Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Изковаха мерки срещу блокирането на знакови дела

Висшият съдебен съвет (ВСС) прие в сряда (18 февруари) драконовски законодателни и организационни мерки за решаването на проблемите с блокираните знакови дела.
Това стана по предложение на комисията към съвета, която следи делата с особен обществен интерес. От октомври досега нейните членове са анализирали хода на 17 от знаковите процеси в София и в страната и са направили своите изводи за причините за тяхното забавяне. Сред тях са делата срещу Красимир и Николай Маринов-Маргините, бившия шеф на Топлофикация Валентин Димитров, контрабандиста Николай Методиев-Пилето, футболния деятел Ивайло Дражев и др. нашумели процеси, с чието безкрайно отлагане българската Темида стана печалноизвестна и по света. Сега най-сетне проверяващите магистрати от ВСС дават теоретическа обосновка на този проблем.
Според анализа на комисията в сегашния НПК (Наказателнопроцесуален кодекс) няма никакви пречки подсъдимите да се снабдяват, както им уйдисва с болнични листове и с хвърчащи бележки от всевъзможни болнични заведения и от всякакви доктори. Тези доводи се отнасят в много случаи и за защитниците на подсъдимите. Поради тази причина адвокатите от нашумелите процеси у нас си извоюваха място в доклада на Европейската комисия (ЕК) от 23 юли 2008 г. като типично български феномен. Преди това се подредиха и в доклад на Държавния департамент на САЩ. Затова и комисията предлага една от мерките за прекратяване на подобна практика да бъде, че в хода на съдебното следствие адвокатите имат право да поискат до два пъти отлагане на делото поради заболяване. Предвижда се съвместна среща на представители на ВСС с Министерството на здравеопазването, за да се обсъдят мерки за контрола върху медицинската документация по наказателните дела. ВСС препоръча също на административните ръководители стриктно да спазват Наредбата за медицинската експертиза и работоспособността - чл.18, ал.2. Правосъдният министър Миглена Тачева уточни, че според нормативната уредба подсъдимият, макар и болен би трябвало да присъства в съдебната зала, освен ако в отделна графа в медицинския документ изрично не е отбелязано, че състоянието му не позволява това.
Един от финтовете, които знаковите престъпници прилагат, за да отложат колкото се може по-дълго във времето финалните присъди, е упълномощаването само на един адвокат за защитник. По време на процеса подсъдимият държи именно на този адвокат и не желае замяната му с друг. В същото време посоченият защитник представя многобройни искания за отлагане на делата най-често поради служебна ангажираност и по здравословни причини, а много често отсъства безпричинно, без да дава каквито и да било обяснения на съда. Така на практика сегашното законодателство позволява при вопиющата недобросъвестност от страна на подсъдими или техните защитници наказателният процес да бъде блокиран окончателно, както често и става.
Магистратите са установили десетки случаи, в които наказателни дела продължават повече от 10 години. Налаганите глоби не могат да спрат тези отлагания, тъй като сумите са смешни на фона на финансовите възможности на повечето от знаковите подсъдими и на техните защитници.
В списъка на мерките от законодателен и организационен характер е предвидено също, когато са служебно ангажирани, адвокатите задължително да посочат свой заместник, а ако това не стане - съдът да назначи служебен защитник. В случай че подсъдимият реши да оттегли пълномощията си от един защитник и да ги прехвърли на друг, това трябва да става най-късно до пет дни преди заседанието, в противен случай съдът назначава служебен адвокат. В този смисъл крайно належаща е промяна на чл. 96, ал.2 от НПК, смята ВСС.
Друг съществен проблем са недостатъчните правомощия на призовкарите. Те например нямат право да изискват документ за самоличност от лицата, на които връчват призовката. Освен това и външният им вид не бил достатъчно респектиращ, та затова висшите магистрати предлагат тези длъжностни лица да бъдат облечени с униформи, да имат документи, с които да се легитимират, а също актуализирани карти на населените места и коли за по-бързо придвижване. ВСС предлага също да се въведе задължителна регистрация на лицата по местоживеене.
Предвижда се при продължителни действия на страните с цел да се забави съдебното следствие съдията да има право да се произнесе с определение, в което да констатира злоупотреба с права на съответната страна. Това нововъведение би имало значение като защитен аргумент на държавата при евентуален процес срещу нея в Страсбург за бавно правосъдие. Комисията смята, че е необходимо да бъдат назначени оператори към окръжните съдилища с право на достъп до ЕСГРАОН. Предлага се да се открие служебен телефон в Софийския районен съд и в окръжните съдилища за извършване на адресни справки на призованите лица с непълни и неточни адреси.
В доклада се препоръчва също насрочването на отделните заседания да става през по-кратки периоди от време. Предлага се по дела с голям обем и голям брой свидетели за разпит да бъдат назначавани редовни съдебни заседатели и съдии.
Мерките за промяна в законодателството са формулирани. Остава да се види кога и дали изобщо ще бъдат реализирани добрите намерения на ВСС в съдебната практика.
На заседанието си в сряда ВСС реши административните ръководители в съдебната система и техните заместници да бъдат избирани с тайно гласуване. Преди две седмици правосъдният министър Тачева бе категорична, че изборът трябва да е явен, но сега смени позицията си. Вотът се отнася за около 160 магистрати, които ще бъдат назначени на ръководни постове, тъй като мандатите на голяма част от техните предшественици изтичат. Предстои да бъдат избрани апелативни прокурори на Варна, Пловдив, Велико Търново и Бургас, а през тази година изтича и мандатът на заместник главния прокурор Христо Манчев. Освен това членовете на ВСС с 23 гласа за и един въздържал се решиха, че при преместването на магистрати не е задължително те да сменят и ранга, на който са в момента, и могат да останат на същото ниво.

КАРЕ
Наказаха председателя на Районния съд в Бяла Слатина

Председателят на районния съд в Бяла Слатина Даниела Грамовска ще получава с 15 на сто по-ниско месечно възнаграждение за срок от една година, реши ВСС. Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Инспектората към ВСС. Съдия Грамовска е наказана за това, че е приела и разгледала искане за обезпечение на бъдещ иск на стойност 300 хил. евро по дело на ищец с постоянен адрес в София. Тя е извършила нарушения с определение от юли 2007 г., с което е допуснато обезпечение чрез запор на 2000 тона пшеница и 1000 тона ечемик, собственост на кооперация Единство в село Соколаре. Експертна справка е установила, че има несъответствия с дати по делото, както и че са подправени подписът на председателя и печатът на кооперацията на с. Соколаре. Нарушението на Грамовска е, че като председател на съда в Бяла Слатина не е въвела програмата за случайно разпределение на делата, въпреки че това е било възможно, след като програмният продукт е бил предоставен от ВСС през 2007 година. В резултат на това в качеството си на председател на съда тя сама си е възложила делото, по което се е произнесла с определение за допускане на обезпечението и е издала обезпечителна заповед за налагане на запор върху продукцията на кооперация Единство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във