Параграф22 Daily

§22 Анализи

Как любеницата отстъпи пред канабиса?

Беше време когато от зори до здрач земеделските стопани водеха люта кърска битка, за да дадат живот на реколти чушки, домати, царевица, зеле, грозде, и прочие зеленчук и плод. Днес е далеч по-лесно - най-вече, защото химическата индустрия им предлага богат набор от препарати за "хранене" на зеленчуците и плодовете, които им спестява много усилия.

Освен това традиционни за българите  видове и сортове отстъпиха място на нови, екзотични и най-вече перспективни като пласиране и цена. Доказателства в тази посока се тиражират не само от Института за агростратегии и иновации, но и от Министерство на вътрешните работи. И това е логично - няма как отглеждането на плодове и зеленчуци да не е наша, българска вътрешна работа. Проблемът е в това, че отглеждането на някои нетрадиционни за нашето земеделие култури напоследък придобива масов характер и в някои отношения започваме повече да приличаме на Афганистан, отколкото на Швейцария на Балканите. Пример за това е отглеждането на канабис, за каквито занимания МВР все по-често известява в своите криминални хроники.

Тази седмица например остро се размириса на канабис от предизборното поле, където вече сплитат мишци партии, коалиции, граждански сдружения, независими кандидати. Кaндидaт зa кмeтcки нaмecтник в плeвeнcкoтo ceлo Cтaрoceлци беше сгащен от полицията как полива плантация с трева. От данните, предоставени от полицията става ясно, че 28-гoдишният Плaмeн Гaнoв e бил aрecтувaн зaeднo c нeгoвия 17-гoдишeн пoмoщник Aкcиaн Милaнoв, след като грижите им за плантацията с марихуана са били нaблюдaвaни дълго време oт пoлициятa. А най-вероятно и от кмета на селото, на когото му предстояло да се изправи срещу Ганов в битката за кметското място, и който показал добри познания за местонахождението на незаконната плантация. Опонентът му Ганов отричал, че е засадил плантацията, като твърдял, че само е поливал тревата. Въпреки, че полицаите открили в колата му туби с препарати, свързани с отглеждането й

Въпросът не е в това дали историята от плевенското село Староселци е резултат от подмолна предизборна битка. Проблемът е, че в случая не става дума за Петричко, където от години се отглежда марихуана, а за Плевенско. Тоест, наблюдаваме именно такава тенденция, даваща основание да се говори за разширяване на територията, където вирее канабис, вместо любеници например.

Проблемът наистина е сериозен и за това свидетелства последният доклад на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев , свързан с изготвянето на Националната стратегия за борба с наркотиците 2019-2013 година. В него се посочва, че все по-засилващата се употреба на стимуланти и канабис изисква разработване на насоки за лечение и рехабилитация, както и подходи към малолетни и непълнолетни лица, употребяващи трева.

В доклада се изнасят данни от специално проучване от 2016 г., според което 11,2 на сто (между 472 000 - 565 000 души) от възрастните българи (възрастова група от 15 до 64 години) са употребявали поне веднъж някаква дрога. В сравнение с предходни години делът им е по-висок и отчетливо показва ръст - например през 2005 г. той е 5,2%, през 2007 г. е 6,4 на сто, а през 2012 г. вече е 8,3 на сто.

Според доклада на Министерство на здравеопазването, най-масово употребявания наркотик в България е марихуаната - 8,1 на сто от анкетираните (337 000 - 416 585 души) са опитвали поне веднъж. Младите хора на възраст между 15 и 34 години представляват 81,5 на сто от всички лица във възрастовия диапазон 15-64 години, които поне веднъж в живота си са употребили някакъв наркотик. А 26,2 % от учениците от 9-и до 12 -и клас поне веднъж са пробвали някаква дрога, сочи докладът.

