Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Как дяволът чете СРС

Прокуратурата се похвали с ефективен контрол над СРС, МВР и ДАНС мълчат

Страховете, че се превръщаме в територия, където Биг Брадър е всевластен господар, изглежда са напразни. А причините за притеснения в последните години се народиха: достатъчно е да споменем разправиите около контрола на МВР върху трафичните данни и електронните съобщения, неспирните ремонти на Закона за специалните средства, AСTA... Управляващите не бяха пощадени и от заразата, която беше заведена в регистъра на кошмарите като Тановгейт.


Няма страшно, успокои ни с пукването на пролетта на 20 март Софийската градска прокуратура (СГП) - броят на използваните за 2011 г. специални разузнавателни средства е намалял значително. Според отчета през изминалия период столичните прокурори са поискали 1622 СРС-та, докато за предходната година те са били 3681. Съдът на свой ред е разрешил 1618, или четири от исканията на обвинението в София са били хвърлени в коша.


Прокурор 'b91 на София Николай Кокинов се похвали във вторник, че спадът на исканията за употреба на специални средства през 2011 г. с 2059 броя в сравнение с 2010 г. се дължи на обществената полемика и на натиска от страна на ръководството на прокуратурата, през чиято преценка преминавали всички искания за употреба на СРС.


От справката на СГП става ясно, че от всички спецсредства подслушването се е радвало на най-голям интерес - това се иска в 776 от общо 1622 молби. Следват исканията за проследяване (399) и за наблюдение (398). Белязаните пари също се използват от прокуратурата като доказателство за престъпна дейност, макар че случаите са едва тринайсет. Има някакво раздвижване и в използването на служители под прикритие като спецсредство - обвинителите са поискали 8 такива разрешения.


Прокуратурата, изглежда, ще се окаже отличникът сред останалите институции, които по закон имат право да искат употреба на специални разузнавателни средства - МВР и ДАНС с всичките им главни и регионални дирекции и звена, Национална разузнавателна служба, службите Военна полиция и Военна информация към министъра на отбраната. Хората на Велчев, макар и засега само от София, заслужават добра дума, още повече че обвинител 'b9 1 преди две години се закани, че ще сложи в ред дейността със СРС-та във ведомството си.


В края на 2010 г. Велчев заяви, че до края на 2011 г. в прокуратурата ще има регистър на всички спецсредства, използвани по досъдебни производства. Ще направим списък на прокурорите и ще видим кои от тях са използвали най-много СРС. И тогава ще видим дали са се справили да назначават СРС само в случаите, когато не може да се докаже по друг начин. Системата ще действа от 2011-а. Това, което се събира със СРС, не е достатъчно продуктивно и демобилизира състава на прокуратурата, защото не се събират ефективно доказателства, а се чакат сведения по телефона. А се съмнявам, че бандитите се договарят да вършат престъпната си дейност по мобилните си телефони. Трябва да избягаме от това СРС да бъдат фетиш, обяви Велчев.


Тогава главният прокурор обяви тези мерки заради слабата ефективност от прилагането на разузнавателни средства, но прокуратурата все още не е достигнала желания ръст. Според градския прокурор Кокинов ефективността от използването на СРС е нараснала двойно, но всъщност едва 40 на сто от употребените специални средства са послужили като доказателства пред съда. Това означава, че само 645 от 1618 са били годни и са свършили работа в последната фаза на наказателния процес.


nbsp;


Куците ВДС

Сравнително високият процент на СРС, стигнали до съда като веществени доказателства (ВДС) след искане на Софийска градска прокуратура, обаче се размива в общия нисък брой на всички ВДС , събрани и от останалите институции. Според отчета на най-голямото съдилище в страната - Софийския градски съд, едва 13 на сто от разрешените от него през 2011 г. спецсредства постъпват като веществени доказателства в съда. Това са 799 ВДС от общо 6010 искания за прилагане на СРС, които съдът е разрешил. Все пак в сравнение с 2010 г. нещата са тръгнали към подобрение - тогава ВДС-тата са били 709 от общо 6213 искания за употреба на разузнавателни средства.


