Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Кадровици в командировка

Недоволните си лаят, съдебният керван си върви. А дотътре ли се в София, изгонване няма. Тези фундаментални принципи на българската съдебна система се потвърждават за пореден път от изнесените в писмо на Съюза на съдиите в България (ССБ) данни за цветущото следуправленско битие на някои от кадровиците в предишния Висш съдебен съвет (ВСС). Писмото е адресирано до съвета и до председателя на Върховния административен съд ВАС) Георги Колев.


Повод за недоволството на съдийския съюз е изнесената в медиите информация, че бившият член на ВСС Петър Стоянов, съдия в Софийския военен съд, е командирован в Трето отделение на ВАС. Столичани в повече по същата схема станали и бившите му колеги в съвета Радка Петрова (от Окръжната прокуратура - Перник, във Върховната касационна прокуратура), Мая Кипринска (от следовател към Окръжната прокуратура - Благоевград, в Национална следствена служба) и Георги Шопов (от Окръжния съд - Пазарджик, в Апелативния специализиран наказателен съд). От ССБ припомнят и последните два кадрови удара на Столичната следствена служба - там беше назначен (само за да си вземе дълъг неплатен отпуск) ексдепутатът и медиен бос Делян Пеевски, а шеф на службата стана скандалният следовател Петьо Петров.


Петър Стоянов, който беше един от най-сервилните и играчи в предишния състав на съвета, нашумя с решителните си плонжове в защита на т. нар. кариерни бонуси за членовете на ВСС. Те им осигуриха правото след края на мандата му да се завърнат на по-високи магистратски длъжности от заеманите до началото му. В разгара на скандала около въпросната промяна в Закона за съдебната власт Стоянов се изцепи със сърцераздирателното откровение, че без кариерните бонуси членството в съвета било близко до мазохизъм и граничещо със здравия разум.


Явно Стоянов е дялан камък и здравият му разум не намира нищо нездраво в това, че един военен съдия (с опит единствено в наказателното право, и то в твърде ограничен периметър) ще разглежда като висша инстанция административни дела. И какво да му мисли Петър Стоянов, щом като председателят на ВАС Георги Колев оглави съда с подобна професионална визитка - наказателен съдия в Софийския градски съд и школовка в полицейския ВУЗ в Симеоново?


Ропотът срещу схемите с командироването в съдебната система продължава от години, но поддръжниците на тази практика не допускат премахването й. Периодично се надигат гласове тя да бъде забранена или ограничена до крайност, като се престъпи към реално преразпределение на щатове съобразно натовареността в отделните съдебни райони. Вместо за решаване на краткосрочни кадрови проблеми командироването стана обичаен способ за примъкване на магистрати на по-високи позиции и към София в разрез с конкурсното начало. При него ВСС бива заобикалян, а решаващ е гласът на приемащия административен ръководител. От ССБ посочват обаче, че освен като метод за кариерно израстване има и случай, когато командироването се използва като наказание - за да бъде отстранен неудобен съдия или прокурор.


Припомняйки заявката на сегашния ВСС да намери бързо и качествено решение на кадровия проблем, съдийският съюз призовава за въвеждане на правила и прозрачност при командироването. От ССБ предлагат и конкретен критерий, който обвързва командироването с конкурсното начало - при определянето на магистратите за командироване да се спазва поредността на класирането на онези от тях, които не са били назначени при предишния конкурс за съответния орган на съдебна власт.


Настоява се и за въвеждане в практиката на ясни критерии както за командировъчната дейност на административните ръководители, така и за дължимото етично поведение от страна на магистратите. Както знаем обаче, правилата у нас са обикновено обратни на писаните. И нищо не е в състояние да пресече пътищата за заобикалянето им, когато ги има. Колкото до съдебните ни кадровици, не по правилата ще ги познаете. П22


nbsp;


nbsp;


