Параграф22 Daily

§22 Анализи

Как Белово се прости и с ВиК дружеството си!

Има една особена порода управници, за които законът е като леке на крачола: неприятно му е на човек, че го има, но след като не му пречи да ходи - много важно! Не иска ни вода, ни хляб, така че нека си седи. Един от тези управници е Костадин Варев - кмет на Община Белово.

 

По времето на социализма, Белово беше известно с четири неща: единственото предприятие за производство на тоалетна хартия в републиката (Комбинатът за малограмажна хартия "Димитър Благоев"), единственото предприятие за импрегнация на дървесина (Завод "Чавдар"), жп гарата - крайна спирка на Барон Хиршовата железница в средата на XIX век, и река Яденица - на западния ѝ бряг свършва Рила планина, а от източния "тръгват" Родопите!

Днес Община Белово е известна единствено с градоначалника си, който каквото и да направи, все излиза сух от водата. Или...

водата се изпарява преди още да е нагазил в нея.

Само два примера!

Преди една петилетка той се опита да подари на общината (уж) около 1900 хектара вековни гори, които винаги са били публична държавна собственост. Схемата е тривиална - с няколко фалшиви документа, издадени уж от регионалната служба "Земеделие" (гр. Септември) през 2000 г., горите бяха деактувани и обявени за частна общинска собственост. След това Варев изгони държавните лесничеи от новата придобивка и повери охраната й на частни пазванти. В един момент обаче на бившия главен прокурор Сотир Цацаров му дойде до гуша и прати два-три взвода жандармерия да изгонят "кметските" гавази от държавните гори. По случая бе образувано нарочно досъдебно производство, от 2017 г. обвинителният акт е факт, но... съдебен процес все още няма. И както е тръгнало - скоро май няма да има.

През 2015 г. публикувахме разследването "Белово стана частно срещу 2 милиона" (в. "БАНКЕРЪ", бр. 14 от 3 април). Поводът - уникално наглата продажба на близо 40 000 декара общински земи. На специално регистрирана за целта фирма, въпреки протестите на беловци и без на кмета да му пука, че сред продадените имоти има и частни "такива". Отново разследване, отново обвинителен акт и... никакъв съд.

Тези дни получихме доказателството, че в края на 2018 г. г-н градоначалникът на Белово и "едни" негови съучастници, с безропотното съдействие на Общинския съвет, е продал и местното "ВиК" -

уж за 1 млн. лв., но на практика доста по-евтино.

Въпросното доказателство се нарича "Доклад № ДИД4-ПЗ-13/20.12,2019 г. за извършена финансова инспекция на Община Белово, област Пазарджик", а заслугата е на Агенция "Държавна финансова инспекция (АДФИ). В смисъл такъв, че докладът е писан от нейни служители и въз основа на съдържанието му директорът на АДФИ е "шамаросал" кметът Варев с акт за установяване на административно нарушение № 11-01-900 от 16 декември 2019 година.

В сайта на Агенцията словосъчетанието "община Белово" се среща само веднъж - в списъка на „субектите", проверени през третото тримесечие на 2019 г. и.... инспектиращия екип. Подсказка, че АДФИ е сезирала Специализираната прокуратура за криминалната приватизация също няма. 

Подготовката на "операция ВиК"

започва преди около шест години. На 19 април 2014 г. е регистрирано общинската фирма "Белово 2014" ЕАД. Пет месеца по-късно - на 18 септември, по решение на Общинския съвет, въпросната фирма става собственик на 80% от дяловете на общинското дружество „ВиК Белово“ ЕООД - срещу символичните 5000 лева. Които - според доклада на АДФИ - изобщо не влизат по сметките на общината. 

Мотивите са повече от... лъстиви: ефективно управление на общинската собственост в интерес на местната общност, икономическа полза за общината, разширяване и увеличаване на собствените приходи в общинския бюджет, оптимизиране на стопанската дейност и т.н. През следващата петилетка обаче нищо подобно не се случва и до декември 2017 г. дълговете на ВиК-то надхвърлят 600 000 лева.

Според ревизорите на АДФИ, през периода 2014 г. - 2017 г. счетоводната документация на "ВиК Белово" е в безобразно състояние. Примерно - или има годишни финансови отчети, одобрени от Общинския съвет без те изобщо да са внасяни за обсъждане, или ГФО просто... няма. Освен това няма анализи на стопанската дейност, няма баланси, няма информация за движението на активите и пасивите, просто няма...

С други думи, приватизационната оценка на дружеството е правена на око, а цената на сделката - 1 млн. лв., е определа (най-вероятно!) чрез хвърляне на боб. И е трябвало държавните инспектори да отидат на място, за да лъсне тъжната истина: към 31 декември 2017 г. задълженията на ВиК-то са 644 655 лв., активите - 177 567 лв. (от тях 87 000 лв. са ДМА), а собственият капитал... минус 467 001 лева.

