Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Иска се голяма смелост, за да се бута ЗЗД

Преди да се предлагат промени в действащото законодателство, трябва добре да се осмисли какъв ще е обектът на тази намеса. А в случая става дума за най-добрия български закон, който по блестящия си език и модерността на разрешенията си не отстъпва нито на френския граждански кодекс, нито на германския граждански законник. Освен това Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) е създаден от видни български юристи като проф. Александър Кожухаров и акад. Любен Василев и е впечатляващо дълголетен. В този контекст се изисква не само голяма смелост, но и солидни аргументи за реформата, която се предлага.

Поправката ще повлияе както на търговците, така и на останалите участници в процесите. Но главно ще засегне икономически по-слабите и по-неопитните, които не могат да "заставят" насрещната страна да приеме уговорката за различна поредност на погасяването. Защото предвид диспозитивния (б.ред. - незадължителен) характер на правилото за реда за погасяване на задължения, кредиторът и длъжникът могат да се уговорят и за друга поредност, която да се отклонява от регламентираната в закона. А не е изключено подобна уговорка да бъде установявана предварително в общите условия към договорите, които се използват широко в практиката на търговците.

Освен това ще пострадат и кредиторите, чиито парични вземания са възникнали от извъндоговорни източници: например обезщетенията за непозволено увреждане, вземанията за подобрения в чужд имот и други. Промяната ще засегне и работниците, и служителите с неплатени заплати, кредиторите по задълженията за издръжка, лицата, сключили застраховки, покриващи рискове като злополуки, заболявания, природни бедствия, щети на всякакъв вид имущество и прочие.

И още нещо: действително тенденцията частните съдебни изпълнители да се представят като въплъщение на злото напоследък е истински последователна. Но ще бъде ли така последователна, в случай че се върне старият режим, в който изпълнителните дела бяха лепкави от прах папки, неотваряни с години?  Каква ще е реакцията на гражданите, търсещи неизплатените си заплати и обезщетения, неизплатените си издръжки?

Румен Неков
юрист

Facebook logo
Бъдете с нас и във