Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КОЙ ИЗПИ МЛЯКОТО НА СИРАЦИТЕ В ГЛАВИНИЦА?

Не от вчера у нас битува представата, че най-сладките кражби и злоупотреби са онези, които са свързани с даренията. В главите на изкушените идеята за този тип кражби е следната - идват отнякъде пари в кеш, най-разнообразна техника, дрехи, консумативи, храни и т.н. и единственото, което трябва да се направи с тях, е - с опит и нюх - парите и стоката да се усвоят. Нашето разследване също е свързано с дарение отпреди десет години. Тогава, със сигурност за добро, Ротари клубовете във Франция и България създават програмата Мляко за 2500 деца завинаги.
Десет години по-късно кравите, дарени за целта, вече са на доизживяване, а земята, на която трябва да се гледа фураж за тях, явно обслужва съвсем други интереси - тези на директорката на социалния дом в Главиница (в района на Силистра), която по договор трябва да стопанисва земята и да прибира реколтата.

Идеята
Всичко започва през мразовитата зима на 1996 година. Тогава френският Ротари клуб - Сен Жил, съвместно с Ротари клуб-София активно осъществяват дарителска програма в България. Към страната ни пътуват десетки ТИР-ове с храни и дрехи, адресирани за различни социални домове.
Постепенно у членовете на двата клуба, които са под шапката на Ротари Интернешънъл се заражда идеята вместо да се извозват толкова тонове храна, най-често от Франция до България, да се съберат средства, с които да се закупят крави и да се отглеждат в непосредствена близост до някои от тези домове за сираци.
Речено-сторено. Идеята е парите да бъдат набрани във Франция, като се спести от някои от редовните вечери и сбирки на Ротари клубовете. Преценено е, че средно една вечеря на един Ротари клуб струва около 1000 щ. долара, колкото горе-долу струвала и една крава у нас тогава.
Така клубовете спестяват за идеята си около 33 750 долара. Ротари Интернешънъл удвоила средствата и те станали близо 67 500 щ. долара. С част от тях били купени 27 юници, а част от парите били определени като резервни средства за изхранването им за две години напред при лоши реколти, както и за доилна инсталация, за два трактора, един комбайн и друга селскостопанска техника.
Целите на проекта са няколко:
- животните да дават мляко, достатъчно 2500 деца да пият по чаша всеки ден. Става въпрос за питомците на Социално учебно-професионално заведение (СУПЗ) в близкия до Силистра гр.Главиница, за социалния дом в близкото село Малък Преславец и за детското отделение в болницата в Тутракан;
- същите тези деца да се обучават за работа в селското стопанство по програма, одобрена от Министерството на образованието и науката.
Прощъпалникът
С писмо до кмета на Главиница Джеват Яшар и до директора на СУПЗ Димитър Сяров тогавашният заместник-министър на земеделието Георги Каркъмов ги уведомява, че може да предостави за нуждите на проекта 925 дка в землището на градчето. Определено е, че земята се отпуска изцяло за отглеждане на фураж за изхранване на животните. Предложението е прието и земята е изорана и засята.
През лятото на 1999 г. 27-те юници вече са закупени от селекционен център в страната. Те са настанени в обор, предоставен от общината. Доставени са също три трактора и един комбайн от Франция. С помощта на тогавашния заместник социален министър Татяна Василева фермата е придадена към социалния отдел на община Главиница. Осигурени са и шест работни места.
На 27 юни 1999 г. в столицата е подписано споразумение между Ротари клуб-София, община Главиница и СУПЗ, според което задълженията на общината са: да поеме изхранването на животните; да плаща наема на отпуснатата държавна земя и сметките за ток, вода, почистващи препарати и всички останали режийни разходи във фермата; да осигури техника за обработка на земята и да се грижи за поддръжката й; да осигури заплата на персонала и поддръжката на доилната техника и ветеринарното обслужване на животните.
За СУПЗ остава да обработва предоставената земя и да прибира реколтата от нея.
И така, програмата тръгва по мед и масло. Тъй като земята е отпусната безвъзмездно, в следващите две-три години от земеделското министерство решили да направят няколко заменки срещу част от нивата, която дотогава е обслужвала проекта. Така различни физически и юридически лица се сдобили общо с около 350 дка, а за обработване по програмата останали 555 дка, разказаха наши източници.
За да бъде отбелязано черно на бяло, че се обработват точно 555 дка, на 31 юли 2002 г. кметът Джеват Яшар пуска писмо до земеделското министерство, с което моли във връзка с проекта да се определи точно статутът на тези земи, сподели самият той пред Параграф 22.
На 19 септември 2002 г. със заповед №РД 46-494 тогавашният заместник-министър на земеделието Нихат Кабил нарежда да се предоставят за ползване на СУПЗ тези 555 дка, принадлежащи на Държавния поземлен фонд.
В писмото обаче не се споменава абсолютно нищо за програмата Мляко за 2500 деца завинаги или пък за кравите на Ротари клуб. Но точно този пропуск по-късно ще даде основание на директорката на социалния дом Маргарита Мицова да се разпорежда с имота твърде свободно.
С официален отговор от земеделското министерство потвърдиха, че земята е отпусната по линия на програмата Мляко за 2500 деца завинаги.
В началото на 2003 г. от социалния отдел на община Главиница решават да прехвърлят кравите от досегашния им обор в стара постройка в СУПЗ. Което може би ще се окаже фатално. На новото място са прехвърлени около 40 животни, в онзи момент - в повече от добро физическо състояние. И така, програмата уж продължава да се изпълнява по план.
