Параграф22 Weekly

колонцифър ФЕНТЪЗИ

Киберчудото БОРКОР

Антикорупционната мотриса БОРКОР най-сетне е на релси и има готовност да поведе държавата към крайния пункт на пътуването, където рушветът ще бъде спомен. До първата спирка обаче ще стигнем в средата на 2012 г., когато се очаква някакъв видим резултат от работата на служителите в центъра. А чак в края на годината може би ще има и отчет за свършеното. Тази крехка надежда изрази вицепремиерът Цветан Цветанов, под чието наблюдение БОРКОР трябва да се хвърли в тунела срещу корупцията.


Метафората с метрото беше новаторска идея на директора на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР) ген. Румен Миланов, който във вторник (27 март) представи чрез нея звеното си пред посланици и журналисти в Гранд хотел София. В БОРКОР обичаме да повтаряме, че преди да се построи метрото, се създава проектна компания Метрополитен. Метрополитенът е готов, предстои поставяне на релсите, каза директорът на центъра. Така се опита да обясни и забавянето на реалния старт на центъра.


Както е известно, по закон


БОРКОР е на релсите

още от 30 ноември 2010 г., когато министерският съвет прие Устройствен правилник за дейността му. Тогава избухна и първият сериозен скандал около центъра. На свое редовно заседание Министерският съвет реши да развърже кесията си и да даде на непроходилия все още БОРКОР 16.5 млн. лв., за да има да си харчи до 2013 година. Решението правителството взе тъкмо в дните, когато сериозно стягаше колана на всички институции, притиснато от финансовата криза. За Центъра за противодействие на корупцията и организираната престъпност обаче пари се намериха.


Въпреки това през 2011 г. той не проработи, макар че в междинния доклад от февруари същата година Европейската комисия с предпазлив оптимизъм потупа проекта по рамото. В европейския документ бе казано: Като част от Стратегията за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност през декември (2010 г) България започна да осъществява широкомащабен проект - (БОРКОР). Планират се инвестиции на значителни финансови и човешки ресурси с оглед до средата на 2011 г. да бъде създадено новото централно звено, което трябва да се справи с корупцията сред публичната администрация на всички равнища. Новото звено няма да замести съществуващите структури за превенция и санкциониране на корупцията, а ще оценява съществуващата правна и институционална среда по отношение на нейната ефективност и ще предлага подобрения, когато това е необходимо.


Още в бебешката възраст на БОРКОР създателите му се похвалиха, че е направен по германски стандарти. Във вторник шефът на центъра ген. Миланов обяви, че звеното му ще работи по международен стандарт за качество ISO 9001. Както пише в дебелите книги ISO 9001 е международен стандарт, съдържащ изисквания към системите за управление. Структурата, работеща по него, трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт (или услуга), който отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. Експертите в областта на мениджмънта и управлението твърдят, че всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри в работата си ISO 9001.


Как обаче този стандарт ще бъде приложен в работата на звеното за борба с корупцията, един Господ знае. От заплетеното и изпъстрено с


отвлечени наукоподобни понятия

изложение на ген. Миланов в крайна сметка се разбра, че всъщност сертификатът ISO 9001 гарантира, че в центъра е въведена система за управление на качеството. Дотук добре, но веднага изниква и въпросът каква услуга или продукт ще произвежда БОРКОР, та качеството му ще бъде на международно ниво?


Отговорът на този въпрос е толкова засукан, че е по-добре човек да се загледа в пъпа си и да се отдаде на медитация. От думите на Миланов научаваме, че центърът разчита на затворена кибернетична система за разработване на ефективни мерки срещу корупцията. Методиката се базира на утвърдения стандарт (още един!) за управление на проекти на правителството на ФРГ, разработен през 90-те години от тамошното министерство на отбраната. Стандартът се нарича V-Model XTи е направен специално за развиване на комплексни IT-решения в чувствителните рискови области и по-късно е предоставен за приложение в обществената сфера. В последните години моделът е доразработен за използването му във всички области на държавната администрация и индустрията. Според авторите му стандартът V -Model XT използва експертни концепции за обработка на информация, за анализ на данни и установяване на слаби места в управлението, където се появява корупцията.


Амбицията БОРКОР да бъде представена като космически суперкибернетичен център за борба с наземната корупция бе толкова впечатляваща, че наблюдаващият бъдещата му работа вицепремиер Цветанов дори не гъкна по време на презентацията.