Бонуси по законПри командироване на магистрати в органи на съдебната власт в населено място, което е различно от постоянната им месторабота, ВСС има решение по протокол № 10 от 04.03.2009 година. Според него на командированите магистрати се заплащат командировъчни пари за сметка на органа на съдебната власт, където магистратът е командирован.При командироване на съдия, прокурор или следовател на по-висока от заеманата длъжност нормата на чл.227, ал.1 от Закона за съдебната власт регламентира, че този магистрат получава съответното по-високо възнаграждение за длъжността. Съгласно ал.3 на разпоредбата органът, който заплаща това възнаграждение, е този, в който е назначен магистратът. Същият орган заплаща както възнаграждението за основната длъжност на магистрата, така и разликата до размера на по-високото възнаграждение за ранг и по- горестоящата длъжност, на която е командирован.Доразвивайки посочената законова разпоредба, с решението на ВСС от 4 март 2009 г. е прието за тези случаи, при които магистрат е командирован от един в друг орган на съдебната власт за изпълнение на по-горестояща длъжност (ранг), разликата в заплатите за постоянно заеманата и временно изпълняваната горестояща длъжност да се изплаща от органа по постоянната работа на магистрата, но да се възстановява от органа на съдебната власт, който е ползвал командированият магистрат.Когато командироването на магистрат е в орган на съдебната власт, който е в различно населено място от постоянната му работа, на същия се дължат и командировъчни пари на основание чл.215 от Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната. В тези случаи ВСС е приел, че за разлика от заплатата, която се изплаща от органа по постоянната работа на магистрата, изплащането на командировъчните пари е за сметка на органа на съдебната власт, където е командирован магистратът, ако не е уговорено друго.Самото командироване на магистрат от един в друг орган на съдебната власт е правомощие на съответния административен ръководител при наличие на предпоставките за командироване, които са предмет на конкретна уредба в Закона за съдебната власт (чл.81, чл.87, чл.94, чл.100). Тази уредба, касаеща командироването от един в друг орган на съдебната власт, нито влияе на правото на магистрата да получи плащане на възнаграждението и другите плащания при командироването, нито създава обърканост или неяснота за това кой орган на съдебната власт дължи плащане на магистрата за тези му вземания.nbsp;


nbsp;


СкандалиПрез октомври миналата година състав на Бургаския апелативен съд не допусна участие в заседанието на командирования от Окръжния съд - Ямбол, прокурор - Димитрина Георгиева. Заседанието бе по едно от дузината дела срещу кмета на Ямбол Георги Славов.И двете страни заявиха, че няма пречки да се даде ход на делото - в залата присъстваха вещите лица за изготвяне на съдебно-техническа и оценъчна експертиза, но липсваше редовно призованият представител на община Ямбол. Съдът даде ход на делото, но адвокат Трендафил Трендафилов, който защитава кмета на Ямбол, поиска да види командировъчното на прокурора от Окръжната прокуратура - Ямбол, и след това заяви, че има възражения относно нейното участие в делото. Той се позова на чл.107 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) относно командироването на съдии от по-низша инстанция в по-висша. По думите му това ставало само в случаите, когато длъжността не е заета или пък длъжностното лице е възпрепятствано и има пречки да изпълнява съвестно задълженията си. Трендафилов се позова и на решения на ВКС, които приемат, че това изискване на закона се отнася не само за съдии, но и за прокурори. По думите му никъде в закона като причини за командироване на служител от по-низша в по-висша инстанция не се посочват екипният принцип и сложността на делото, както това е написано в заповедта за командироване на прокурор Георгиева. След като се оттегли в почивка, за да вземе решение, съдът постанови, че съдия Димитрина Георгиева няма правно основание да участва в съдебното заседание и я остави само да наблюдава делото, без да участва в него.nbsp;


nbsp;РотацииКариерата на сегашния шеф на първоинстанционната специализирана прокуратура Светлозар Костов тръгна нагоре благодарение на неговото командироване в столицата по делото срещу бившата барета Алексей Петров и неговата група за принуда и рекет - Октопод. Не се разбра за какво толкова са го харесали началниците в София и няма ли градският прокурор Николай Кокинов подходящи столични кадри, които да се преборят сами с бившия съветник от ДАНС.В Бургаската окръжна прокуратура Костов нашумя по-скоро с оригиналното си изказване, че вързал кънките на шампиона Максим Стависки. Всъщност фигуристът получи само условна присъда за това, че предизвика катастрофа със смъртен случай. Идвайки в столицата, обвинителят продължи да ръси оригинални фрази, което може да му проправи и пътя към Апелативната специализирана прокуратура, за чийто шеф се е кандидатирал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във