Балтията
Какво точно се е случвало с проекта от началото на 2003 до лятото на 2005 г. не е съвсем ясно. През август 2005 г. директорът на Българо-френския ротариански клуб от наша страна Николай Болтаджиев посещава Главиница, за да нагледа какво се случва и кой как си изпълнява задълженията. Човекът остава потресен, тъй като в кравефермата са налице само... 13 крави и няколко телета.
Свидетели подшушват на Болтаджиев, че седем от кравите по-рано са заклани в чест на лидера на ДПС Ахмед Доган и неговата свита, която пристигнала по някакви дела в околията.
Източници от кухнята осветиха ситуацията за Параграф 22. Освен жертваните по този случай рогати на още няколко техни побратими бил теглен ножът, за да отидат в кръчмата на Неждет Юдаим-Джоджо, който е припознат от източниците ни като интимен приятел на директорката на дома Маргарита Мицова. Тя назначила изгората си за доставчик в дома за умственоизостанали деца. Животните, които мълвата изяжда, изглеждат доста много. Но каквото и да е станало с тях, по-същественият факт е, че намаляват, а не се увеличават.
Констатирали нерадостната съдба на дарителските животни, хората от Ротари решават през септември 2005 г. да преместят останалите крави от обора на социалното заведение в оборите на частната фирма Пакарина ООД. Собствениците й Венцислав Величков и Ивайло Керчев приемат предизвикателството и се задължават да подслонят рогатите и да ги изхранват, да плащат сметките и заплатите на работниците и да поддържат остатъците от дарената земеделската техника.
А само месец по-късно Маргарита Мицова решава, че в такъв случай отпуснатата държавна земя вече не й е нужна и тя... се отказва от нея. Пише писмо до земеделското министерство с това обяснение, което обаче две години и половина по-късно... все още пътува по трасето до министерството на Нихат Кабил.
След като пише писмото обаче директорката се сеща, че въпросната земя всъщност може да обслужва нуждите на самото СУПЗ.
Писмото
Речено-сторено. В началото на октомври 2005 г., без да има право на това, директорката отдава под наем държавната земя на Агротида ООД -Исперих. Според договора (който Маргарита Мицова само показа на репортер на Параграф 22, но отказа да предостави ксерокопие) за земеделската 2005-2006 г. фирмата се задължава да плати наем от 8103 лв. и при прибирането на реколтата да внесе в СУПЗ десет тона пшеница.
През следващата земеделска 2006-2007 г. Мицова и управителят на Агротида ООД Ангел Василев подновяват договора, но вече е с нови параметри. Фирмата трябва да заплати символичния наем от около 2800 лв. и да достави в дома 21 500 кг зърно от царевица.
Явно за Василев договорът е бил изгоден, тъй като той разговаря с Маргарита Мицова за неговото удължаване. Директорката обаче орязва мераците му за сегашната земеделска 2007-2008 г. и му заявява, че... вече не се нуждае от неговата помощ и ще обработва сама земята. Въпреки че вече не разполага с необходимата селскостопанска техника.
Въпросите за кравите, земята и наема бяха дискутирани на заседание на общинския съвет в Главиница в края на март тази година, след като общинският съветник и бивш кмет на гра
дчето Джеват Яшар внесе питане по пиперливата тема. Там директорката на дома и сегашният кмет Насуф Насуф отстояваха почти едни и същи позиции (виж интервютата).
Кой ми е ял от паничката?
По-важното е, че по време на заседанието изплува съмнението за още едно странно явление на територията на градчето. Според годишния отчет за финансовото състояние на СУПЗ за 2007 г., съставен от самата Маргарита Мицова, през миналата година бюджетната издръжка на едно дете в дома е възлизала на 1300 лева.
По думите й тази сума, умножена по броя на курсистите, дава сумата на общата бюджетна издръжка на дома, която за 2007 г. е била точно 186 000 лв. и е била отпусната изцяло от общината. Простата сметка сочи, че в дома трябва да има 143 деца.
Пред репортер на Параграф 22 Мицова обаче съобщи, че в момента в СУПЗ живеят точно... 89 деца. Което означава, че само за няколко месеца 54 деца са напуснали дома и са неизвестно къде.
Въпреки това и за 2008 г. на дома е отпусната бюджетна издръжка за 143 деца, а не за 89, колкото са те според директорката. Издръжката на 54 деца за година е ни повече, ни по-малко от 70 000 лв., но засега нито една отговорна за бюджетния ред институция не се е заинтересувала за какво са харчени те.
Закон и ред
За всички тези несъответствия Параграф 22 сигнализира прокуратурата. От държавното обвинение реагираха светкавично и само за няколко часа сигналът ни се озова в Окръжната прокуратура в Силистра.
Оттам е разпоредено на Районната прокуратура в Тутракан да извърши съответна проверка. Тя вече тече и след по-малко от месец ще стане ясно дали ще бъдат събрани доказателства за образуване на досъдебно производство срещу някои от длъжностните лица.
Но това не е всичко. Отделна тема в случая е демонстрираното отношение на ръководството на дома към сираците и умствено изостаналите деца, които са настанени там. Със сигурност обаче въпросът що за човек е този, който по някакъв начин отнема чашата мляко на невръстни, ни отвежда в сферата, където единственият съдник е съвестта. Ако я има...
За да видите живите разкази на героите от тази история, гледайте предаването На чисто по Нова телевизия в неделя от 11.30 часа.