Подобни са данните и за цяла Европа. В проучване на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за 2018 г. се посочва, че приблизително 87,6 млн. възрастни в ЕС (на възраст между 15 и 64 години) или 26,3 % от хората в тази възрастова група са пробвали канабис някога в живота си. От тях около 17,2 млн. млади хора (на възраст между 15 и 34 години) или 14,1 % от тази възрастова група са употребявали канабис през последната година, като същото важи за 9,8 млн. от младежите на възраст между 15 и 24 години (17,4 % от тази възрастова група).

Авторите на проучването са достигнали до извода, че възходящи тенденции в разпространението на канабис през последната година (2018-а) сред младите хора се наблюдават в няколко държави - това са Ирландия, Финландия,  България, Румъния и Швеция. Въз основа на резултатите от проучвания сред общото население е направена оценката, че около 1 % от възрастните европейци употребяват канабис всекидневно или почти всекидневно, т.е. употребявали са наркотика в рамките на 20 или повече дни през последния месец.

Разгледани заедно с други показатели, данните за постъпилите за лечение на проблеми, свързани с употреба на канабис, могат да предоставят информация за характера и мащаба на високорисковата употреба на канабис в Европа. През 2016 г. над 150 000 лица в Европа са постъпили за лечение на проблеми, свързани с употребата на канабис; около 83 000 от тях са постъпили за лечение за първи път в живота си. В тези 25 държави, за които са налични данни, общият брой на постъпилите за първи път за лечение на проблеми, свързани с употреба на канабис, е нараснал със 76 % в периода между 2006 г. и 2016 г., като мнозинството от държавите (18) съобщават за увеличение в този период.

Това увеличение може да се дължи на много фактори, включително на по-високо равнище на разпространение на канабис сред общото население, нарастване на броя на интензивно употребяващите канабис, достъпност на продукти с по-голяма сила на действие. Общо 50 % от употребяващите канабис като основен наркотик, постъпили за лечение за пръв път през 2016 г., съобщават, че са употребявали този наркотик ежедневно през последния месец. Обаче делът на употребяващите канабис всекидневно варира в широки граници в отделните държави: от 10 % или по-малко в Латвия, Унгария и Румъния, до 60 % или повече в Испания, Франция, Холандия и Турция. 

За България обаче такива данни няма. Общата за ЕС тенденция обаче няма как да ни подмине. И трябва да се съгласим, че масовата употреба на канабис е свързано с факта, че този вид дрога вече широко се произвежда в България. Това всъщност е факт не само у  нас - както сочи докладът  на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите производството на канабис в Европа вече измества вноса на тази дрога.

Логично е да видим какви контра-мерки предприемат институциите, в чиито правомощия е борбата с разпространението на дрога, наркоманиите и лечението им. Министерство на здравеопазването пише насоки за стратегията си 2019-2023, докато МВР я кара по старому и решава проблема на парче и кампанийно. Буквално кампанийно, тъй като в министерството вече са наясно с етапите от отглеждането на канабиса и знаят добре кога това растения се жъне. И въпреки това за 2018 г. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" известява, че е хванала едва 76,603 кг марихуана (суха маса канабис).

В същото време службите в ЕС отчитат по-голяма активност в тази посока. Според доклада на центъра, през 2016 г. в ЕС са докладвани 763 000 конфискации на продукти от канабис, включително 420 000 конфискации на канабис - трева, 317 000 конфискации на канабис - смола и 22 000 конфискации на растения канабис. Броят на конфискациите на канабис - трева надхвърля същия показател за канабиса - смола от 2009 г. насам, като от 2011 г. насам се наблюдават относително стабилни тенденции по отношение на конфискациите както на канабис- смола, така и на канабис - трева. Конфискувани са общо 424 тона канабис -смола и 124 тона канабис - трева.

Цифрите подсказват, че приносът ни в общата конфискация, и съответно в общата борба с разпространението на канабис, е повече от скромен. И е очевидно, че проблемът няма да се реши само с написването на стратегия, нито с кампании около жътвата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във