В центъра са се оплели като пилета в кълчища в разни стандарти, научни разработки, модели и високи технологии. Шефът му Миланов повтаряше като мантра, че се надява БОРКОР да стане символ на модерните подходи към преодоляване на старите, вкоренени в представите ни корупционни практики. Задача на Центъра е създаване на мрежа от превантивни мерки, чието прилагане ще допринесе за по-малко корупционни практики и прояви. Като звено от държавата Центърът ще се опитва да създаде нова представа за корупцията, която съвсем неслучайно се оказва в повечето случаи


метафора на неморалното

но недоказуемо като такова поведение и действие. Липсва приетият от всички в обществото универсален нравствен проект, каза в експозето си ген. Миланов.


Навярно в някаква подобна ситуация философът Бертран Ръсел е стигнал до извода, че науката е това, което знаем, а философията - това, което не знаем. Та и генералът далеч по-ясно формулира това, което БОРКОР няма да бъде - нито оперативна структура, нито разследваща, нито репресивна. Центърът щял да изпълнява аналитично-контролни функции, работните процеси ще протичат под строг методически контрол, подпомагани от професионални системи и специално разработени за целта софтуерни приложения. За тази цел през изминалите от създаването му месеци в сградата на БОРКОР на пл. Св. Неделя 6 (бившето Министерство на бедствията и авариите) са монтирани процесорни блокове, скенери за компютри, компютърни терминали, персонални компютри, принтери и мрежова система. От 5 март тази година са назначени 30 IT-специалисти, които ще преминат тримесечно обучение. След 15 април се очаква да бъдат назначени още експерти. Стореното дотук е в рамките на два мегапроекта и на още 18 подпроекта за офис-мениджмънт на центъра и за организационното му развитие. Консултант по проекта е Ролф Шлотерер. Парите са от държавния бюджет, а Германия е помогнала в началото с 30 хил. евро и издържа консултанта, бе обяснено при представянето.


Докато киберчудото БОРКОР налива космическа сила в себе си, корупцията продължава да властва, без да й пука от научните иновации и философските прозрения на шефовете на центъра. Самият ген. Румен Миланов призна, че корупция е имало и ще има. А на питане кога ще бъде вкарана тя в някакви нормални граници, той простичко отговори, че това е имагинерен въпрос.


nbsp;


Първият проект, с който ще се захване БОРКОР , е свързан с обществените поръчки. В центъра са изчислили, че всяка година по закона за обществените поръчки у нас се изразходват приблизително по 4.5 млрд. лева. Ако се предотврати изтичането само на един процент, ще бъдат спестени около 45 млн. лв., а ако обществените поръчки бъдат електронизирани изцяло, ефектът ще е дори един милиард лева, пресметна шефът на центъра ген. Румен Миланов.


Пред центъра е поставена задача до края на календарната 2012 г. да са готови мерките за ефективно противодействие на корупцията в тази област чрез използване на съвременни технологии и методики. Те ще засегнат законодателството, организацията на процедурите по обществени поръчки, персонала, участващ в тях. Системата трябва да бъде напълно завършена при стартиране на електронното правителство. Тоест в неопределено бъдеще. Електронното управление е покрито с толкова мистика и неизвестност, колкото и киберчудото БОРКОР. През есента миналата година премиерът Бойко Борисов удари с юмрук по заседателната маса в Министерския съвет и даде нареждане до осем месеца електронното правителство да заработи. Това няма как да се случи, освен ако действието не се развива в научно-фантастичен роман. Работещите електронни услуги за гражданите се броят на пръстите на едната ръка, очевидно липсва и координация между отделните министерствата и със Съвета за административна реформа, който отговаря за проекта електронно правителство. През последните десет години са похарчени близо 500 млн. лв. за изграждането на информационни системи и мрежи на държавната и общинските администрации. През ноември стартира и процедура по конкурс за проекта Развитие на административното обслужване по електронен път, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Административен капацитет. Бюджетът на проекта е общо 18 млн. лева. В средата на януари стана ясно, че 15 фирми и консорциуми са подали оферти за участие в търга за извършване на дейности, свързани с ускоряване изграждането на електронното правителство. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 7 март 2013 година. Разбира се, ако няма продължителни процедури по обжалване на избора на изпълнител, каквато е честата практика у нас. Лошото е, че дотогава, ще не ще, БОРКОР ще се занимава със себе си и няма кой да упражни контрол върху честни избор на изпълнител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във