Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Избори наполовина в адвокатурата

Изборните битки в столичната адвокатура, продължаващи вече две години, достигнаха апогея си във вид на абсурдна гротеска - за пръв път в историята на професията най-голямата адвокатска колегия в страната няма да има думата при избора на ново национално ръководство. Безпрецедентната ситуация, която лишава близо 5000 адвокати от правото им на глас в предстоящото общо събрание на адвокатурата в края на седмицата, дойде с решение на отиващия си Висш адвокатски съвет (ВАС). На свое заседание, проведено само десет дни преди националния форум, който по традиция се провежда в София, най-важният ръководен орган на адвокатурата касира избора на делегати от столицата. Той беше проведен в края на януари наред с избора за попълване на новите ръководни органи на Софийската адвокатска колегия (САК). Столичните адвокати гласуваха с огромно мнозинство за 123-ма свои колеги, които да ги представляват при избора на нови национални ръководни органи. Без тези делегати общото събрание ще е с крайно увредено представителство - в него ще участват 170-те пратеници на останалите 27 колегии от страната.


Касирането на избора е направено на основа на 12 еднотипни жалби, подадени от 22-ма столични адвокати. Повечето от тях са свързани с изкаралата два мандата начело на адвокатурата Даниела Доковска. Основният довод на жалбоподателите и на ВАС е, че е гласуван ан блок редуциран списък на столичните делегати, в който не попаднаха хората на Доковска. Този списък беше договорен от представители на основните групи в столичната колегия, които се обединиха около идеята, че хора от това обкръжение не бива да ги представляват на общото събрание, тъй като ще наложат вот в полза на човек, близък до досегашния председател. Изготвянето на редуциран списък беше наложено и от едно прагматично обстоятелство - общо номинациите на всяка от страните се оказаха два пъти повече от законово определения брой делегати и поименното им гласуване би отнело много време. Стигна се до договорка да се направи един общ, като всеки от основните играчи направи компромис и оттегли някои от кандидатурите си. В крайна сметка общият списък беше одобрен със 773 срещу 76 гласа. Жалба срещу окончателния му вид подадоха Кристина Лялева, Дора Лялева, Соня Иванова, Владимир Пенев, Нина Седефова, Ваня Траянова , Ина Лулчева, Гроздан Добрев, Михаил Станков, Румяна Радкова, Марина Маврова, Марияна Николова, Александър Петров, Георги Атанасов, Динко Кънчев, Даря Пенкова, Лъчезар Чутурков, Людмила Стефанова, Цветана Чуклева, Александър Петров, Георги Спасов.


Мотивите за касиране на избора са, че не са взети предвид искания за проверки на кворума и че всички кандидатури е трябвало да бъдат подложени отделно на гласуване. Щом това не е направено, кандидатите са лишени от правото си да бъдат избирани, а онези, които са ги предложили, са лишени от правото си да избират. В решението за касиране на избора се казва, че Законът за адвокатурата не допуска участие в общото събрание на други лица освен адвокатите и че няма опция предложения за делегати да бъдат внасяни от името на юридическо лице, асоциация, сдружение, партия и т. н. С тази постановка ВАС отрязва както спечелилата мнозинство в ръководните органи на столичната адвокатура опозиция в лицето на Асоциация Адвокати За Промяна, така и свързания с досегашния председател на колегията Наталия Ценова инициативен комитет Гаранти на промяната. Според ВАС подложеният на гласуване редуциран списък от кандидати за делегати е бил изцяло опорочен, тъй като в него са включени предложения на юридическото лице Асоциация Адвокати за промяна. Наред с аргумента, че участието на адвокатите в различни формални или неформални сдружения не им дава никакво институционално или професионално преимущество, ВАС определя язвително сдружението като неидентифицирана група от адвокати.


В заключение ВАС, чието решение е окончателно и не може да бъде обжалвано по съдебен ред, отбелязва, че столичната колегия не може да бъде представена на общото събрание на адвокатите от страната от гласувания на 28 януари редуциран списък от делегати. При това положение софийските адвокати нито имат време за нов избор, нито могат да разчитат на делегатите си в предишното общо събрание, тъй като мандатът им е в сила до следващото общо събрание. Решението на ВАС не е взето единодушно - девет членове на висшия ръководен орган са гласували за, четирима - против, а един - се е въздържал.


