Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КАКЪВТО РЕМОНТЪТ, ТАКАВА И ПРОЦЕДУРАТА

Петък, 3 февруари 2006 година. Депутатите от 40-ото Народно събрание започват дебатите около третия ремонт на конституцията. Заседанието се води от председателя на парламента Георги Пирински, който във встъпителното си слово (според официалната стенограма) казва:
Уважаеми колеги народни представители, съгласно решението на Народното събрание, гласувано в сряда (1 февруари - бел. ред.), когато приехме програмата за работата на парламента за тази седмица, днес предстои да пристъпим към разглеждането на точката: Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
Проектът е внесен от 109 народни представители на 22 декември 2005 година. Знаете, че парламентът прие и Процедурни правила за разглеждането на тази точка. Тези правила бяха приети на 25 януари тази година и ние ще се движим по тях.
Уважаеми колеги, позволете ми да припомня съдържанието на чл.3 от Временните процедурни правила, които цитирах и които прие Народното събрание. Съгласно текстовете на този член, на първо гласуване законопроектът, който предстои да разгледаме, се обсъжда като Народното събрание изслушва доклада на водещата комисия, т. е. на създадената временна комисия, и мотивите на вносителите на законопроекта.
При ПЪРВОТО ГЛАСУВАНЕ (курсивът наш - бел. ред.) законопроектът се обсъжда и гласува по принцип и в цялост. Народните представители се изказват по основните положения на законопроекта, като обсъждането протича по условията и по реда, предвидени за обсъждане на законопроекти на първо гласуване.
Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували 3/4 от всички народни представители. Ако законопроектът получи по-малко от 3/4, но не по-малко от 2/3 от гласовете на всички народни представители, законопроектът се поставя за ново разглеждане не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца.
При НОВОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ (курсивът пак наш - бел. ред.) законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от 2/3 от всички народни представители. Това е, що се отнася до процедурните правила, по които ще се движим....
Според депутатите от 40-ото Народно събрание и техния председател - г-н Георги Пирински може наистина да е така: на първо четене проектозаконът за изменение на конституцията се приема по принцип и в цялост, а при новото, т. е. - второто гласуване, той се приема, ако за него са гласували еди колко си народни представители.
Според действащата конституция обаче нормативната ситуация е мно-о-ого по-различна. Тя е описана в чл.155, ал.1 от основния закон (глава девета Изменение и допълнение на конституцията. Приемане на нова конституция) и няма нищо с временните правила, по които народните представители смятат да извършат третия ремонт на основния закон: НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА С МНОЗИНСТВО ТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТ ВСИЧКИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТРИ ГЛАСУВАНИЯ В РАЗЛИЧНИ ДНИ.
Главните букви са от нас, защото според депутатите и техния шеф Георги Пирински проектозаконът за изменение на конституцията се гласува на първо и на ново гласуване, а това в никакъв случай не съответства на току-що цитираната конституционна разпоредба, в която ясно е казано: ТРИ ГЛАСУВАНИЯ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във