НАЕМАТЕЛЯТ НА ЗЕМЯТА РАБОТЕЛ НА ПЪЛНА ЗАГУБА?
През есента на 2005 г., когато кравите са прехвърлени от социалния дом в оборите на фирма Пакарина ООД, Мицова... продала реколтата. По нейни сметки тя е била около 160 000 кг. царевица и 90 320 кг. слънчоглед.
Грубата сметка за приходите показва следното. Изкупната цена на царевицата в Североизточния район през 2005 г. според производители е била около 220 лева. Това означава, че за 160 т царевица са прибрани около 35 000 лева.
Слънчогледът обаче традиционно е по-скъпа култура. Търгувал се е за около 350 лв. на тон в същия регион. Което означава, че за 90 т слънчоглед директорката е взела още около 32 000 лева. Или общо около 67 000 лева.
Парите за обработка на земята се взимат от бюджетната издръжка от общината, така че приходът остава чист за училището. Пред Параграф 22 директорката каза, че средствата са похарчени за редосеялка, за машина за рязане на дърва и за зимни обувки за децата от дома. Ако вземем предвид, че една редосеялка втора ръка е била около 2000 лв., машината за рязане на дърва също върви горе-долу за тази цена, и приемем, че тогава в дома са били всичките 143 деца (като за всяко едно от тях се купи чифт обувки за по 50 лв., което общо е точно 7150 лв.), сумата грубо излиза 11 150 лева. Нека да е двойно по-голяма. Пак до 67 000 лв. има още мно-о-о-го пари... и е добре да се знае как са похарчени.
Само няколко дни по-късно обаче Мицова на своя глава решава да отдаде под наем същата тази земя на фирма Агротида ООД - Исперих.
Според договора (който директорката показа пред репортер на Параграф 22, но не позволи той да бъде сниман и отказа да предостави негово ксерокопие), фирмата се задължава да обработва цялата площ със свои пари и техника.
Договорката е за земеделската 2005-2006 г. от фирмата да предоставят на дома 10 т пшеница и да платят наем от 8103 лева. През следващата земеделска 2006-2007 г. уговорката е на СУПЗ да се доставят 21 500 кг. царевица и наем от 2800 лева.
Параграф 22 откри управителят на Агротида ООД Ангел Василев, който коментира договора като абсолютно неизгоден... за неговата фирма. Според сметките му през 2006-2007 г. от нивата са добити около 300 кг. царевица на декар. Което означава общо около 166 тона.
Като приспаднем 21 тона, които трябва да предадат за социалното училище остава чист добив от 145 тона. При средна изкупна цена тогава от 200 лв. за тон означава, че фирмата на Ангел Василев е прибрала около 30 000 лева.
Като пресметнем обаче разходите за обработка на земята, средно по 90 лева на декар (според Ангел Василев) става ясно, че от Агротида са имали почти 50 000 лв. разходи. Така накрая излиза, че наемателят на земята е работил на пълна загуба.
След като обработва две години подред земята, Ангел Василев научава, че договорът няма да бъде подновен. Въпреки, че няма необходимата техника Маргарита Мицова заявила, че сама ще се грижи за обработката на земята през настоящата земеделска година. Ангел Василев настоял директорката да спази обещанието си за по-дългосрочен договор, но тя отказала.
Не е ясно обаче кой ще е този земеделски производител, който хем ще работи на пълна загуба, хем ще настоява за удължаване на договора за отдаване под наем на обработваната земя. Явно Ангел Василев е един от тях или просто данните, които той ни предостави не отговарят на истината.

