Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ИСТИНАТА ЗА ТРАГЕДИЯТА ИНДИГО ОСТАВА В ТАЙНА

Трагедията, която се разигра пред дискотека Индиго на 21 декември 2001 г. и при която загинаха седем деца, отново влиза в съда. На 30 януари Софийският апелативен съд (САС) трябва да започне разглеждането на делото срещу бившия шеф на Комитета за физическо възпитание и спорт (днес Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) Цвятко Барчовски, бившия главен архитект на София Стоян Янев, управителя на заведението Ангел Николов, управителя на Младежка кооперация Ялта Красимир Илиев и бодигардовете на дискотеката Анри Силаги и Георги Василев.
Първите двама са обвинени в длъжностни престъпления, а останалите - за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице.
След поредица от скандали, на 17 ноември 2006 г., Софийският градски съд (СГС) най-сетне успя да приключи делото на първа инстанция. Тогавашният съдия от СГС и председател на съдебния състав Антон Станков опрости греховете на четирима от подсъдимите. Барчовски получи три месеца затвор условно, а управителят на заведението Ангел Николов отнесе само административна глоба в размер на 3000 лева.
В статия, озаглавена Кой извади Борислав Михайлов от делото Индиго (бр. 48 от 1 декември 2007 г. на Параграф 22), описахме любопитни факти около разследването на трагедията и за това, как по нареждане на бившия главен прокурор Никола Филчев сегашният шеф на Българския футболен съюз (БФС) Борислав Михайлов (през 2001 г. той бе заместник-председател на ДАМС) беше амнистиран и не му бяха повдигнати никакви обвинения, въпреки наличието на негови подписи под определени документи.
Параграф 22 се свърза Цвятко Барчовски, който пожела да разкаже своята версия за събитията отпреди повече от шест години.

