Параграф22 Daily

§22 Анализи

Канабисът е най-употребявания наркотик в Европа

 

Според доклада за европейския пазар на забранени вещества, изготвен от Европейския център за наблюдение на наркотиците (EMCDDA) и Европол,  за канабис - под формата на все по-разнообразни продукти - се харчат най-малко 11,6 милиарда евро. Това е най-големият пазар на наркотици в Европа, като около 25 милиона европейци (между 15–64 години) са употребявали този наркотик през последната година. Докладът посочва, че макар все още да доминира листната маса и смолата от канабис, продуктите от тази дрога са все по-разнообразни в Европа. Екстракти с висока съдържание, лекарствени продукти, ориентирани към здравето, и все по-голям брой канабидиол (CBD) или продукти с нисък ТНС се продават в редица форми.

Хероинът и други опиоиди продължават да представляват сериозен риск за здравето. Употребата на опиоиди все още представлява най-голямата част от щетите, включително смъртните случаи, свързани с употребата на незаконни наркотици в ЕС. С около 1,3 милиона проблемни потребители на опиоиди (главно на хероин) в ЕС, прогнозната стойност на дребно на пазара на хероин е най-малко 7,4 милиарда евро годишно.

Балканският маршрут остава основният коридор за хероин в ЕС, но има признаци на засилен трафик на хероин по Южния маршрут, особено през Суецкия канал. Има също така данни за отклоняване и трафик на оценен анхидрид за прекурсори на хероин от ЕС към зони за производство на хероин. Силно синтетичните опиоиди (напр. производни на фентанил) представляват нарастващ риск за здравето. Те се търгуват все повече онлайн и се изпращат по пощата, често в малки опаковки, съдържащи голям брой потенциални дози за потребители.

Според доклада кокаинът отбелязва рекордно производство и разширяващи се пазари. Това е втората най-често употребявана незаконна дрога в ЕС, чиято пазарна стойност на дребно се оценява на 9,1 милиарда евро. Около 4 милиона европейци (между 15–64 години) съобщават, че са употребили кокаин през последната година. Използването все още е концентрирано в южната и западната част на Европа, но изглежда, че пазарът се разпространява. Рекордното производството на кокаин в Латинска Америка засили трафика към ЕС (главно в морски контейнери), където са регистрирани рекордни конфискации. Присъствието на европейски организирани престъпни групи в Латинска Америка им позволява да управляват веригата на доставки „от край до край“. Това може да стимулира конкуренцията в рамките на пазара на кокаин, който е свързан с насилието в ЕС.

Амфетамин, метамфетамин и екстази (MDMA) също бележат мащабен ръст на производство в Европа за вътрешно потребление и износ. Те съставляват около 5% от общия пазар на наркотици в ЕС, с приблизителна пазарна стойност в ЕС на дребно от най-малко 1 милиард евро за амфетамин и метамфетамин и евро 0,5 милиарда за MDMA. Около 1,7 милиона европейци (между 15–64 години) са опитвали амфетамин или метамфетамин през последната година, а около 2,6 милиона са опитвали екстази. Производството на тези вещества понякога се извършва в „индустриален мащаб“ в рамките на ЕС за вътрешно потребление и за износ. Новите методи на производство дават по-чисти и по-евтини продукти, като организираните престъпни групи контролират цялата логистична верига.

Новите психоактивни вещества (NPS) също представляват сериозни заплахи за здравето. Това са различни вещества, които не са обект на международен контрол върху наркотиците. Стойността на пазара на NPS е неизвестна, но 55 психотропни вещества бяха отчетени в системата за ранно предупреждение на ЕС през 2018 г., с което общият брой на NPS стига до 731. Основните държави източници са Китай и в по-малка степен Индия.

Докладът подчертава, че политиките и отговорите на ЕС спрямо пазара на дрога трябва да бъдат гъвкави, адаптивни и обединени. Според анализа е необходим широк спектър от текущи мерки срещу незаконните верига за снабдяване с наркотици, от оперативни мерки за справяне с корупцията в пристанищата, до обучение на длъжностни лица. Сред ключовите области за действие, посочени в доклада, са мерките за справяне с бизнес моделите на организираните престъпни групи на най-високо ниво, действащи на световния пазар на наркотици; намаляване на уязвимостта по външните граници на ЕС; и инвестиране в криминалистичен и токсикологичен капацитет, за да бъде в крак с иновациите в производството на наркотици.

EMCDDA и Европол подчертават, че възприемането на подход, ориентиран към бъдещето, ще повиши готовността за отговор на потенциални бъдещи предизвикателства, като виртуални валути, дрон- технологии, автоматизация на логистиката на веригата за доставки и изкуствен интелект, използвани в производството и трафика на наркотици в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във