Параграф22 Daily

§22 Анализи

Кирилов ще пита КС кой може да разследва главния прокурор

В министерството на правосъдието се подготвя питане до Конституционния съд за това дали друга институция, извън прокуратурата, може по изключение да води разследване срещу главния прокурор и председателите на върховните съдилища, обяви в края на седмицата правосъдният министър Данаил Кирилов.

Повод за това питане е патовата ситуация, в която държавата изпадна заради практическата невъзможност да изпълни решението на Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) по делото "Колеви срещу България" и да осигури независими разследване и процес срещу главния си прокурор (решението касае само главния прокурор, който и да е той). Защото от една страна стои йерархичната структура на прокуратурата, която прави немислимо подчинен да разследва безпрепятствено началника си. А от друга стои практиката на Конституционния съд (КС), според която само и единствено прокуратурата държи "монопола" върху обвинителната дейност.

Съчетанието от зависимостта на разследващите органи, възможността всеки акт на долустоящ прокурор да бъде отменян "отгоре", изключителната компетентност на прокуратурата да решава кого да обвини и невъзможността отказът да го направи да бъде обжалван пред съд, на практика водят до недосегаемост на главния прокурор - поне такъв е изводът, който налага решението на ЕСПЧ по делото "Колеви срещу България". От държавата се иска да разсече този омагьосан кръг.

Въпросът е как да стане това?

"При положение, че Конституцията казва, че единствено прокуратурата може да прави разследване и да повдига от името на държавата обвинение, кажете вие кой друг орган може да го направи това разследване?", пита Данаил Кирилов и признава, че отговор на този въпрос в министерството няма.

Предложенията за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, които направи правосъдният министър Данаил Кирилов, не решават този проблем - и това бе ясно казано от всички експерти, включително и от европейските, които само преди броени дни предупредиха страната ни, че е заплашена с международно "тричане" заради това, че вече 10 години не изпълнява решението "Колеви срещу България". Дори и проектът да бъде приет в опит да замажем очите на европейските съдии, рискът ЕСПЧ да каже, че с новата уредба пак не се създава механизъм за независимо разследване на главния прокурор, си остава за сметка на нашата държава.

Вероятно в момента с питането до КС се цели от една страна да се получи отсрочка от Съвета на Европа, който е дал на държавата срок до 10 октомври да изпълни (или поне да докаже, че е започнала действия по изпълнението) на решението "Колеви срещу България".

От друга страна обаче това си е чисто прехвърляне на проблема от болната глава на здравата. Защото въпросът е само и единствено политически. И в крайна сметка опира до желанието на управляващите да го решат - включително и чрез промени в Конституцията, ако се налага.

Да помислим какво би се случило, ако КС каже (както се очаква), че според основния закон друг, освен прокуор, не може да ръководи разследването или да внесе обвинителен акт срещу главния прокурор?

Тогава вариантите са два: единият е да се приеме проектът на Кирилов и да се започне лудешко международно лобиране (дейност, в която поне досега България не е жънала кой-знае какви успехи), за да може този опит за замазване "да мине" за пред ЕСПЧ. Ако мине...

Другото е държавата да признае, че без да си промени Конституцията, тя няма да може да изпълни решението на ЕСПЧ по делото "Колеви срещу България" и да осигури разследване срещу главния си прокурор от независим от него орган. По никакъв начин.  

Оттам-нататък следва да се мисли дали в основния закон да се разпише "изключение" от правилата специално за главния прокурор и да се заложи възможност друг орган, извън прокуратурата, да осъществява действията и надзора върху разследването и да внася обвиненията срещу него. Или да се "развържат" йерархичните зависимости в прокуратурата - което пак трябва да започне от основния закон, според който "главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори". Като се премине през всички спорове дали такива промени трябва да бъдат направени от Обикновено или от Велико народно събрание...

И в двата случая решението е в полето на политиците.

Инак, както (правилно) казва министър Данаил Кирилов, разследване срещу главния прокурор - да повторим: който и да е той, е възможно да се започне и сега по действащото законодателство. Но това не се случва - просто защото тази възможност е само теоретична. И то не само, защото липсва "кураж" сред прокурорите, както смята Кирилов. А защото подобно действие изисква този смелчага, който би дръзнал да посегне на своя началник, над когото стои само Господ (според един вече покоен бивш главен прокурор), да няма никакъв, дори най-елементарен, инстинкт за самосъхранение. За да може да заложи (буквално) главата си и да започне една предварително обречена на неуспех процедура - при това в една държава, която не му гарантира нито независимостта, нито битността на прокурор, нито даже безопасността му...

Конституция на Република България

Чл. 126.....


  • (2) Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори.

Чл. 127. Прокуратурата следи за спазване на законността, като:


  • 1. (нова - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;

  • 2. (нова - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) може да извършва разследване;

  • 3. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;

  • 4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;

  • 5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;

  • 6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във