Прокуратурата така казва
През годините Параграф 22 неведнъж подробно е описвал какво са установили съдебните органи по време на разследването на трагедията пред дискотека Индиго. Сега отново се налага да припомним някои факти, отбелязани в обвинителния акт срещу шестимата подсъдими. Не за друго, а защото само така ще станат ясни разминаванията между тезата на държавното обвинение и това, което твърди Цвятко Барчовски.
Според обвинителния акт, на 27 април 1998 г. председателят на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта (КМФВС) - Цвятко Барчовски, издава заповед за отдаване на стадион Юнак под наем за срок от три години. По статут стадионът е публична държавна собственост и според Закона за физическото възпитание и спорта (чл.50 и чл.51) и Закона за държавната собственост (чл.16) Барчовски може да го отдава само на концесия, а концесионерите нямат право да го използват за други цели, различни от спортните. В заповедта е фиксиран и срок за подаване на документи, който изтича на... 27 април 1998-а, точно в 17 часа.
В края на работния ден Барчовски получава два комплекта с документи - на Младежка кооперация Ялта и на Българския кърлинг съюз. Барчовски избира Ялта, защото предлагала по-добра оферта.
На 18 юни 1998 г. председателят на КФВС Цвятко Барчовски и представителят на МК Ялта Красимир Илиев подписват договор, в който е записано, че наемателят се задължава да осигури възможност полето да се заледява за нуждите на Българския кърлинг съюз.
Заради тези нарушения Цвятко Барчовски е обвинен за престъпление по чл.283а от Наказателния кодекс (НК), който гласи: Длъжностно лице, което при наличие на предвидените в нормативен акт условия, необходими за издаване на специално разрешение за осъществяване на определена дейност, откаже или забави извън предвидените по закон срокове неговото издаване, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба в размер до петстотин лева....
Въпреки договора, на 8 декември 1998 г. Красимир Илиев отваря дискотека, в нарушение на почти цялата нормативна уредба, легитимираща търговските обекти и увеселителните заведения. Всъщност по документи дискотека Индиго се води временен обект.
На 17 май 1999 г. Цвятко Барчовски и Красимир Илиев подписват втори договор за стадион Юнак - без конкурс и без да е анулиран първият контракт. И дискотеката продължава да функционира.
В средата на май 2001 г. тогавашният заместник-председател на ДАМС Борислав Михайлов подписва анекс към договора за наем на стадион Юнак и оставя Индиго да работи още една година.
По устно разпореждане на бившия главен прокурор Никола Филчев срещу Михайлов не е повдигнато никакво обвинение и той се спасява от наказателно преследване.
А Цвятко Барчовски е осъден на три месеца условно.
Какво твърди Барчовски
Според нотариалния акт стадион Юнак е частна, а не публична, държавна собственост. Тоест той може да бъде отдаван под наем, продаван и т.н.
На 29 април 1994 г. Министерският съвет издава Постановление №90 за Откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка на КМФВС за издръжка на националните специализирани спортни бази. Според документа, Комитетът набира приходи от транспортни услуги, отчисления от постъпленията на тотото, приходи от съвместна дейност по експлоатацията на спортни съоръжения, хотели и ресторанти, както и от... наеми и спортни услуги. Към постановлението има приложение с описание на специализираните спортни бази. В списъка фигурира и стадион Юнак.
На 11 юни 1997 г. кабинетът издава друго постановление №259 за Финансиране и отчитане по реда на извънбюджетните средства на средствата от дейността на спортните обекти и съоръжения с национално значение, предоставени на КМФВС.
В общи линии в него се казва това, което вече бе цитирано по-горе, като в края на документа отново са изброени спортните бази и там отново фигурира стадион Юнак.
Същата година Цвятко Барчовски праща писмо до Министерския съвет с молба да определи статута на спортните бази. Но и до ден днешен това не е направено, твърди бившият шеф на КМФВС.
И тъй като не получава отговор на писмото си, Барчовски, въз основа на постановлението, обявява на 13 април 1998 г. конкурс за избор на дружество, което да вземе под наем стадиона. Две седмици по-късно Цвятко Барчовски издава заповед, с която сформира комисия по конкурса. В нея влизат заместник-председателят на КМФВС Пламен Кръстев (който става председател), Ангелина Ситарска, Илия Илиев, Николай Крулев, Пламен Чолаков, Пламен Лалов и Росица Крумова.
Тяхната задача е да прегледат всички постъпили оферти и да ги класират. След това, съвместно с юрисконсулта на комитета, трябва да изготвят договор за изпълнение на условията и предмета на обявения конкурс. Контролът се възлага на Пламен Кръстев.
Явяват се двама кандидати за обекта - Младежка кооперация Ялта и Българският кърлинг съюз. На 6 май 1998 г. Барчовски получава докладна записка от шефа на комисията Пламен Кръстев. Последният обяснява, че комисията си е свършила работата по обработка на постъпилите оферти и предлага да се сключи договор с МК Ялта, като тя ще се задължи да заледява полето на стадиона за нуждите на кърлинг съюза.
Така на 18 юни 1998 г. Барчовски и управителят на Ялта Красимир Илиев подписват договор за наем за срок от три години. В чл.12 от документа е записано, че Наемателят няма право да извършва в наетия обект дейност, извън определената - ползването на обекта за младежка и спортна дейност. Но Илиев е нарушил договора, като е отворил дискотека.
В чл.4 от същия документ е записано: Наемодателят е задължен да осъществява периодически контрол върху работата на предоставения обект с оглед ползването му по предназначение за спортна и младежка дейност. Явно никой от КМФВС не е изпълнил това свое задължение, защото дискотека Индиго е съществувала няколко години.
На 17 май 1999 г. се случва нещо друго. Тогава Барчовски и Красимир Илиев отново подписват договор за отдаването под наем на стадион Юнак. Този път за две години.
Това не е нов договор, а преподписване на стария, в който не бяхме споменали за каква квадратура става дума. Заради това и срокът е две години, т.е. оставащото време до изтичането на първия договор, обясни пред Параграф 22 Цвятко Барчовски.
Дни преди да изтече договорът (през май 2001 г.) тогавашният заместник-председател на КМФВС Борислав Михайлов подписва анекс към документа, с който го удължава с година. По онова време Барчовски вече не е председател на Комитета (уволнен е на 7 юни 2000 г.), шеф е Симон Спасов.
Барчовски не знае защо се е наложило заместник-шефът да го подписва. Но, според него, анексът е вид нов договор. И въпреки че не го каза в прав текст, думите му красноречиво сочат, че и Боби Михайлов е трябвало да му прави компания на подсъдимата скамейка.
Ако не се беше случила тази трагедия, едва ли щяхме да стигнем до съд. Всичко щеше да отиде в историята. Сега ми остава само да се надявам на справедлива присъда на втора и трета инстанция, сподели още Барчовски.
Но който и каквито документи да предоставя в съда, едно нещо е ясно - седем деца загинаха, а шест години никой не посочва истинските виновници за трагедията. А самите те не искат да го признаят дори пред себе си.
Ралица Петрова

Facebook logo
Бъдете с нас и във