Параграф22 Daily

§22 Анализи

Кирилов се отказа от идеята да иска наказателни процедури срещу "тримата големи"

Обсъждането на вариантите как да се търси отговорност от "тримата големи" в съдебната власт ще продължи и следващата седмица, но както уточни правосъдният министър Данаил Кирилов, вече  "на работно, експертно заседание". И очевидно само в рамките на проекта, предложен от него. По всичко изглежда, че споровете относно необходимостта на конституционни промени, а и относно конституционосъобразността на предлаганите от министъра изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, ще бъдат оставени на заден план.

"Нека да преценим силите си. Без да се приема, че по какъвто и да е начин неглижираме конституционосъборазност или бъдеща евентуално конституционна процедура, все пак да имаме предвид инструметите, с които разполагаме понастоящем...", призова Кирилов. И припомни, че той няма правомощия да иска промяна в Конституцията (това могат да направят 1/4 от народните представители и президента).

За какво всъщност става дума? Да припомним, че още преди десет години България бе осъдена в Страсбург заради практическата невъзможност срещу нейните главни прокурори да бъде осигурено независимо разследване за извършено отнего престъпление. Решението на съда не е изпълнено и до днес, а от Съвета на Европа са ни дали краен срок за това до 10 октомври. Иначе може да се стигне до публично "тричане" пред международната общност - защото България ще бъде посочена като държава, която не изпълнява международните си ангажименти в областта на спазването на правата на човека.

Преди десетина дни министър Кирилов предложи проект за промени в два закона с идеята да въведе специален механизъм, по който да започват и да се провеждат разследванията срещу главния прокурор, като "пакетира" към него и двамата председатели на върховните съдилища. И понеже проектът му предизвика доста противоречиви коментари и становища, организира публичното му обсъждане с експерти - юристи, представители на органите на съдебната власт и НПО.

В рамките на втората дискусия (от 24 юни) за това как да се водят разследванията и да се отстраняват председателите на върховните съдилища и главния прокурор, се очертаха няколко основни тези: първата бе, че всъщност и при сегашната законова уредба няма никаква пречка всеки магистрат, включително "тримата големи", да бъде разследван и отстранен от длъжност - с това всички бяха съгласни.

Втората теза бе, че Конституцията и практиката на Конституционния съд препятстват всеки опит за разследване срещу главния прокурор от "независим орган", защото привличането към наказателна отговорност е изключително правомощие на прокуратурата и не може да бъде "делегирано" другиму без изменение в Конституцията. И с това всички като че ли бяха съгласни. Впрочем, именно заради този "конституционен проблем", който може да бъде разрешен по единствения възможен начин - с промяна в основния закон, всяка възможност за дирене на отговорност от главния прокурор ще си остане само теоретична. И това става ясно и от решението на съда в Страсбург по делото "Колеви срещу България": заради йерархичното устройство на прокуратурата, възможността му да препятства всяко разследване срещу себе си, започнато от подчинен нему прокурор и заради зависимостите, които се пренасят и в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет - все препятствия, посочени в решението на съда, от които държавата не намира изход вече 10 години.

И трето: че проектът за изменение в закона на Кирилов във вида, в който е представен, следва да претърпи съществени корекции. Част от тях вече се очертаха.

Министърът сам съобщи, че оттегля идеята си процедура за възбуждане на наказателно преследване или отстраняване от длъжност на някой от "тримата големи" да започва по негово предложение. И че вече е заявил тази "крачка назад" пред европейските представители, дошли у нас преди седмица да дискутират проблемите, заради които десет години държавата ни не може да изпълни решението на съда в Страсбург по делото "Колеви срещу България".

"В сряда сутринта, при първата среща с представителите на мисията, съм заявил, че не възразявам и ще подкепя отпадането на текста, с който се дава правомощие на министъра на правосъдието да прави такова предложение. Той чисто систематично попадна там, без да си даваме сметка, че може да бъде изтълкуван като намеса на изпълнителната власт в работата на съдебната", обясни Кирилов.

Другата промяна в проекта на Кирилов, за която вече се очертава съгласие, е че Висшият съдебен съвет не следва да гласува за започването на досъдебно производство срещу най-висшите магистрати в държавата, което започва без посочване на извършител и в някои случаи - с първото следствено действие. Това трябва да се случва по-късно - на етап, на който вече ще има събрани доказателства, въз основа на които те да могат да бъдат привлечени като обвиняеми.

Възможно е да бъде прието и предложението на Атанаска Дишева наблюдаващият прокурор сам да може да поиска от ВСС разрешение за наказателно пресделване на някой от "тримата големи".

Обсъждането на законовите изменения продължава след седмица. А доколко крайният продукт ще се стори на ЕСПЧ годен, за да изпълни задължителните му  препоръки към държавата - ще видим на 10 октомври.

Становищата:

В хода на дебатите се разбра,че съдиите от Върховния касационен съд са изразили писмено принципно несъгласие с проекта на Кирилов, защото според тях той ще създаде нови проблеми, включително да доведе до противоречие с Конституцията. Въвежда се имунитет за преследване на "тримата големи", непредвиден в Конституцията и дискриминационен по отношение на всички останали магистрати, смятат съдиите. Специалният ред, съдебен състав, процесуални правила, по които ще върви обжалването пък навява съмнения за "извънредно правосъдие", което също е недопустимо. И по никакъв начин не се решава въпросът с независимостта и гаранциите за неприкосновеност на този прокурор, който би дръзнал да образува наказателно производство срещу най-висшия си началник.

Адвокатурата също съобщи, че готви становище по предлаганите промени, което може би ще бъде готово за следващото "експертно заседание" след седмица.

Стана ясно и че инспектори от Инспектората към ВСС са обсъждали проекта на Кирилов и не открили съществени проблеми в него.
От прокурорската колегия на ВСС пък направиха конкретни забележки към някои от текстовете в проекта на Кирилов, но не изказаха становища относно конституционосъобразността му.

Десет НПО-та също изразиха становище, с което не подкрепиха законодателната идея на Кирилов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във