпитан като свидетел. Разпитите провеждах лично със стенограф, а след излизането ми в отпуск - от заместниците ми Румен Георгиев и Румен Андреев. По-нататъшната работа по разследването продължи Д. Минева, следовател в Специализираната следствена служба (СпСлС). Събраха се доказателства за престъпната дейност на Живко Георгиев и Даниел Крючков. Възобновено бе разследването и се разкриха въз основа на показанията на свидетеля Митрев престъпленията по:1. Следствено дело N9/97 г. по описа на Окръжна следствена служба-Търговище, приключено с доказан въоръжен грабеж, за което първоинстанционният съд е постановил наказание от 16 години лишаване от свобода;2. Следствено дело N115/97 г. по описа на Окръжна следствена служба-Благоевград за поръчково убийство, извършено с огнестрелно оръжие. По разследването предстоят заключителни следствени действия.3. Следствено дело N54/98 г. по описа на Окръжна следствена служба-Добрич за поръчково убийство с огнестрелно оръжие, извършено от Живко Георгиев и Валери Монев, разследването по което е приключило и производството е изпратено на окръжната прокуратура с мнение за съд. 4. Следствено дело N119/94 г. за убийството на доц. Цветан Цветанов бе възобновено по показанията на Пламен Митрев, но поради недоказаност на самоличността на извършителите - чужди граждани, намиращи се извън страната, е спряно от Софийска градска прокуратура.На 18 ноември 1999 г. писмено бях информиран от Пламен Митрев, че на 20 октомври 1999 г. е бил задържан неофициално и с качулка на главата е заведен в Софийска окръжна следствена служба. Там лице, представило се за прокурор от Главна прокуратура (без да се легитимира), го е заплашвал и настоявал да каже какво е говорил пред мен и заместниците ми извън протоколите (като ни определил за бити карти), в противен случай нямало да излезе от затвора. Същевременно му е било обещавано, че ако съдейства и ако е послушен, ще му бъде помогнато по делото. След разговора Митрев е освободен. На 25 октомври 1999 г. той е бил задържан под стража с постановление на Раева (Радосвета - бел.ред.) - прокурор в Софийска окръжна прокуратура, въпреки че съдът преди това е изменил мярката за неотклонение Задържане под стража в по-лека след частично прекратяване на обвинението. На 5 ноември 1999 г. съдът отново е изменил мярката Задържане под стража в по-лека, но Митрев е бил освободен фактически на 9 ноември 1999 година. Междувременно е бил извеждан от ареста в кабинета на водещия следовател Цветан Коларов, който го срещнал отново с представилия се за прокурор от Главна прокуратура. Митрев отново е бил заплашван от последния, че ако не му сътрудничи, проблемите сега ще започнат; че ще го задържат по ново дело, от което отърване няма. Освен това непознатият му обещавал, че ще го пусне от ареста, ще ползва книгата, която носел, ще се ползва с протекции на прокурорски свидетел. Представителят на Главна прокуратура заявил, че проблемите на Митрев сега започвали, но той е дребна риба и целта им е да дискредитират хората, спъващи разкриването на важните престъпления, имайки предвид очевидно мен и заместниците ми.Ако изнесеното се потвърди, това означава, че вместо събиране на доказателства за тежки криминални престъпления, разследването в Софийската окръжна следствена служба и Софийската окръжна прокуратура изпълнява чужди на закона функции - фабрикуване на компромати срещу магистрати. Същевременно би била налице злоупотреба с власт и нарушаване правата на обвиняемия Митрев, използвани за подбуждането му към лъжесвидетелстване.Доколкото проверката касае дейността на магистрати, моля Висшия съдебен съвет да състави комисия, която да изясни фактите и да предложи съответни мерки...Пратена до ВСС папка Митрев се заседява върху бюрото на тогавашния министър на правосъдието Васил Гоцев цяла седмица. (По закон той председателства заседанията на съвета и е длъжен да внася подобни материали за обсъждане във ВСС). В този случай обаче Гоцев решава друго и на 13 декември 1999 г. прехвърля топката на главния прокурор Никола Филчев. Близо половин година по-късно (на 29 май 2000 г.) Рашков прави нов пакет с документи и го изпраща лично на главния прокурор. С придружителен текст, в който се казва:... От писмото на министъра на правосъдието В. Гоцев (бивш) е видно, че без основание той не е внесъл материала във ВСС, а го е изпратил по своя преценка на Вас, в качеството Ви на главен прокурор. До момента, т.е. повече от шест месеца не съм информиран извършена ли е проверка по случая, какво е установено и какво е решението Ви, за да зная предприети ли са изобщо някакви действия, или не, и да реша как да защитя правата си. Моля да бъда уведомен по повдигнатия въпрос по реда и на основанието, предвидено в чл.194, ал.2 от НПК....Въпросният член не гласи нищо друго освен следното: Когато откаже да образува предварително производство, прокурорът незабавно уведомява пострадалия и лицето, направило съобщението.... Кратко, ясно и съвършено задължително за всички български обвинители. Но отговор няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във