Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КАДРОВИЦИТЕ НА ТЕМИДА ПОТУШИХА БУНТА НА МЛАДШИТЕ СЪДИИ

В понеделник (8 май) 26-има млади съдии, обучаващи се в Националния институт на правосъдието (НИП), изпратиха протестно писмо до Висшия съдебен съвет, до ръководството на НИП и до Съюза на съдиите в България, с което се обявиха срещу решението на ВСС от 26 април - Мила Ханъмова да бъде преназначена от младши следовател в Стара Загора в младши съдия в Софийския градски съд.
В писмото си колегите на Ханъмова изразяват тревога от начина, по който се извършват някои от последните назначения в съдебната система. Считаме, че по този начин се създават предпоставки за заобикаляне на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наредба № 2 за конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, опорочават се принципите на конкурсното начало, прозрачност, обективност, безпристрастност и равнопоставеност на кандидатите. Такъв подход в кадруването създава опасност от компрометиране на съдебната система и дава основания за критикуването й в навечерието на присъединяването на България към Европейския съюз и в очаквания мониторингов доклад за подготвеността на страната ни, категорични са бъдещите магистрати.
Декларацията бе подкрепена още същия ден от Съюза на съдиите в България, а Висшият съдебен съвет (ВСС), за разлика от предишни подобни протести, на заседанието си в сряда й обърна достатъчно сериозно внимание.
Поводът, заради който се случи това събитие, бе предложението за преместването на Милена Георгиева - младши следовател в Пловдивското окръжно следствие, като младши съдия в Пловдивския окръжен съд. Преди ВСС да пристъпи към гласуване, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Иван Григоров заяви, че подкрепя писмото на младите си колеги. Според мен подобно преместване е нарушение на Закона за съдебната власт. Когато дела, по които са участвали тези две младши съдийки, дойдат във ВКС, аз ще питам колегите си дали съставите са законни и дали решенията не трябва да се обявят за нищожни, закани се той.
Председателят на Пловдивския апелативен съд Радка Петрова обаче напомни на колегите си (и в частност на Иван Григоров), че преди време във ВСС е постъпило писмо от младшите следователи, които са питали каква ще е съдбата им след фактическото ликвидиране на следствието с влизането на новия Наказателнопроцесуален кодекс (НПК) в сила. И тогава, колеги, ние отговорихме на младшите следователи, че те ще бъдат третирани по същия начин, по който и редовите следователи, т.е те могат да се преместят на работа в другите две звена на съдебната система, обясни Радка Петрова.
Нейните думи тутакси възкресиха спомена за друго старо безумие, за което Параграф 22 пише периодично от средата на 2004 година. А именно - след като още тогава се знаеше, че 97% от престъпленията ще се разследват от МВР, защо Висшият съдебен съвет всяка година обявяваше конкурси и методично назначаваше по 30-40 младши следователи?
В крайна сметка колективната гузна съвест надделя. С 15 гласа за, седем против и един въздържал се, ВСС отхвърли задочно аргументите на младшите съдии и премести Милена Георгиева на работа в Пловдивския окръжен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във