Очевидно прокуратурата си е вързала много добре гащите по отношение на доказателствената част в досъдебните производства, базирана на информация от подслушване, наблюдение, проследяване и други способи, разрешени от ЗСРС. Но не може да се каже същото за останалите ползватели на тези спецблагини. За София бройката на исканията, отправени от МВР и ДАНС към съда за разрешение за прилагане на оперативни разузнавателни прийоми в разследванията, са общо 4388 бр. Как те са разпределени между двете институции обаче е тайна, защитена от Закона за класифицираната информация. Всякаква информация, свързана с техническата специализирана служба на МВР Дирекция Оперативно-технически операции (СДОТО), която по закон прилага СРС, събира, анализира и съхранява придобитите данни, е с гриф Строго секретно. Иначе казано - липсва възможност както за сравнение на ефективността от приложените СРС, така и за текущ контрол върху употребата им.


nbsp;


Обречената комисияПо тази причина дори и дейността на парламентарната подкомисия за контрол на употребата на СРС изглежда обречена на провал. Тя бе избрана от Народното събрание на 22 декември 2009 г., със статут на постоянна подкомисия към Комисията по правните въпроси. Пълното й наименование издава и претенцията на мнозинството: Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл.34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, осъществява парламентарен контрол върху разрешаването, прилагането и използването на СРС; върху съхраняването и унищожаването им; върху защитата на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.


Подкомисията има право по закон да изисква в рамките на своята компетентност информация от всички звена на МВР, ДАНС. Неин източник са и службите Военна информация и Военна полиция към министъра на отбраната; Националната разузнавателна служба, прокуратурата, апелативните съдилища, Софийския градски съд и окръжните съдилища, окръжни военни съдилища. Тя има право да проверява как тези органи и структури водят регистрите за дейността си по ЗСРС. Тя трябва и да контролира начина на съхраняване на искания, разрешения и разпореждания по използването и прилагането на СРС, съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация. Във функциите й влиза и да прави предложения за подобряване на процедурите по използване и прилагане на СРС, съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация. А при наличие на данни за неправомерно използване на спецсредства и на придобитата чрез тях информация - да сезира прокуратуратата, и не на последно място по важност да уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно специални разузнавателни средства.


Правомощията на подкомисията изглеждат добре описани, но прилагането им си остава въпрос на добро желание. Би могло да се осъществи сравнително ефективен контрол върху дейността на прокуратурата, на Софийския градски съд, но не и върху структурите на МВР и ДАНС, включващи и всичките им териториални звена. През 2011 г. подкомисията излезе с доклад, според който броят на исканията за подслушване през 2010 г. е 15 866, исканията за достъп по Закона за електронните съобщения са близо 50 000, а лицата, спрямо които са прилагани специални разузнавателни средства, са били 5763. Изготвените ВДС са били 3388. Тогава подкомисията направи няколко важни препоръки: да се засили контролът по отношение на ръководителите на институциите, които имат най-пряко отношение по прилагането на СРС-та; да се ограничи кръгът на субектите, които имат право да искат прилагане на такива способи, да се ограничи кръгът на престъпления от НПК, в които се разрешава използването на спецсредства и да се въведе унифициран регистър при прилагането им.


За реализацията на препоръките комисията може да съди единствено от законодателната инициатива на институциите, към които те са били отправени.


nbsp;


Осъществяването на ефективен граждански контрол върху тази специфична сфера на дейности на силовите структури обаче си остава блян. Причината е, че комисията няма нито капацитет, нито пък експертен потенциал да осъществява иначе добре описаните си правомощия.


Що се отнася до ръководителите на институциите, работещи с информация от СРС, през февруари тази година много ясно се видя какви мисли се въртят в главите им. Тогава шефката на Софийския градски съд Владимира Янева пусна окръжно до МВР и ДАНС със своите идеи за промени в процедурата по искане на разрешения за използване на спецсредства. На практика предложенията на Янева бяха как да се манипулира статистиката за СРС, така че разрешенията да изглеждат по-малко на брой, а същевременно да се осигури по-дълъг период на подслушване и проследяване.


Ако предложенията бяха приети, със сигурност дейността на комисията можеше да бъде облекчена. Шумът около писмото за радост пресече йезуитските напъни на Янева за уж по-ефективен контрол във ведомството на семейния й приятел Цветан Цветанов. Стигна се дотам, че шефът на ДАНС Константин Казаков и заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков бяха привикани пред комисията да дават обяснения дали прилагат схемата на Янева. Те увериха депутатите, че не са променили начина на искане на разрешения от съда, а на свой ред подкомисията прецени, че предложенията ще нарушат достоверността на статистиката за използване на СРС. Предложените от Янева хватки обаче със сигурност щяха да минат незабелязано, ако писмото й не бе оповестено в медиите. А вдигналата се олелия около него е поредното доказателство колко илюзорен е гражданският контрол в тази област...

Facebook logo
Бъдете с нас и във