Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Кабинетът си писа шест за сигурността

Управляващите си удариха голяма баданарка с отчета за постиженията си през втората година на власт, оповестен в сряда (31 август). На фона на този отчет хвалбите на финансовия министър Симеон Дянков, че България е по-добре дори и от САЩ, звучат доста правдиво.
В сектор Вътрешна сигурност и обществен ред също всичко е наред, рапортуват управляващите. Там е записано черно на бяло, че сред най-големите постижения на кабинета е върнатото политическо доверие към България от страна на международните институции, бързото строителство на автомагистралите и грижата за второстепенните пътища, които ще променят облика на страната ни и икономическата стабилност на държавата. Борбата с организираната престъпност също е вписана сред постиженията, макар че не такъв беше изводът в юлския доклад на Европейската комисия.
Според управляващите през втората година на управлението им е реализиран стратегически подход в планирането и управлението на сектора за сигурност и обществен ред (б.ред. - не ви ли звучи като от партиен конгрес на БКП). В отчета се подчертава, че благодарение на законодателните промени секторът за сигурност е интегриран и има стабилна основа за изпълнение на политиките за противодействие и превенция на престъпността и корупцията.
Кабинетът си е поставил оценка шест, отчитайки, че секторът вече е далеч по-мобилен, ресурсите са разпределени рационално, дублирането на функции е премахнато, координация на звената на МВР с другите държавни и общински институции е значително подобрена.
В последния годишен доклад на ЕК преструктурирането на полицейските дирекции също е отбелязано, което навярно е вдъхновило авторите на правителствения отчет отново да си го впишат като постижение. В същото време обаче в доклада се заявява, че реформата в полицията далеч не е свършила и усилията в тази посока трябва да продължат. В писанието на еврокомисарите се подчертава и друго, че оперативното сътрудничество на МВР с прокуратурата и останалите органи все още не е ефективно.
Написаното в отчета на МС се разминава и с критичния тон на доклада на ЕК по отношение на резултатите от борбата с организираната престъпност. Въпреки постоянните действия, които полицията предприема за борба с организираната престъпност, е необходимо цялостните резултати значително да се подобрят, се казва там.
Колкото до противодействието на корупцията, правителството за пореден път е решило, че изброяването на стореното в тази област автоматично се оценява с отличен. И наистина в отчета са изброени редица начинания на кабинета Борисов, които обаче така и не доведоха до прелом в борбата с корупцията. Като постижения правителството си е вписало промените в Закона за съдебната власт, Закона за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси, Закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения. Подчертано е също, че благодарение на усилията на кабинета има законова база за специализираните структури на съдебната власт. В същото време не се споменава нищо за това, че спецсъдът се отложи за догодина по редица обективни причини.
Да припомним, че в юлския доклад на ЕК с големи букви беше написано следното: Все още не са отчетени убедителни резултати в борбата с корупцията по високите етажи. Окончателните и изпълнените присъди в тази област все още са много малко и няма признаци за активни целенасочени действия срещу корупцията по високите етажи.
Спорно е също дали направеното досега за влизането ни в Шенген е постижение, както е вписано в отчета. Мъките по изпълнението на техническите критерии, както и последвалите усилия да се пренебрегне все по-отчетливата позиция на останалите членки на ЕС да се обвържат критериите с резултатите от борбата с организираната престъпност и корупцията остават друго впечатление. Въпреки това кабинетът пише, че е извършил значителна по обем работа за изпълнение на критериите за присъединяване на България към Шенгенското пространство.
Според управляващите страната ни вече има способности да гарантира ефективен граничен контрол за предотвратяване на незаконната имиграция. За постигането на тази цел са инвестирани общо 210 809 373 евро, от които напълно са усвоени 35 238 870 евро по програма PHARE и 129 640 000 евро по Инструмента Шенген. Чрез републиканския бюджет са вложени 45 930 503 евро. Това дава основание на правителството да заяви, че изпълнението на значителна част от препоръките на ЕК съответства на най-добрите практики от Шенгенския каталог.
Кабинетът проявява упоритост и продължава да твърди, че полицейското разследване е на ниво. Според управляващите значително се е увеличил броят на досъдебните производства, по които разследването е извършено пълно и всестранно, намалял е формализмът при воденето на разследвания, производствата вече приключват в по-кратки срокове. През 2010 г. досъдебните производства с мнение за предаване на обвиняемите лица на съд са били 57 834 броя, отчита кабинетът. Количествените показатели действително сочат, че броят им през 2009 г. броят е бил 51 690. Това обаче едва ли е атестат за качеството на приключените производства.
Отчетът в частта му за сектора Вътрешна сигурност и обществен ред приключва с изброяването на амбициозните цели, които кабинетът си е начертал за следващата година. От написаното внимание заслужава готовността да бъде приет интегралният проект за нов Наказателен кодекс. Ако само тази цел бъде изпълнена, авансово можем да пишем шест на управляващите за 2012 година. Перипетиите, през които преминаха Законът за отнемане на имущество, придобито от престъпления или административни нарушения, амбициозният проект БОРКОР (пребиваващ все още във фризера), спецсъдилищата и други важни елементи от цялостната политика в областта на борбата с престъпността, обаче ни карат да бъдем много предпазливи дори в очакванията. Както се казва, око да види, ръка да пипне...

Facebook logo
Бъдете с нас и във