Въпреки че не го казват директно, според "ревизорите" на АДФИ

приватизационната сделка е незаконна.

Процедурата е открита на 28 декември 2017 г. (точно между Коледа и Нова година) с гласуване на специално предложение, внесено същия ден от кмета Костадин Варев. Аргументите му звучат трогателно:


"Дружеството е във влошеното финансово състояние, вследствие на образувани изпълнителни дела от публични изпълнители за събиране на неплатени публични вземания, включително и насочено принудително изпълнение върху собствени недвижими имоти...

Дружеството е застрашено и от предявяване на претенции от трети лица. като тези обстоятелства биха могли да предизвикат откриване на производство по несъстоятелност, което от своя страна ще застраши основният предмет на дейност на дружеството, а именно предлагане на ВиК услуги, което ще доведе до възникване на опасност за живота и здравето на жителите на общината..."


С Решение 481 от 28 декември 2017 г. Общинският съвет разрешава продажбата на 80% от капитала на "ВиК Белово" ЕООД и определя приватизационния метод - публично оповестен конкурс на един етап.

До края на февруари 2018 г. са изготвени Доклад за приватизационната оценка на дружеството и Правен анализ на "ВиК Белово" ЕООД. Готови са още информационният меморандум и проектодоговора. Макар че по закон те трябва да бъдат възложени чрез конкурс, такова нещо няма. Общинският съвет също не е приемал подобно решение и

не е упълномощавал кмета Варев да възлага каквото и да било

на когото и да било. 

В случая най-важната подробност, според юридическите анализатори е, че реалният собственик на "ВиК Белово" ЕАД е не общинската фирма "Белово 2014", а общината! Важен детайл, за който ще стане дума по-нататък.


С Решение № 520 от 11 май 2018 г., Общинският съвет приема без възражения и приватизационната оценка, и правния анализ на дружеството. И разрешава продажбата чрез публично оповестен конкурс на 80% от капитала на „ВиК - Белово“ ЕООД. при следните условия:
- минимална конкурсна цена от 1 000 000 лв. при цена на един дружествен дял от 12 500 лв.;
- размер на депозита - 100 000 лв., които трябва да бъдат преведени по депозитна банкова сметка на общината.

- безусловно изплащане на всички дългове на "ВиК Белово", натрупани до 31 декември 2017 г. - общо 644 556 лева.

- цялостно обследване състоянието на ВиК дружеството и предлагане на конкретна инвестиционна програма, чиято стойност е не по-малко от 4 млн. лв.;

- разработване на програма за енергийна ефективност, съдържаща цялостно обследване състоянието на ВиК дружеството, и включваща в себе си конкретни мерки, срокове за изпълнението им и цени. Максимален срок за изпълнение - 2 г. от подписване на приватизационния договор;
- програма за интегрирана система за управление на ВиК дружеството, съдържаща цялостно обследване състоянието на ВиК дружеството, конкретни мерки, срокове и стойности за изпълнението им. Краен срок - 2 г. от подписване на приватизационния договор.
- поставяне на водомери на всички абонати, без налични отчетно-измервателни устройства. Срок на изпълнение - 6 месеца от подписване на приватизационния договор;

- изнасяне на всички водомери на тротоарите. Срок за изпълнение - 18 месеца от сключване на приватизационния договор;
- предлагане на социални мерки, свързани със социално уязвимите групи и обществените институции.


Другото важно условие е, че всички "скрити" задължения, появили се след подписването на договора, остават за сметка на общината. На пръв поглед изглежда разумно, но това е ход с двойно дъно, за който също ще стане дума по-нататък. 

В процедурата участва само

един кандидат - "Водно строителство - Благоевград" АД,

 чието седалище е в с. Зелен дол, община Благоевград. На 1 октомври 2018 г. фирмата внася депозита от 100 000  лв., купува си конкурсните книжа и подава оферта, в която заявява, че ще изпълни всички условия по сделката. С нарочна декларация обещава да покрие всички задължения на ВиК-то, натрупани до 31 декември 2017 година.

Оттук нататък маркираме нарушенията, констатирани от АДФИ:


- офертата е отворена два дни след изтичане на срока за подаване на оферти, с което е нарушена Наредбата за търговете и конкурсите;

- протоколът от първото заседание на конкурсната комисия (5 октомври 2018 г.), на което офертата е отворена и е оценено съдържанието й, не е подписан от членовете на комисията.  

- протоколът от заседанието, на което е взето решение за крайното класиране, също не е подписан от членовете на комисията. В него липсват и мотивите за оценяването на критериите, формиращи комплексната оценка на офертата;

- в офертата на "Водно строителство - Благоевград" АД, няма конкретни суми на инвестициите, енергийната ефективност и системата за управление. Посочена е само обща прогнозна стойност, а не каквото е изискването: мярка - цена - срок на изпълнение. От офертата не личи някой от "Водно строителство - Благоевград" да е обследвал състоянието на ВиК мрежата.