Ветеринарният лекар Себахтин Халид:
КЪДЕ ИЗЧЕЗНАХА 50 КРАВИ?

Г-н Халид, вие сте се грижили за кравите, отпуснати по програмата Мляко за 2500 деца завинаги. По едно време обаче сте се отказали. Защо?
- Ами защото не виждах развитие в тая ферма, след като мина под управлението на СУПЗ в началото на 2003 година. По един начин стояха нещата, когато животните бяха в първия обор, отпуснат от общината. Децата идваха да видят животните. Давахме им един час, ако искат да поработят, да се занимават с кравите и по този начин да усвоят някакъв занаят постепенно. Но да предоставим животните изцяло в техни ръце, просто беше голямата грешка.
Значи оттам идва проблемът с драстичното намаляване на бройката на кравите?
- За мен във въздуха виси въпросът, след като 63 животни две години са били в СУПЗ, колко от тях са родили, или всички са били ялови. Някой трябва да каже. От тези животни около 40 са били крави. Половината от тях да са се отелили, означава, че са се родили 20 телета и бройката на животните би трябвало да скочи на 83. Вместо това в частната фирма през 2005 г. се прехвърлят едва трийсетина рогати. И аз съвсем естествено се питам къде са останалите животни. За съжаление нямах поглед дали наистина се колят безразборно кравите, тъй като не се грижех за тях след 2003 година
Отпуснатата земя в момента не обслужва проекта, т.е. продукцията от нея не достига до кравите...
- Някой пренаема тази земя и не се знае къде отиват приходите. Което е още едно нарушение на законите в България. Никой няма право да преотдава държавна земя. Или я обработвам, или се отказвам.