Не е трудно да се предвиди що за общо събрание на адвокатурата ще се проведе в събота и неделя при липсата на представители на около 40% от адвокатите в страната. При това става дума за форум, който веднъж на четири години избира колективните ръководни органи на професионалистите в страната. Както Параграф 22 писа още преди ВАС да касира избора, очакванията са подобно решение да има крайно негативен отзвук не само в столичната колегия, но и сред защитниците в провинцията.


Ще бъде ли легитимно следващото управлението на адвокатурата, ако членовете на столичната колегия не участват в избора му? Според Закона за адвокатурата общото събрание на адвокатите от страната е редовно, ако присъстват 2/3 от избраните делегати. При липса на такъв кворум обаче събранието се отлага с един час и се провежда отново, вече независимо от броя на присъстващите. При тази система на спадащ кворум новото национално ръководство може да бъде избрано с нищожно представителство. Делегати, които не са участвали в събранието - в случая тези от столицата, няма да могат и да обжалват неговите решения. Това ще могат да направят обаче делегатите от страната и те едва ли ще пропуснат да демонстрират солидарност със столичните си колеги. Всеки делегат може да оспори законосъобразността на избора с жалба пред Върховния касационен съд в седемдневен срок от обявяването на резултатите от избора. Съдът разглежда жалбата в 14-дневен срок от постъпването й в открито заседание в състав, ръководен от председателя на ВКС и с участието на главния прокурор или на негов заместник, и произнася решението си в 14-дневен срок. Ако изборът бъде определен като незаконосъобразен, съдът предписва на адвокатите да проведат нов избор. Общо събрание на адвокатите от страната за тази цел се свиква в едномесечен срок. До избора на нови органи досегашните продължават да изпълняват задълженията си, което вероятно е целта на тези маневри. В резултат разделението в адвокатурата ще придобие неминуемо национални измерения.


nbsp;


nbsp;


Организацията Адвокати За Промяна излезе с обръщение, в което окачестви ставащото като небивала гавра със софийските адвокати и призова за дискусия за адвокатския морал. Според асоциацията сегашното ръководство на адвокатурата използва несъвършенствата на закона, за да прокара решение, налагащо изгоден за него вариант на бъдещите състави на Висшия адвокатски съвет, на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд. Посочва се, че за защита интересите на всеки отделен адвокат е предвидена процедура по обжалване на решенията на ВАС пред Върховния касационен съд, но за защита на интересите на близо 5000 адвокати такава процедура няма.


Членовете на Адвокати За Промяна напомнят, че жалбите, въз основа на които е касирано решението за избор на столични делегати, са уважени от членове на ВАС, които са близки колеги с жалбоподателите, делят една кантора и обслужват едни и същи клиенти! Припомня се, че след Общото събрание на САК от януари 2011 г. ВАС е отхвърлил жалба на асоциацията против абсолютно същия начин на формиране на избора на делегати и сегашните жалбоподатели тогава не са протестирали.


Заявява се, че заради личния си интерес и в полза на една политическа сила висши ръководители на адвокатурата атакуват друга политическа сила чрез нейния силов министър и така поставят адвокатската гилдия в страната на политическия тезгях.



Изборът за ръководни органи на САК също се оказа висящ по куриозен начин. Срещу него е подадена една-единствена жалба - на столичния адвокат Димо Димов с прякор Япончев. Той се е кандидатирал за член на Софийския адвокатски съвет, но не е избран. Твърди, че за него са подадени повече гласове от отразените в протоколите на изборните бюра, но не е посочил колко. Япончев иска от ВАС да отмени избора за ръководни органи на САК и да назначи комисия, която да направи ново преброяване на бюлетините, за да се установяла обективната истина за действително подадените за него гласове. Становище по жалбата в качеството си на заинтересовани страни са изпратили новоизбрани представители на Софийския адвокатски съвет. Те заявяват, че жалбата на Япончев е неоснователна, недопустима, представлява злоупотреба с процесуални права и цели да блокира работата на новоизбраните органи на столичната колегия. Остава само след две години изборни битки в столичната адвокатура Висшият адвокатски съвет да касира отново избора на новото й ръководство, за да стане резилът пълен.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във