- офертата на единствения кандидат е отворена два дни след изтичането на крайния срок за подаване на оферти, което също е нарушение на нормативната уредба;

- с Решение № 599/31.10.2018 г. Общинският съвет - като орган по приватизацията - обявява "Водно строителство - Благоевград" АД за победител и разпорежда договорът с него да бъде подписан в 30-дневен срок. Кой знае защо обаче благоевградската фирма не е уведомена писмено за съществуването на това решение;

- приватизационният договор е сключен на 13 декември 2018 г., между общината и "Белово 2014" ЕАД (от една страна) и  „Водно строителство- Благоевград“ АД (от друга). Цената от 1 млн. лв. обаче е платена по депозитната сметка на общината, а не - както е по закон - по сметката на едноличния собственик по регистрация - "Белово 2014" ЕАД. (Ето затова е бил онзи извод в правния анализ, за който стана дума по-горе - да аргументира заобикалянето на закона при плащането!)


И като капак на всичко - инспекторите на АДФИ установяват, че

подписаният приватизационен договор няма нищо общо с проектодоговора,

приложен в конкурсната документация. Най-малко по три причини:


- в него - като страна - фигурира трето юридическо лице - "Белово 2014" ЕАД;

- посочено е, че парите трябва да бъдат преведени по депозитната сметка на общината, а това не е минавало през Общинския съвет и не е одобрявано от него;

- фирмата купувач по никакъв начин не е обременена с изричното задължение - според конкурсната документация - да изплати дълговете на ВиК-то, натрупани до 31 декември 2017 година.


И накрая, инспекторите на АДФИ установяват, че договорът за приватизация е сключен 13 дни след изтичане на едномесечния срок, утвърден с решение на Общинския съвет.

Безспорно обаче голямата интрига се върти около

заветния милион, който общината би трябвало да е спечелила.

Интрига...няма и никога не е имало!

Парите влизат в общината в края на декември 2018 г., а две трети от тях - 847 715 лв. - излизат още през първите две работни седмици на 2019 г.:  • 100 000 лв. - за възстановяване на похарчения по-рано депозит на „Водно строителство- Благоевград" АД;


  • 12 631.38 лв. - за заплати по трудови правоотношения;

  • 119 004.00 лв. - по договор с „Белово 2014" ЕАД за строително-монтажни работи по аварийно възстановяване на улици в кв. "Малко Белово";


  • 306 040.62 лв. - по договор с „Грома Холд" ЕООД - за извършени дейности по проект „Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свлачище на общински път Сестримо - ВЕЦ-Сестримо".

Остатъкът - в размер на 152 285 лв. - е разпределен по-късно само в две посоки: 135 000 лв. за "Белово 2014" - пак за ремонта на квартал "Малко Белово", и 17 285.07 лв. - за осигурителни вноски и данък общ доход, "висящи" пред НАП-Пазаджик.

Тук трябва да си припомним онова уточнение, според което скритите уж задължения (в т.ч. натрупани през 2018 г. дългове) остават за сметка на общината.   

Според докладът на АДФИ, "Грома Холд" ЕООД не е трябвало да получи дори стотинка от "приватизационния" милион, защото общината е била длъжна да укрепи свлачището с пари по други пера: от целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет - 7 383 лв.; преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет - 165 425 лв.; собствени средства, включително преходен остатък - 154 233 лева. И поради тази причина, в капиталовата програма на Белово

няма дори половин дума за усвояване на средства,

осчетоводени като приходи от "Приватизация на дялове, акции и участия“.

Защо тогава кметът Костадин Варев на бърза ръка експедира една трета от милиона към "Грома Холд" ЕООД?

Ами елементарно е, драги ни Уотсън! Дето има една приказка, днес всеки тарикат си намира... не точно майстора, а Търговския регистър: от началото на 2018 г. насам един от магистралните любимци на управляващите - "Агромах" ЕООД, е ребрандиран и прекръстен на... "Грома Холд"  ЕООД. А неговият едноличен собственик – Виктор Г. Велев, е едноличен собственик и на ВиК-приватизатора "Водно строителство - Благоевград ЕООД.

Откъде обаче

беловските общинари са толкоз гъсти с благоевградските "пътищари"?

И това не е кой знае каква загадка: години наред Община Белово и "Агромах" ЕООД са били съдружници в небезизвестната компания "Агрима" АД. Точно така - фирмата на Васил Златев, дългогодишен соцкмет на Правец и баща на доскорошния Нефтохим повелител Валентин Златев.

Така че първото неизвестно в уравнението "Колко струва беловското ВиК?" вече отпадна: 700 000 лв., а не 1 милион. Удоволствието от откриването на другото неизвестно: "Защо Костадин Варев продължава да е кмет, след като срещу него има висящо съдебно дело и две висящи досъдебни производства?" оставяме на новия главен прокурор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във