Кметът на Главиница Насуф Насуф:
С ПИСМОТО ЗА ОТКАЗ ЗА ЗЕМЯТА СЕ ШАНТАЖИРА

Г-н Насуф, защо общината абдикира от програмата след септември 2005 година?
- От момента на предаване на кравите към новата фирма за мен общината е изключена от проекта. Те остават там, грижата е поета от Пакарина ООД и общината няма с какво повече да подпомага отглеждането на животните.
Заповедта на заместник-министър Нихат Кабил от септември 2002 г. урежда отпускането на 555 дка на социалното училище, но директорката на дома я е поискала във връзка с проекта Мляко за 2500 деца завинаги...
- Обаче никъде в този документ на Министерството на земеделието не пише, че земята се дава точно за този проект.
Значи така излиза, че нивата може да се използва и за други нужди - например само за нуждите на социалното училище?
- Така е. Според този документ така изглежда.
Обаче директорът на дома Маргарита Мицова пише писмо до земеделското министерство точно когато отдава под наем въпросната земя.
- Да, така е. Знам за този документ. Тогава, когато коментирахме за тази земя и собствениците на Пакарина ООД (б.а. фирмата, която се грижи за кравите) казаха искаме документ, с който да отидем в Министерството на земеделието за да кажем, че ние вече се грижим за кравите и затова земята да ни се предостави на нас. И тогава директорката на социалното заведение написа това писмо, което в момента частната фирма се опитва да използва. То не е пристигнало в Министерството на земеделието, но в един момент се говори, че видите ли, вие се отказвате от земята с това писмо, а в същото време продължавате да работите.
Цели две години и половина пътува по трасето...?
- Нямам представа защо не е получено.

Директорката на СУПЗ Маргарита Мицова:
ЗЕМЯТА Е ОТПУСНАТА САМО ЗА НУЖДИТЕ НА СУПЗ

Г-жо Мицова, защо вместо броят на кравите да се увеличи, докато са били под ваш контрол, те са станали по-малко?
- Когато дойдоха животните, доста крави бяха занемарени и не можеха да раждат. Не е икономически изгодно да гледаш и да храниш едно животно, без да можеш да вземеш теле и мляко от него. Това означава, че угояваш животното, храниш го и го гледаш само като бройка.
Казвате, че много крави са били ялови. Но през 1998 г. са закупени бременни юници.
- Да, имаше и ялови крави. За две години по принцип бяха продадени някои от кравите, защото просто няма смисъл да ги угояваме, без да получаваме нищо от тях. Просто е нецелесъобразно. Имаше и други, които бяха заклани, впоследствие вкарани в стола на СУПЗ и съответно отидоха за храна на курсистите. (Маргарита Мицова не предостави протоколи, в които са описани продажбите и заколението - б.а.).
През септември 2005 г., след като стана ясно, че животните няма да са под вашето крило, какво се случи с добивите от земята?
- Продадохме ги.
Колко фураж продадохте?
- За стопанската 2004-2005 г. добихме 160 000 кг царевица и 90 320 кг слънчоглед. Слънчогледът го бяхме продали в края на стопанската година, след като го бяхме ожънали.
По пазарни цени сте прибрали около 70 000 лева. За какво похарчихте парите?
- Купихме редова сеялка, машинка за дърва, за децата зимни обувки и така нататък. Царевицата я съхранихме още една година. Тя тогава даде и фира, и така нататък, и понеже нямаше какво да я правим, с решение на общинския съвет беше продадена.
Защо решихте да пишете писмо до земеделското министерство, с което се отказвате от предоставената по проекта земя?
- Защото разбрах, че повече няма да имаме крави. Обратен отговор от Министерството на земеделието обаче при мен не пристигна.
И затова решавате да стопанисвате земята, както намерите за добре?
- Да. И вие да бяхте на мое място, щяхте да го направите?!
Но със сигурност нямаше да наруша закона и да я отдавам под наем на трето лице, защото е отпусната за програмата Мляко за 2500 деца завинаги.
- В заповедта на земеделското министерство от септември 2002 г. не пише нищо подобно. Там е отбелязано, че земята се отдава за ползване на СУПЗ-Главиница. Не се споменава нито програмата, нито Ротари клуб.
По-важното е, че самото искане е направено от предишния директор на СУПЗ и в него изрично се казва, че земята ще обслужва проекта и на нея ще се отглежда фураж за животните.
- За мен е важно какво пише в заповедта. Това е. А също така, че от септември 2005 г. не сме получили нито една капка мляко.

