Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Изтича срокът за предявяване на вземанията

Двукратно удълженият срок за предявяване на вземанията на кредиторите срещу КТБ изтича в края на тази седмица. Първото му удължаване стана с промените в Закона за банковата несъстоятелност от началото на юли, с които срокът нарасна от 14 на 30 дни. Синдиците незабавно се възползваха от това предвид огромния обем молби, които трябва да бъдат разгледани. Тогава синдиците подчертаха, че прецизното произнасяне по тях е предпоставка за по-малък брой възражения на кредитори, които не са попаднали в списъка на приетите вземания. Направена беше и заявка, че списъкът ще бъде обявен в рамките на новия 30-дневен срок, който изтече на 22 юли. 

Това обаче не се случи, защото потокът от молбите за предявяване на вземания продължи да залива синдиците. Това ги принуди да се възползват от друга законова възможност - по тяхно искане Фондът за гарантиране на влоговете удължи срока с още 25 дни. Видно от информационната система на Софийския градски съд, такива молби са постъпили и тази седмица, но като цяло броят им през юли вече не е голям. След като списъкът на приетите вземания към банката бъде готов, той ще бъде обявен в Търговския регистър.

Междувременно съдът още не е сложил точка на спора за законността на решението, с което Фондът за гарантиране на влоговете преназначи Лазар Илиев и Росен Ангелчев от временни в постоянни синдици. Причината за забавянето е изпращането на делото в Софийския апелативен съд по жалбите срещу решението на Софийския градски съд, с което беше открито производството по несъстоятелност на КТБ. Решението на фонда е обжалвано отделно с частна жалба, по която градският съд ще се произнесе, след като получи отново делото.

В четвъртък (13 август) пък стана ясно, че първият опит на синдиците да продадат активи на КТБ е неуспешен поради липса на кандидати. Тогава трябваше да бъдат обявени постъпилите наддавателни предложения и купувачът на обявените за продажба чрез търг с тайно наддаване 170 900 обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Техномаркет България" АД. Условието беше желаещите да внесат задатък от 5%, а в срок от 5 календарни дни след търга да внесат предложената цена. Не е направена обаче нито една заявка за участие, като причините може да са поне три. Макар че номиналната цена на всяка от акциите е 10 лв., началната тръжна цена за всички е определена в пъти по-висока - 6.3 млн. лева. Възможно е също липсата на участници да се дължи на това, че пакетът е миноритарен или с оглед на останалите акционери. Предлаганите акции са заложени в полза на КТБ от регистрирания в Лихтенщайн "Домтех Холдинг АГ", който беше мажоритарен собственик на "Техномаркет". Дългът на "Домтех" към банката е над 50 млн. лв., които тя преобразува в акции, увеличавайки капитала на дружеството миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във