Президентът на Българо-френския ротариански комитет от българска страна Николай Болтаджиев:
КОЛЯТ КРАВИТЕ И ПРОДАВАТ ДОБИВИТЕ - ТОВА Е ЖЕСТОКАТА ИСТИНА

Г-н Болтаджиев, как се роди идеята за програмата Мляко за 2500 деца завинаги?
- През мразовитата зима на 1996 г., докато вкарвахме ТИР-ове с храна за домове за сираци, решихме, че по-добре би било тя да се произвежда до самите домове. И ни дойде идеята, както ние българите казваме: имаш крава-пиеш мляко, че с тези изразходвани пари ние дефакто можем да купим крави, които да дават мляко на място. Едновременно с това в България подготвихме програмата. Беше ни предоставен краварник от общината в Главиница, където инсталирахме оборудване, доилна инсталация, вана за мляко, въобще всичко необходимо.
След като беше отпусната и земята, оборудвахте СУПЗ със земеделска техника?
- Точно така. Трактори, комбайн и всичката необходима прикачна техника - редосеялки, плугове, брани и какво ли още не. Купихме 27 крави с тенденция да се увеличат. По едно време животните стигнаха 60.
Които обаче години по-късно се стопяват на 13.
- За съжаление да. През есента на 2005 г. при мое посещение в Главиница разбрах, че те са заклани, тъй като нямало храна. Това е станало, защото предишната година земята била засадена със слънчоглед, който е бил продаден, понеже кравите не ядат тази култура. На въпрос защо, след като тази земя е предоставена за отглеждане на фураж за кравите, отговорът беше, че слънчогледът е по-скъп и директорката на дома го е продала. Значи продават слънчогледа, не се знае къде отиват тези пари, а в това време колят и кравите. Това е жестоката истина.

Общинският съветник и бивш кмет на Главиница Джеват Яшар:
ПОЛУЧИЛИ БИЛИ ДЕСЕТ ТОНА ЖИТО ЗА ГОДИНА! ТОВА СА СМЕШНИ РАБОТИ

Г-н Яшар, настояхте директорката на СУПЗ да даде информация около отдаването на земята под наем на трети лица. Нещо, което разкрихме ние от Параграф 22.
- Да, така е. Искам пълната информация. А не така казано, недоказано абе така правиме, взехме пет или пък десет тона жито. Това са смешни неща. Земята е предоставена конкретно за целите на проекта на Ротари Интернешънъл и трябва да служи за целите само на този проект. Не за целите на общината или на СУПЗ.
А и отпускането на държавната земя не позволява нейното преотдаване.
- Абсолютно. Освен ако кметът на общината, който е първостепенен разпоредител, вземе разрешение от Общинския съвет за разпореждане. Би трябвало този ред да бъде спазен. Но доколкото си спомням, в договора за безвъзмездното предоставяне на земята от министерството за изпълнение на целите на проекта Мляко за 2500 деца няма клаузи друг да работи земята и да получава някакви дивиденти.
Ще могат ли от фирмата Пакарина ООД да се грижат за кравите и занапред?
- Момчетата от фирмата предоставят покрив, краварник, доилна инсталация, децата да се обучават там. Но без земята тези крави не могат да съществуват. Кой ще извади от джоба си, както беше миналата година, сума ти пари за фураж и ще дарява мляко? Просто не се получава - няма как.

Facebook logo
Бъдете с нас и във